Apziņa, internets, laiks, karma, prieks

Langa

11.marts/2010Biežāk sastopamie jautājumi no lasītājiem.


Mīļotie Zemes Brāļi un Māsas, ES ESMU Emanuēls un es sveicu jūs šajā momentā.


Jautājums: Tu teici, ka divi cilvēki, pat tuvi kaimiņi, pieredzēs dažādu gala rezultātu 2012. gada notikumos, piemēram, viens pieredzēs augšāmcelšanos un otrs katastrofu. Vai vari sīkāk to izskaidrot?


Lai divi indivīdi pieredzētu vienu un to pašu notikumu, tiem jādala viena vibrāciju spektra daļa (jāatrodas vienā vibrāciju spektra vietā). Jūsu apziņā eksistē visas iespējamās frekvenču kombinācijas, ieskaitot visu visumu visus plānus, bet jūs aptverat un spējat uzņemt tikai tās vibrācijas, kas iziet cauri jūsu apjēgai, apziņai.

Daudzi ticat tam, ka pirms inkarnēšanās izvēlējāties piedzīvot sev vajadzīgus dzīves notikumus, lai apgūtu noteiktas mācības un individuāli sevi pilnveidotu, bet faktiski jūs neizvēlējāties dzīves notikumus, bet gan vibrācijas kādas vēlējāties pieredzēt. Pēc inkarnēšanās viss ir jūsu ziņā. Tas esat jūs, kurš darbojas pēc savas brīvās gribas, kurš rada notiekošos savas dzīves notikumus un, ja šie notikumi aizved jūs uz izvēlēto vibrāciju pieredzi kā daļu no jūsu garīgas izaugsmes, tad esat sasnieguši mērķi. Tad varat doties tālāk, citādi būtu jāmēģina atkal.

Un tā, pēc inkarnēšanās jums ir divi panākumu gūšanas ceļi, pirmais ir radīt atbilstošos dzīves notikumus, otrais ir paplašināt savu apjēgu, apziņu. Tas ir jūsu ziņā, izvēlēties sev vispievilcīgāko ceļu un tādējādi arī vislielākās panākumu izredzes.

Visu visumu frekvences var uzskatīt par enerģētiskām līnijām vai saitēm.

Kā ģitāras stīgas un visa kop skaņa ir jūsu apjēga.

Jo lielāka kop skaņa, jo vairāk stīgu rezonēs.

Kad paplašināt savu apjēgu, tad paplašinās arī pasaule ko uztverat un ļauj vairāk enerģētiskajām līnijām iet tai cauri, izplešot jums pieejamo vibrāciju spektra segmentu, un tā arī pamazām pieaug pieredzes gūšanai nepieciešamās izredžu vibrācijas grupai/veidam ko nācāt pieredzēt.

Apjēgu var salīdzināt ar apļiem, divu indivīdu apļi var krustoties vai nē. Divi indivīdi dalīs vienu un to pašu pasauli tikai apļu šķērsošanās vietās.

Kad kāds no šiem indivīdiem paplašina viņa/viņas apjēgu un kāda cita apjēga paliek iepriekšējā, tad pārklāšanās vai saskarsmes lauks paliek mazāks tāpēc, ka apziņas paplašināšanās pārvieto apļa centru prom no diviem krustojošajiem punktiem, līdz tie vairs nesaskaras. Un kad tas notiek, tad šie abi indivīdi dzīvos dažādās pasaulēs, viens otram izzūdot no realitātes.

Cilvēces vēsture pieredzējusi jau tūkstošiem augšāmcelšanās gadījumu, bet šis laiks ir savādāks, jo nekad cilvēce kā kolektīvs nav atradusies tur kur esat šobrīd.

