19.-26.jūnijs/2011

Marlēne SvetlišofaMīļie Gaismasdarbinieki! 

Patlaban izejat cauri ļoti dziļam attīrīšanās un tīrīšanās procesam, attīrot tās lietas, kas vēl bijušas dziļi paslēptas jūsu zemapziņas prātos, daudzas ir tādas, ko jau bijāt domājuši par neesošām, aizgājušām un atrisinātām. Saprotiet, mīļie, tas viss vēl turpināsies un pacelsies uz augšu, lai paši apzinātu un tad iztīrītu visas vēl palikušās ēnas, lai tās pamanītu apgaismotas apziņas Gaismā. Vērojiet un pamaniet sinhronitātes vārdos un citu cilvēku teiktajā, īpaši pēc tam, kad esat paveikuši kādu attīrīšanos, jo ļoti bieži iestrēgušās un vēl neatrisinātās lietas paceļas tieši pēc dziļās attīrīšanas. Jums jāpamana un jāapzina šie ilgi slēptie jeb apraktie aspekti, kas savā laikā nav atrisināti.

  
Mīļie, tādos brīžos esiet pret sevi pacietīgi, jo notiekošais ir svarīga procesa daļa un ietver sevī jūsu fiziskās Būtības sagatavošanu Pacelšanai uz augstāku apziņu. Lai iemiesotu savu Svēto Es Kristus, būs jāattīra visas Vecās Pasaules lietas, domas un idejas un tās turpinās parādīties līdz viss tiks attīrīts. Mēs vērojam jūs un jāsaka, ka liela cilvēku daļa jau nogājusi lielāko ceļa posmu un pavisam drīz spēs turpināt virzību uz priekšu pretim nākamajam sava garīgā ceļojuma solim. Jums visiem pieejama augstāko realitāšu palīdzība, jums tikai jālūdz šī palīdzība. Jums visapkārt atrodas mīlošas Gaismas Būtnes, kuras mīl jūs bez kādiem nosacījumiem un kritikas.

  
Mēs atkal atgādinām, ka jūsu ikdienas disciplīnas ir ļoti svarīgas un būtiskas, un ikdienā izturoties nevērīgi pret tām, jūs varat ieiet apātijā un apjukumā. Šībrīža enerģijas ir ļoti intensīvas un spēcīgi ietekmē jūsu fizisko, mentālo, emocionālo un astrālo ķermeni un brīžos, kad izejat cauri pacēlumiem un kritumiem, mēs atgādinām jums, lai izturieties labi pret sevi un pēc vajadzības atpūtieties, ieturiet pauzes, tas vajadzīgs tāpēc, lai saglabātu līdzsvaru. Turpiniet iet izvēlēto Ceļu, nākamais solis parādīsies tieši tajā brīdī, kad būsiet gatavi doties tālāk.

  
Vērojiet tās zīmes, ko sūta jums ķermenis, prāts un emocijas un centieties tās savstarpēji sasaistīt ar galvā nākošajām domām. Ik dienas pierakstiet svarīgākās domas un atziņas, lai vēlāk paši redzētu un apstiprinātu domāto domu manifestēšanos. Kļūstiet par kaislīgiem un priekpilniem sava prāta darbības detektīviem un vērojiet, kā manifestējas domas ārējā pasaulē. Tā jūs iegūstat vadību pār tām. Dzīve ir piedzīvojums un atcerieties, ka ieiešana fiziskajā realitātē bija notikums, kas jāizbauda un caurcaurēm jāizdzīvo, par šo piedzīvojumu ir jāpriecājas.

  
Turpiniet par sevi domāt un redzēt kā par lielām un varenām Gaismas Būtnēm, kas arī patiesībā esat, un atbilstoši tam rīkojieties un uzvedieties. Praktizēšana pilnveido ikvienu lietu un pavisam drīz tad sāksiet atcerēties savu patieso dabu, to Dievišķo Būtību, kas esat. Pienākusi jaunās ēras rītausma un patlaban iespējams viss labais.

  
Līdz nākamajai nedēļai... 

ES ESMU Ilarions


©2011 Marlene Swetlishoff 

www.therainbowscribe.com 


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2011/07/02