Ieskats čenelingu vēsturē

4. daļa


Pēc Helēnas Blavatskas nāves 20. gadsimta 20 – 30 gados Morija un Kuthumi atrada jaunu kanālu – Helēnu Rērihu (1879. – 1955.). Ž.Sent-Illera (Helēnas Rērihas pseidonīms). Viņa iztulkoja „Slepeno doktrīnu” krievu valodā. Caur Helēnu Rērihu tika nodiktēta grāmatu sērija, kas pazīstama ar kopīgu nosaukumu „Dzīvā Ētika” jeb „Uguns Mācība” (Agni Joga).


Dzīvās Ētikas filozofija, kuras radīšanā piedalījās Helēna Rēriha, sadarbojoties ar Austrumu Garīgajiem Skolotājiem, bija veltīta Kosmiskās evolūcijas procesa īpatnībām. Dabas parādību un cilvēces garīgās un kultūras evolūcijas parādību izpratnei Dzīvā Ētika piedāvā vienotu pieeju.


Cilvēks ir Kosmosa neatņemama sastāvdaļa un viņš vai nu apzināti, vai neapzināti ar to pastāvīgi mijiedarbojas. Pats kosmoss ir apgarota sarežģīta enerģētiska sistēma, kas pastāv un attīstās saskaņā ar Lielajiem likumiem, kuriem pakļauts viss, sākot ar pirmšūnu, kas nes nākamo dzīvību, un beidzot ar starpzvaigžņu vielu. Šie Likumi nosaka planētu kustību un dabas parādību izpausmes, zvaigžņu dzimšanu un cilvēka uzvedību, Visuma attīstību un cilvēces vēsturiskā procesa īpatnības. Šajās savstarpēji saistītajās dažāda mēroga un dažādas enerģētiskās kvalitātes parādībās arī izpaužas makrokosma un mikrokosma vienotības un daudzveidības būtība. Dzīvās Ētikas idejas un koncepcijas ne tikai pilnīgi saskanēja ar jaunās domāšanas veidošanās procesu uz Zemes, kuru sāka saukt par kosmisko pasaules uztveri, bet arī lielā mērā apsteidza daudzas zināšanas par cilvēku un pasaules uzbūvi.


Pati H.Rēriha izvairījās no tiešiem norādījumiem par grāmatu veidošanas metodēm, kaut arī tās ir uzrakstītas Mahatmu vārdā. Katrā ziņā no H.Rērihas vēstulēm var saprast, ka viņa ļoti labi orientējās čenelingu niansēs:

„Garīgi nelīdzsvarot cilvēki kontaktējoties ar smalkās pasaules zemāko slāņu būtnēm, kuras personificē Lielos Skolotājus, pieņem par patieso saucienu vai Balsi. Kļūdaini ir uzskatīt, ka šīs balsis vienmēr mudinās uz ļaunu darbību. Tā rīkosies tikai viszemākie spēki. Daudz bīstamāki tie, kuri atnāk zem Gaismas Skolotāju aizsega. Mēs zinām vairākus tādus gadījumus”( 1934.gada vēstule).


http://urusvati.agni-age.net/AJ/nadzemnoe_1-100.html

http://www.rerihs.lv/LV_HR.htmPievienots: 2010/01/29