Jūsu planētai pieaug enerģija, paplašinās apziņa, un tāpēc arī pieaug tās vibrāciju frekvenču ātrums. Tā ir monumentāla pārmaiņa, visuma līmeņa notikums. Novērotāji no daudzām planētām un tāliem zvaigznājiem atrodas šeit, lai būtu aculiecinieki tādam unikālam notikumam Galaktikas Vēsturē.

Bet, jo augstāk planēta paceļ savas vibrācijas, jo lielāka separācija veidosies starp Gaiju (planētu Zeme) un tiem indivīdiem, kam nepaplašinās apziņa. Centri aizvien vairāk attālināsies līdz divi krustpunkti izzudīs un vairs nebūs dalītās pārklāšanās laukuma.

Tie indivīdi, kuru apziņa ir harmonijā ar Gaijas frekvencēm turpinās dzīvot uz jaunās 5.dimensiju Gaijas. Pārējiem nāksies atkārtot 3.dimensijas blīvuma ciklu.

Gaija mainās, ja nemainīsieties kopā ar viņu paplašinot savu apziņu, jūs pieredzēsiet 2012. gada rezultātu kā īpaši negatīvus notikumus. No otras puses, ja kopā ar to mainīsieties un turpināsiet apziņas paplašināšanu, tad būsiet drošībā.

Daudzi jūs ticat, ka dvēsele aug izejot cauri grūtībām, bet patiesā izaugsme notiek caur atbildību. Apziņas paplašināšana ir jūsu atbildība, visos četros apziņas līmeņos.

Katra jauna diena nes iespēju būt atbildīgam. Dzīve ir piedzīvojums bezgalīgajā, apskatot to šādā veidā ir viegli bez pārtraukuma, konstanti paplašināt apziņu no katras jaunas pieredzes, kas gūta dzīves kursā.

Iemesli neeksistē ārpus jūsu apziņas, tie visi ir jūsos. Jūs esat jūsu dzīves iemesls, tikai tad, kad to saprotat un uzņematies par to atbildību; tad sākas dievišķo transformāciju ceļojums.

No šī brīža sāciet uzņemties totālu atbildību par savu paša būtību. Tas arī nozīmē būt par Gaismasdarbinieku.


Jautājums: Mana atmoda sākās skatoties video intervijas no Kamelota Projekta internetā, un es izlasīju dučiem atsauces, kas apgalvoja, ka internets palīdzējis tiem atmosties. Zinu, ka tajā ir arī sliktas lietas, bet internets palīdz daudziem cilvēkiem atrast patiesību. Ko darīt, ja internets vairs nebūs?


Internets ir daudz svarīgāks nekā jūs spējat to iedomāties.

Tas ir kolektīvas apziņas fiziska izpausme, tādējādi to nevar aizvērt. Ja kādu iemeslu dēļ eksistējošais internets izzūd, tad tiks radīts jauns formatīvajā plānā caur kolektīvo apziņu.

Tūkstošiem gadu individuālā apziņa ir aktivizējusi smalkas enerģētiskās šķiedras un struktūras, kas padara tiešu un vieglu komunikāciju starp cilvēku apziņām, kā arī sasniedz kolektīvās zināšanas.

Internets ir visu šo kvantu enerģētisko šķiedru izpausme materiālajā plānā un, lai arī to kontrolē daži indivīdi, tas pieder visiem.

Kad individuālās domas kļūst par kolektīvajām domām, tad lielākā daļa cilvēces apziņas savstarpēji dalās savās vienādajās frekvenču grupās un viņu personīgo apziņu apļi krustojas vienā vibrāciju spektra daļā, dalot šo lauku, un tajā šīs domas tiks īstenotas šīs pašas realitātes aspektā. Internets ir skaidrs enerģētiskās struktūras kustības piemērs.

Pie varas esošie grupējumi to zina un lieto šo pašu mehānismu pretējai plūsmai un gūst noteiktus panākumus, tie cenšas kontrolēt kolektīvo apziņu kontrolējot internetu.


