VĒSTĪJUMU VĒSTURE

Fiziskajā plānā atnākušo vēstījumu ticamība
Sanats Kumara caur Tatjanu Mikušinu
Pievienots: 2010/02/03
13. marts 2005. gads ES ESMU Sanats Kumara, atkal atnācis caur savu sūtni. Jebkura cilvēka apziņa ir pakļauta šīs blīvās pasaules domu formu un tēlu ietekmei. Šīs formas un tēli peld tāpat kā milzīgas zivis akvārijā un meklē, kura apziņu var norīt. Tāpēc mūsu uzdevums ir atvairīt šos nepilnīgos paraugus un novērst viņu negatīvo iedarbību, cik vien tas ir iespējams. Šo enerģētisko sablīvējumu [...]
Lasīt vairāk
Ieskats čenelingu vēsturē
5. daļa
Pievienots: 2010/01/29
Alisei Beilijai (1880-1949) pirmais kontakts ar Skolotāju bija 1895. gada 30. jūnijā. Pie viņas ieradās Skolotājs Kuthumi, kurš pavēstīja, ka priekš viņas ir ieplānots svarīgs darbs tikai, lai šo darbu veiktu viņai ir jāmaina raksturs. Pirmo reizi Alise strauji izmainījās 22 gadu vecumā, kad viņa atstāja bezrūpīgo materiāli nodrošināto dzīvi un nolēma kļūt par sludinātāju Britu Armijas ka [...]
Lasīt vairāk
Ieskats čenelingu vēsturē
4. daļa
Pievienots: 2010/01/29
Pēc Helēnas Blavatskas nāves 20. gadsimta 20 – 30 gados Morija un Kuthumi atrada jaunu kanālu – Helēnu Rērihu (1879. – 1955.). Ž.Sent-Illera (Helēnas Rērihas pseidonīms). Viņa iztulkoja „Slepeno doktrīnu” krievu valodā. Caur Helēnu Rērihu tika nodiktēta grāmatu sērija, kas pazīstama ar kopīgu nosaukumu „Dzīvā Ētika” jeb „Uguns Mācība” (Agni Joga). Dzīvās Ētikas filozofija, kuras radīšanā pi [...]
Lasīt vairāk
Ieskats čenelingu vēsturē
3. daļa
Pievienots: 2010/01/29
Pirmais zināmais mēdijs vai kanāls mūsdienu izpratnē bija Helēna Blavatska (1831. – 1891.). Viņas grāmatas „Atmaskotā Izīda” (1877.) un „Slepenā doktrīna” (1888.) 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā lika pamatus jaunam ezotēriskas virzienam – teozofijai. Arī citas 20. gadsimta ezotēriskas mācības, to starpā arī New Age (Jaunā Ēra, Jaunais Laikmets), zināmā mērā balstās uz H. Blavatskas m [...]
Lasīt vairāk
Ieskats čenelingu vēsturē
2. daļa
Pievienots: 2010/01/29
Daudzus cilvēkus 19. gadsimta sākumā ieinteresēja Fridriha Mesmera (1734. – 1815.) teorija. Viņš uzskatīja, ka Visumu caurstrāvo kāds fizikāli nepierādāms pirmatnējais "Ēteris" - pasaules dvēsele. Uz šīs teorijas pamata attīstījās mesmerisms - stāvoklis, kad viens cilvēks otru ieved īpašā ļoti dziļā transā. Šādā stāvoklī viņam parādās astrālā redze. Mesmerizators pilnībā valda pār viņa gribu, [...]
Lasīt vairāk
Ieskats čenelingu vēsturē
1. daļa
Pievienots: 2010/01/29
Vārds čenelings ir samērā jauns (īpaši Austrumeiropas zemēs), taču kā izpausme cilvēka garīgajā kultūrā, čenelings eksistē jau sen. Tas plaši izplatīt jau bija senajās kultūrās. Daudzās ciltīs šamaņi un zintnieki sazinājās ar garu pasauli, lai uzzinātu atbildes uz dažādiem jautājumiem. Iegūto atbildi šamaņis vārdiskā veidā pavēstīja pārējiem cilts ļaudīm. Ar to tad arī jāsaprot čenelinga būtī [...]
Lasīt vairāk
JAUNAIS LAIKMETS
2. daļa
Pievienots: 2010/01/29
Jaunā laikmeta pamatjēdzieni balstās ne tikai atsevišķu filosofu un domātāju uzskatos, bet ir cieši saistītas ar senām un varbūt arī ne tik senām dievišķām mācībām un filosofiskiem uzskatiem. Var nosaukt animismu, kas ir saistīts ar senu ticību, ka dabā visu atdzīvina un veido dabas gari, kuri mājo jebkur – gaisā, ugunī, ūdeni, mežā, kalnos un ielejās, jebkur dabā. Otra senā zinātne, kura ir [...]
Lasīt vairāk
JAUNAIS LAIKMETS
1. daļa
Pievienots: 2010/01/29
1962. gadā iznākušajā Tomasa Kūna grāmatā “Zinātnes revolūciju struktūra” tās autors sāka rosināt domu par paradigmu maiņu. T. Kūns norāda, ka ir vairāki iemesli un norises, kas ļauj runāt par paradigmu maiņu: tas ir radikāli jauns skatījums uz lietām un notikumiem, tās ir iespējas pamanīt kaut ko tādu, kas līdz tam gan pastāvējis, bet nav bijis pamanāms. Jaunas domāšanas un pasaules uzskatu [...]
Lasīt vairāk