Kontakti tiek veidoti ar tiem kas to lūdz

LangaSveicieni Mīļajiem Brāļiem,


ES ESMU Emanuēls un es sveicu jūs Tagad.

Mēs, no Augstākajiem Plāniem, esam šeit, lai palīdzētu; viss, kas mums ir vajadzīgs ir jūsu lūgums.


No visām Radītāja sniegtajām dāvanām visdārgākā mums ir Brīvā griba. Brīvā griba pieder katrai individualitātei un cilvēcei kā kolektīvam kopumā. Brīvā griba ir Visuma Logosa daļa, tādējādi šis Likums attiecas uz ikvienu tās eksistences plānu un tāpēc mēs nevaram palīdzēt, ja mūs nelūdz to darīt.


Mans mīļais Brālis un Skolotājs Jēzus teica: “lai ko jūs lūgtu savās lūgšanās, ticiet, to arī saņemsiet un tas jums būs.”


Sauciet mūs un mēs atbildēsim. Vienīgie lūgumi, kas netiks izpildīti būs tie, kas iejaucas citu Brīvajā gribā. Tiem, kas cenšas lietot savu gribas spēku ārpus sevis paša, tiem nebūs panākumu.


Jūs, kā personības, variet brīvi pieņemt, noraidīt vai ignorēt mūsu palīdzību.


Attīstoties jūsu apziņai, jūsu personīgās vibrāciju frekvences tuvināsies Mīlestības Radošajiem Principiem un ar Mīlestības palīdzību jūs sapratīsiet, ka tikai respektējot citu Brīvo Gribu, jūs pacelsieties uz augstākiem eksistences plāniem. Brīvība  ir jūsu dabā, raksturā. Tā nav jāsasniedz; tā ir tikai jāatceras. Ar jums tā bijusi visu laiku; tā ir jūsu uzvara, jūsu varenība un jūsu unikalitāte. Tādēļ neviens nevar jūs vadīt, neviens nevar veidot jūsu dzīvi, jo Brīvās gribas pielietojumā jūs esiet unikāli. Attīstītākā sabiedrībā, kurā pilnīgi visi atrodas citā apziņas līmenī, neviens necentīsies ietekmēt otra Brīvo gribu.


Darbojoties ar Brīvo gribu, jūs kļūstiet par izšķirošo faktoru visās savās dzīves darbībās un tas dod jums milzīgu spēku, varenību. Bet Brīvība ir iespējama tikai tad, kad esiet tā integrējies, ka variet nest pilnīgu atbildību par savu būtību.


Brīvība neatrodas prātā jums par to nav jādomā, jūs tā esiet. Tās būtība ir paslēpta jūsu enerģētiskajā laukā, kas apņemts ar tumsu, tāpēc daudzi to nevar redzēt. Daudzi, kas jūt apkārtesošo tumsu ir centušies cīnīties ar to, bet jūs nevariet cīnīties ar tumsu, jo tā neeksistē. Tumsa pastāv, jo jūsu apziņa nav atmodināta, un meklējot tumsas būtību, gaisma no ārpuses nevar jums palīdzēt. Neviens nevar dot jums Brīvību to variet nopelnīt tikai paplašinot savu apziņu.


Mēs, no Augstākajām realitātēm, varam to jums parādīt, bet tas nesniegs jums sapratni. Jums ir jāieiet dziļi sevī, savas būtības pašā centrā, un tad jūs apjautīsiet Brīvības spēku. Kad jūs runājiet par Brīvību tā kā līdz šim, tad saprotiet tā nepavisam nav tā Brīvība par kuru runāju es. Kad jūs piekļūstiet iekšējai brīvībai, tad daudz kas kļūst iespējams.


Jums ir jābūt Brīviem dvēseles līmenī, jo tikai tur ir vienīgā Brīvība. Patiesajai Brīvībai nav nekā kopīga ar ārējo pasauli; tā pieder jūsu iekšējai būtībai. Īsta Brīvība ir garīga un nāk kopā ar apjausmu, apzināšanos. Būt Brīviem ir jūsu pirmdzimtības tiesības, savā eksistencē jūs esiet piedzimuši no Mīlestības un Brīvības, kā Radītāja paplašināšanās.


Pirms jūsu inkarnācijas jums tika nozīmēts personīgais Sargeņģelis, viņš ir tikpat reāls kāds esiet jūs tikai no  augstākas gaismas frekvences. Viņš mīl jūs bezgalīgi, bet nevar uzsākt kādu rīcību pirms jūs neesiet to lūdzis. Sargeņģelis vienmēr ir gatavs palīdzēt jūsu ceļā pretim Bezgalīgajam, tas ir viņa prieks, bet viņš nekad neiejauksies jūsu Brīvajā gribā, tāpēc piesauciet savu Sargeņģeli katru dienu un palīdzība nāks momentā.

Mēs esam pateicīgi kalpot Cilvēcei.


ES ESMU Emanuēls


©2009 Langa www.emmanuelmessages.com

http://www.emmanuelmessages.com/?page_id=245


Tulkoja Māra Brante


Pievienots: 2009/12/05