Jautājums: Es skatījos video..., tur tika teikts, ka eksistē vairāk nekā viens visuma „radītājs”, patiesībā, tika teikts, ka ir vairāk nekā viens „galvenais” Dievs un daudz „radīto pasauļu” vai visumu, vai tu, lūdzu, pateiktu vai tas ir pareizi?


Tas ir nepareizi un daļēji vienlaicīgi arī pareizi.

Pastāv daudzi Visumi, daudzi Dievi un daudz radīto pasauļu, bet sākumā un beigās ir tikai viens Bezgalīgais Radītājs, ir tikai viens Dievs, ir tikai viena Dvēsele, ir tikai viena Būtība, ir tikai viena Doma, un ir tikai viena Radītā pasaule.


Jautājums: Redzu, ka lielākais teoriju vairums par 2012. gada pasaules galu tiek balstīts uz Maiju kalendāru, gribētu zināt, vai Maiju kalendārs ir pareizs un precīzs.


Maiji lietoja trīs dažādus kalendārus un neviens no tiem neparedz pasaules galu.

Uz 260 dienām balstītais, uz 52 gadiem Venēras balstītais, un Lielais Skaitāmais (Long Count) 1,872,000 dienu balstītais. Šos kalendārus Maiju cilvēkiem iedeva kāda ļoti augsti attīstīta ārpus zemes civilizācija un Lielais Skaitāmais (13 periodi - katrā 144,000 dienas, sākās 3114. gada 11. augustā pirms Kristus un beidzas 2012. gadā pēc Kristus piedzimšanas), ir visprecīzākais jebkad eksistējošais kalendārs uz Zemes.


Jautājums: Tu pieminēji, ka laiks neeksistē, bet faktiski mēs to varam izmērīt. Kā tas iespējams? Kas ir laiks?


Laiks neeksistē. Tas ir līgums.

Pirms inkarnācijas jūs piekritāt Logosa noteiktajiem likumiem, citādi te nebūtu. Tas nozīmē to, ka viena jūsu apziņas daļa ir fokusēta uz frekvencēm, kas rada ilūziju par laiku. Šīs frekvences tiek dalītas jūsu planētā ar ikviena un katra individuālo apziņu/apjēgu, piepildot kolektīvo līgumu, tādējādi manifestējot laiku.

Bezgalīgais Radītājs deva katram Centrālajam Logosam brīvību/izvēli radīt kolektīvos līgumus, lai palīdzētu jums jūsu evolūcijas procesā.

Laiks ir viens no šiem līgumiem, tāpat kā gravitāte.

Gravitāte, tāpat kā laiks, neeksistē. Jūsu zinātnieki to var izmērīt, bet tas ir tikai kolektīvi pieņemts līgums.

Pēc fiziskās nāves, šie ir divi pirmie līgumi, kas vairs nav jāievēro, tikai tad jūs sapratīsiet, ka Laiks un Gravitāte neeksistē un jūs skaļi smiesities par visu jūsu Laika konceptu.


Jautājums: Tu teici, ka beznosacījumu Mīlestība ir Atslēga, kas atvērs visas durvis. Tu arī teici, ka viena spēks, kurš atrodas šādā apziņas stāvoklī savstarpēji līdzsvaro tūkstošus neapzinīgu indivīdu. Kur man atrast šo atslēgu? Cik daudzi no eksistējošajās populācijas uz Zemes to atraduši? Un cik cilvēku ir savstarpēji sabalansēti?


Mīlestība ir Visa atslēga, bet to nevarat paņemt, tā pārņem jūs. Aptuveni 25,000,000 indivīdi ir sasnieguši beznosacījuma mīlestības apziņas stāvokli jūsu planētā.

Viens šāda apziņas līmeņa Indivīds kompensē aptuveni 900,000 indivīdu, kuri atrodas „Mīlestības/Baiļu līmeņa trūkuma” apziņas stāvoklī.


