14.-21.augusts/2011

Marlēne SvetlišofaMīļie!


Šajā „šeit un tagad” laikā ir ļoti svarīgi visiem koncentrēties uz lielāku Gaismas došanu planētai. Centieties katru dienu atrast laiku un apliecināt, apstiprināt savu vēlmi būt par spēcīgo un intensīvo enerģiju pārveidotāju, tās ir gatavas manifestēties jūsu ikdienas dzīvēs un visas cilvēces sirdīs. Savienojoties ar Dievišķo Plānu Zemei, visai cilvēcei un visām valstībām tās iekšienē un ap Zemi, tā jūs radāt lielākas aktivitātes momentumu, lai celtos aktivitāte apvienotajā apziņas laukā, kas apņem planētu un turpinātu darboties Visu Augstākajam Labumam.


Uzturiet un starojiet savu Gaismu un mīlestību jūsu iedarbības sfērā un rādiusā visam ap jums. Domājiet par mieru, kam jāvalda jūsu iekšienē un visu cilvēku sirdīs kā par vienu apziņu, kas savieno mūs visus. Piesauciet savu Austāko Es; vairāk ietvert un aptvert jūsu četrus zemākos ķermeņus, tā tiktu retināts jūsu ķermeņu blīvums un tuvinātos kristāliskās būtnes stāvoklim. Izstarojiet savu Gaismu, Mīļie! Lai jūsu sirdis ir atvērtas Radītāja Mīlestības un Vienotības dziesmai. Viss ir labi, viss ir kārtībā, viss ir perfekti. Ēnas, kas bija aptumšojušas Planētu un tās iedzīvotājus, aizvien ātrākā tempā pazūd, pat ātrāk nekā tika sagaidīts, un tā varenība, kas ir Cilvēce katrā tās Dievišķajā izpausmē, rada aizvien lielākas pārmaiņas visu maksimālajam uzlabojumam.


Esiet stingri vēlmē pēc lielāka miera, labestības un veselā saprāta, lai šīs īpašības valda pār jūsu Pasauli un mājotu Atmodu uzsākušo masu sirdīs un prātos. Jūsu vēlme to darīt dod iespēju jūsu Gaismas Ģimenei radīt iespējas izpildīt Dievišķo Plānu. Mēs esam Viens un mēs strādājam kopā, lai paceltu ikvienu un visu uz Zemes. Zeme pacelšanai jau ir gatava un tagad ir pienākusi Cilvēces kārta Mosties lielajām jums dotajām iespējām, tās šajos ātri plūstošo pārmaiņu laikos un paātrinātajā dvēseles izaugsmē un attīstībā dotas VISIEM. Šis ir varens laiks visā Visumā, jo daudz nesaskaitāmu būtņu pulki nepagurstoši ir strādājuši cauri gadsimtiem, lai īstenotu šīs pārmaiņas, kas pienākušas kolosālā ātrumā.


Ikviens šo uzdevumu esat veikuši daudzas reizes jau arī agrāk un tā arī esat ieņēmuši savu vietu Gaismā, kur pašlaik atrodaties, nesot sevī Gaismu kā Bākas un dodot to tiem, kuri mostas un vēlas lielāku vienlīdzību un mieru visiem. Tas, kas reiz bija pieņemts kā notiekošu lietu norma, vairs nestrādā. Viss, kas bijis, vairs nav. Pienācis cits laiks ar labākiem risinājumiem un kaut arī šis laiks šķiet haotisks un tajā brīdī straujš un nesavaldāms, lielākā notikumu ainā tas nozīmē tikai vienu- ienāk un integrējas lielāka Gaisma un to paveic tieši tie, kuri neko agrāk par to nav zinājuši un tagad šie cilvēki sāk Mosties sapratnei par to, kas patiesībā NOTIEK uz šīs planētas.


Neiesaistieties ego radītajās ilūzijās, tās aizsprostojušas plašsaziņas mēdiju kanālus un cenšas kaut ko manifestēt cilvēkos ap jums. Visu laiku atcerieties, ka jūs neesat ķermenis, jūs neesat prāts, jūs neesat jūsu ego; jūs esat Kristus apziņa, Dievs/Dieviete jūsos un jūs viedi lietojat savu spēku savam, savu mīļo, jūsu pasaules, ikviena un visa uz tās Augstākajam Labumam. Jūs esat pārmaiņu veicēji, darītāji un sekmētāji un jūs radāt pozitīvas un mīlestības piepildītas pārmaiņas ar savu nodomu BŪT Gaisma, kas patiesībā esat! Dariet visu un veiciet jebkādas izmaiņas savā domāšanā un rīcībā, kas šķiet vajadzīgas sevī, lai vienmēr būtu savienojumā ar Augstāko Plānu jūsu dzīvēm un visiem laikiem. Ieceriet to, dzīvojiet tajā un tas ESIET.


Līdz nākamajai nedēļai...


ES ESMU Ilarions

©2011 Marlene Swetlishoff 

www.therainbowscribe.com

http://gaismasdarbinieki.blogspot.com 


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2011/08/20