11.-18.decembris/2011

Marlēne Svetlišofa


 
Mīļie!

 
Cilvēces sirdīs pieaug svētku tuvošanās priekšnojautas, un vienlaikus jūsu sirdis sāks apjaust Vienotās ģimenes svarīgumu un mīlestības attiecības. Gaisā virmos daudz lielāka sapratne par tiem cilvēkiem, kuri jūsu dzīvēs ienes lielākas pieredzes gūšanas iespējas, lai jūs tām izietu cauri un apjēgtu gūtās mācības, un spētu virzīties tālāk uz priekšu. Dažkārt tiem nākas izspēlēt ne pārāk patīkamas lomas, bet ar laiku viss nokārtosies un taps skaidrāks. Ienākot apziņā šīm atskārsmēm, parādīsies arī dziļa un sirdī izjusta apbrīna par apkārtējo cilvēku paveikto, kas kalpojuši jūsu Būtības augstāko aspektu Atmodināšanā, lai atsegtu savu dzīvju lielākos un augstākos Plānus un redzētu, kā šis Plāns sinhroni darbojas, un pieredzes gūšanas rezultātā jūs tuvinātos paši Sev.

 
Katrs indivīds tieksies un spēs labāk uzņemties lielāku atbildību par savām domām, vārdiem, darbību un sekām, tādā veidā apzinot sevī mītošo patieso spēku, un veicinātu mīlošās un pozitīvās pārmaiņas savā un visā Pasaulē. Katrs indivīds tiks atklāti godāts par to īpašo lomu, kas nospēlēta cita cilvēka dzīvē un nesusi cilvēka apjausmu par varenību un viņa Būtības nozīmīgumu. Ikviens ir Mīlestībā darījis visu, lai palīdzētu jums atcerēties, ka jūs patiesībā esat daudz lielāki, nekā domājat. Nospēlētās lomas nebūt nav bijušas vieglas, jo bieži likušas rīkoties tieši pretēji vai izteiktā kontrastā ar to kā jūs sevi esat uztvēruši un licies, ka dzīve jāpagriež pa 180 grādiem atpakaļ vai uz otru pusi. Ikviens šāds notikums ir palīdzējis un palīdz jūsu izaugsmē kļūt par daudz mīlošāku un iejūtīgāku Būtni, kas spēj rīkoties Mīlestības vārdā.

 
Mīļie, vēl priekšā stāv daudzu jaunu lietu nākšana gaismā, un ir svarīgi sekot saviem iekšējiem redzējumiem, lai visā pilnībā varētu realizēties jums iecerētās pieredzes apgūšana un jūs apzinātos tās sniegto dāvanu. Visi notikumi un pasākumi šajā laikā un nākamajos gados ir paātrināti laiki uz jūsu Pasaules, lai palīdzētu cilvēcei ieiet un sasniegt augstāku apjēgu par tās potenciālu un izcelsmi. Šie laiki izaicinās katru cilvēku un pārbaudīs līdz pat būtības saknei, tie pārbaudīs viņa rīcību un uzskatus, liks pārvērtēt patiesi svarīgo savās dzīvēs. Būs daudzi attiecību un notikumu noslēgumi (atrisinājumi) un daudzi jauni iesākumi visa veida attiecībās, kā arī jauni pavērsieni jau esošajās attiecībās. Tā kā katrs indivīds meklē lielāku jēgu un nozīmi savai dzīvei, priekšplānā un centrā izvirzīsies Mīlestības spēks, tas būs saredzams un saprotams citādākā Gaismā nekā patlaban.

 
Jūs sapratīsiet, ka Mīlestība spēj pārvarēt jebkādus apstākļus un notikumus, un vienīgais, kas tiek prasīts no katra cilvēka ir pazemība sirdī, jo tad klāt nav cilvēciskais ego, lai turpinātu šķietami neiespējamo ceļu, lai turpinātu savas sirds ceļu un tikai tam un vienīgi tam ir kāda jēga. Sirds ir katras Būtnes pamata būtība un esence, un tā ir sirds, kas zina ceļu atpakaļ uz vienotību, veselumu un pabeigtību. Sirds sevī nes svēto telpu, kurā jūsu Dvēsele savienojas ar Avotu, un, kad notikusi šī savienība, var turpināties tālāka izaugsme un paātrināties Dievišķās izcelsmes atcerēšanās. Šis ir Būtņu apvienošanās laiks, jo pienākam pie lielo ciklu noslēguma laikmeta un noslēgums notiek Mīlestības zeltītajā aplī. Ļoti svarīgi ir Mīlēt un godāt tos, kuri ir kalpojuši jūsu ceļā atpakaļ uz vienotību un atcerēšanos, neskatoties uz to, cik tas bijis grūts un, kāda loma bijusi jāspēlē šiem cilvēkiem. Tās Dvēseles, kurām bija tā laime jūs nogādāt sirds svētajā vietā sevis iekšienē, tās izvēlējās jūsu Varenā Klātbūtne, un tās ienāca jūsu dzīvē, lai nevainojami īstenotu jūsu un viņu dzīves Dievišķo Plānu, kā arī lielākā mērogā Dieva Dievišķo Plānu katram un visam.

 
Ejiet tālāk, mīļie, vēl lielākā viengabalainībā, tīrībā un skaidrībā, zinot par savas sirds svēto telpu un sekojot tās ieteikumiem, jo tā sasniegsiet jūsu liekāko un augstāko labumu. Ziniet, ka ikviens tiekat atbalstīti un jums visu laiku palīdz visos iespējamos veidos. Jūs nekad neesat vieni, pat tad, kad domājāt, ka esat nokļuvuši savas dzīves tumšākajos brīžos. Tas viss kalpo lielākam un augstākam mērķim, un, kad tagad to zināt un saprotat, tad no šī brīža tikai pateicība un atzinība plūdīs no jūsu skaistajām sirdīm. Viss ir tā kā tam ir jābūt, ticiet un uzticieties Augstākajam Plānam, tas radīts jūsu Ceļam un izaugsmei uz šīs Pasaules.


Līdz nākamajai nedēļai...

ES ESMU Ilarions


©2011 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana, (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

www.therainbowscribe.com


Tulkoja Māra Brante

http://gaismasdarbinieki.blogspot.comPievienots: 2011/12/14