Jautājums: Tu teici, ka apgaismība notiek tad, kad cilvēka apziņa saplūst ar Augstākā ES apziņu, kā mums to izdarīt? Un cik „augstu” visuma hierarhijā atrodas mūsu Augstākais ES?


Augstāk attiecas uz apziņas stāvokli, nevis uz pozīciju hierarhijā.

Patiesā jūsu apziņas saplūšana ar jūsu Augstāko ES apziņu ir apgaismības virsotne un tas ir patiesās eksistences īpašs dievišķs sasniegums. Bet apgaismība sākas daudz agrāk ar vienlaicīgu apjausmu par Līdzjūtību ar Viedumu. Tā ir dvēseles - alķīmija un noved pie patstāvīga Prieka. Prieks ir cits vārds apgaismībai. Ikviens eksistences moments ir Prieka/ Apgaismības avots.


Jautājums: Vai reāli eksistē karma?


Karmas pasaulē reāli sākas jūsu cilvēciskā atdzimšana.

Pirms inkarnācijas jūs izvēlaties frekvences ko vēlaties izbaudīt savā nākamajā dzīvē ar mērķi turpināt izaugsmi kā individuāla apziņa. Bet jūs nevarat izvēlēties jebkuras vibrācijas, bet gan no ierobežota piedāvājuma skaita. Jūsu karmiskie ieraksti nosaka šos ierobežojumus jeb limitus. Jo vairāk negatīvi orientētas karmas jums nāk līdzi no pagātnes, jo mazāk izredžu - opciju jums būs. No otras puses, ja dzīvojat dzīvi ar labu sirdi, jūs automātiski izpletiet frekvenču grupu daudzumu no kurām varēsiet izvēlēties savu nākamo inkarnāciju.

Jūs redzat, neviens cits neuztiepj kādu lēmumu jums, jūs esat totāli brīvi savā izvēlē, bet kad esat nolēmuši, tā pati izvēle ienes ierobežojumus.

Tas ir dabīgs process, kam cauri iziet katra cilvēkveida būtne, lai tiktu cauri iepriekšējai inkarnācijai.


Jautājums: Es redzu sliktas lietas notiekam visā pasaulē ar cilvēkiem un aizvien biežāk un intensīvāk un tajā pašā laikā daudzi, līdzīgi tev, runā par cerību, mīlestību, gaismu un augšāmcelšanos. Kas notiek!?


Nakts ir vistumšākā brīdī pirms tā beidzas. Tāpat arī negatīvie notikumi, kas nāk ar lielu spēku norāda uz to, ka drīz tie beigsies.


Jautājums: Kāpēc mums jādzīvo tik daudzas dzīves pirms nonākam atpakaļ Avotā?


Jo tikmēr, kamēr jūs meklējat jūsu īstās mājas, jums ir jāceļo.


Jautājums: Kas patiesībā ir nāve?


Nāve nav nekas cits kā frekvenču maiņa.


Jautājums: Tu teici, ka katram ir iemesls atrasties te uz Zemes šajā laikā, pienākums, kas jāizpilda. Ko darīt, ja es nezinu savus iemeslus vai pienākumus?


Jūsu vienīgais pienākums ir būt laimīgiem.

Jūsu dvēsele zina par šeit atrašanās iemesliem, skatieties sevī.

Došu jums padomu: Prieks.

Prieks pludina augstāko frekvenču vibrācijas cauri jūsu sistēmām; tas sniedz zināšanas, kas pārsniedz visumu un telpu. Patiess Prieks iekustina varenu mīlestības/enerģijas/spēku, kas pārsniedz zemes sapratni, kas nāk no trešā blīvuma sapratnēm. Prieks rada savu apkopojumu- momentumu un padara iespējamas saņemt visas atbildes no jūsu iekšienes.


ES ESMU Emanuēls

©2009 Langa http://www.emmanuelmessages.com


Tulkoja Māra Brante
Pievienots: 2010/03/13