31.jūlijs- 6.augusts/2011

Marlēne Svetlišofa


Mīļie!

Dzīve Zemes plānā sāk uzņemt lielāku ātrumu nekā tas bija agrāk. Notiks daudzas dažādas lietas, kas šķitīs brīnumainas un grūti noticamas. Tajos brīžos atcerieties, ka visu laiku jāsaglabā līdzsvars un miers. Dimensijām satuvinoties un saplūstot, labāk tiks izjusts arī prieks, par visu notiekošo sirdī sāksiet izjust nojautas un jūsu būtībā sāks iesakņoties sajūta par gaidāmo brīvību.

Pienācis laiks pakāpties uz nākamo līmeni, uz atbildības līmeni pašam par sevi un sevis meistarību. Koncentrējieties visā pilnībā tikai uz to, ko patiešām vēlaties manifestēt un ko vēlaties, lai tas jūsu dzīvēs un pasaulē ieņemtu fizisku formu, nekam neļaujiet sevi no šīs koncentrēšanās novirzīt. Priekšā stāvošās nedēļas un mēneši ir iespēju laiki, lai spertu platus soļus uz priekšu savā spirāliskajā evolūcijā, lai sasniegtu savu cilvēcisko Meistarību un sāktu progresēt, ietverot lielākas spējas un talantus nekā agrāk domājat tas ir iespējams. Ikviens spējat sasniegt vēl lielākas lietas nekā agrāk esat pat sapņojuši.

Tuvojoties lielajam notikumam, ziniet, ka paņemot atpakaļ un atgūstot savu personīgo spēku un neatkarību, jūs izdarāt izvēli, kas ir visu augstākajam labumam. Katra pozitīvā un uz mērķi apzināti fokusētā rīcība ļoti ietekmē vispārējo lietu shēmu un tas uzliek par pienākumu jums visiem radīt jaunu spēli, pilnu prieka, bezgalīgas labestības un pilnu iespējām. Ticiet iedzimtajai labestībai un savu līdzcilvēku diženumam, ik dienas visiem spēkiem turiet sevī šo vīziju- neskatoties uz to, kas notiek visapkārt.

Lielais jums priekšā stāvošais uzdevums, mīļie, ir sadragāt dziļi iesēdušās negatīvo domu formas, kas veidojušas zemo un blīvo enerģiju lauku ap Zemi. Ienākošās jaunās Kosmiskās enerģijas ļoti palīdz šajā procesā, bet jums pašiem ir jāuzstāda šāds nodoms, lai tas varētu īstenoties. Uz brīvās gribas planētas tās iedzīvotājiem pašiem ir jārealizē sava suverenitāte un Dievišķās tiesības, lai atjaunotu šo planētu tās oriģinālajā Dievišķajā gaismas kopijā, ar nodomu, ka tā tas ir. Trenējiet savas spējas kā kopradītāji ar Visa Kas Ir Dievišķo Avotu ik dienas apzināti savienojoties ar Dievišķo Plānu Zemei un ikvienu un visu uz Tās.

Padariet to par ikdienas nodomu, savienoties ar jūsu Svēto Kristus Es (Augstāko ES) un sekot Dievišķajai Gribai un visu augstākajam labumam. Šobrīd pastāv un nākotnē turpinās parādīties daudzas novirzes, kas centīsies jūs aizvilināt prom no jūsu centra, kodola un pamata, ja vien ļausiet tam notikt. Šie laiki prasa izvērtēšanu un sekot savas sirds teiktajam, pat ja dotajā brīdī nesaprotat kāpēc. Jūs visi mācāties sekot augstākajam redzējumam, jūsu Varenās ES ESMU Klātbūtnes redzējumam un tas prasīs kapitulēt cilvēku gribai to aizstājot ar, vai par labu, Dievišķajai Gribai. Ziniet, ka jūsu Augstākais Es vēlas tikai visaugstāko un labāko rezultātu jums un visiem, ko mīlat un ticiet, ka viss būs labi.

Vizualizējiet sevi kā 3,6 metrus (12 pēdas) garas Gaismas Būtnes un ik dienas ieejiet šajā vīzijā. Iedomājieties un sajūtiet sevi kā spēcīgas Būtnes, kuras var ietekmēt lielas pārmaiņas tikai jau tāpēc, ka esat te šajos īpašajos laikos. Sajūtiet savā sirds čakrā Radītāja mīlestību un izstarojiet to no sevis pieaugošos koncentriskos apļos un ziniet, ka esat Gaisma un jūsu Mīlestība patiešām maina pasauli.

Līdz nākamajai nedēļai...


ES ESMU Ilarions


©2011 Marlene Swetlishoff Marlēne Svetlišofa

www.therainbowscribe.com 


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2011/08/06