18.-25.septembris/2011

Marlēne Svetlišofa


Mīļie!


Jūs neticamā ātrumā integrējaties ar ienākošajām enerģijām. Ne pārāk vieglās un labās sajūtas Saules pinumā no jūsu puses pieprasa vairāk relaksācijas un dziļās elpošanas praktizēšanu, priekšroku dodot, atrasties ārā pie dabas. Jūsu iekšienē notiek daudzas pārmaiņas un tās vēl turpināsies, lai gan iestāsies arī zināms atvieglojums. Daži jau jūt lielāku vieglumu savos četros zemākajos ķermeņos un tie arī dzīvi uztvers daudz priecīgāk un svētlaimīgāk.


Starpdimensiju priekškars kļūst daudz vājāks un tajā parādījušies daudzas „spraugas”. Tie ir tie brīži, kad papurinot galvu nodomājat, ka pieredzat momentānas anomālijas savā uztveres laukā un tas, faktiski, ir tas, kas patiešām notiek. Šie varētu būt ļoti mulsinoši laiki, kas varētu arī novirzīt jūs nost no Ceļa. Piesauciet mūs ik rītu un lūdziet mums pietuvoties, lai varētu jūs sargāt un vadīt brīžos, kad parādās šīs „atkāpes no normas”.
Visapkārt valda pieaugoša apzināšanās par notiekošo un cilvēce pastiprināti tuvojas mērķim, sākot arī saprast to, ka pareizi vien ir aizstāvēt savus uzskatus un tam ir savs ļoti liels spēks un rezultāts. Cilvēki apvienojas daudziem un dažādiem kopīgiem projektiem un sākuši pamanīt to struktūru rīcību, kas vēlas saglabāt kontroli, viņu klajo nerēķināšanos ar šīs pasaules pilsoņiem un planētas resursiem, tādēļ tajos, kuri jau modušies, uzaust sapratne un šobrīd viņi jau pārstāv lielu skaitlisku spēku, viņu sapratnei ir domino kauliņu efekts. Mostoties jauniem cilvēkiem un iestājoties par savām un visu tiesībām būt te uz šīs pasaules, pārmaiņas notiks neticami mierīgos veidos.

Gaismasdarbinieki un Modušies cilvēki uz visas planētas piedalās kopīgās meditācijās un koncentrējas uz citiem notikumiem, kas notiek konkrētās mēneša dienās un datumos, un tādā veidā vēl nebijis efektīvi tiek attīrīts masu apziņas režģis. Radot lielāku telpu Kosmiskās Mīlestības augstajām enerģijām, kas piesūcina visu visapkārt uz Zemes un tās iekšienē, šīs augstās enerģijas pēc tam tiek asimilētas visos cilvēkos un planētā. Lielākoties cilvēki kļuvuši daudz iecietīgāki un pacietīgāki viens pret otru nekā tas bija agrāk, tie kļuvuši pazemīgāki un laipnāki, vēlas ieklausīties viens otrā. Šī tendence arī saglabāsies un spēcināsies.


Viss, ko reiz skatījāt un glabājāt savās nākotnes vīzijās un redzējumos patlaban sāk nest augļus un tāpēc mēs lūdzamies jūs turpināt, pat, ja jums šķiet, ka atrodaties visdziļākajā tumsā, ja vērojat pasaules notikumus. Tā ir ilūzija, kurā esat dzīvojuši daudzu dzīvju garumā, un tā tagad nostājas jūsu priekšā, lai to pārskatītu, pievērstu tai uzmanību, apjaustu un mācītos, bet vissvarīgākais, lai to attīrītu un izšķīdinātu. Daudzu cilvēku apziņas virspusē pacelsies jauni un dzīvotspējīgi risinājumi vecajām problēmām, iesakņosies jaunas idejas, kas revolucionizēs pasauli par tādu, kurā ir vērts un ir iespējams atkal kļūt par daļu no Gaismas Galaktiskās Ģimenes.
Palieciet uz ceļa, mīļie, tagad tiek rakstīta jauna Jaunās Zemes vēsture, ikviens esat būtiska tās sastāvdaļa. Izdzīvojiet katru dienu kā Dieva slavinājumu un dzīvojiet, lai godātu Dievu, un viss būs labi. Ticība un pacietība var pārbīdīt kalnus.


Līdz nākamajai nedēļai...


ES ESMU Ilarions

©2011 Marlene Swetlishoff 

 www.therainbowscribe.com
http://gaismasdarbinieki.blogspot.com


Tulkoja Māra Brante


Pievienots: 2011/09/26