5. - 12. jūnijs/ 2011

Marlēne Svetlišofa


 
Mīļie Gaismasdarbinieki!

  
Šo laiku enerģijas ir ļoti intensīvas, daudziem liekot dziļi iedziļināties sevī, un meklēt daudz apzinātāku savienošanos ar savu Patieso Es. Pastāv daudzi dažādi slāņi un maskas, kuras paši vien esat „uzvlikuši” šajā un iepriekšējo dzīvju laikos, tās tagad paceļas apzināšanai un atbrīvošanai. Daudzas vecās maskas tika radītas sevis aizsardzībai. Jau agrā bērnībā iemācījāties mieru vai mierīgu dzīvi iegūt tad, kad saņēmāt apliecinājumu un apstiprinājumu no savas ģimenes un mīļajiem.

  
Tagad, šo intensīvo enerģiju laikā, tik ātri krīt un lūzt maskas un uzkrātie slāņi, ka nespējat tos pat izvērtēt, kas tie tādi un, vai vēlaties tos saglabāt. Kad sevī izvērtēsiet to, kas esat, tad tiksiet līdz savam Patiesajam Es un šis process vēl tikai turpināsies. Patlaban atkal savienojaties ar savu Augstāko Es un atlaižat to cilvēku, personību, kāda un kas bijāt vakar, tāpēc pār jums var nākt pārejošas skumju un zaudējumu sajūtas. Pārāk nepieķerieties šim skumju un zaudējuma sajūtu procesam, jums jāspēj saskatīt notiekošais un tā nozīme priekš sevis. Svētiet visu par nestajām un gūtajām mācībām un vērojiet kā tas aiziet.

  
Tiem, kuriem ir pagrūti atlaist pagātni, tiem šobrīd ir arī grūtāki laiki, bet ziniet, ka jums ir visi instrumenti, lai atbrīvotos no pagātnes. Spriestspēja un neatlaidība ir atslēga un risinājums, lai atbrīvotos no emocionālās spriedzes un reiz iestrādātā domāšanas veida un reakcijas. Pienācis laiks sevis izpētei un darbam ar sevi, jo tikai aizlaižot prom šos slāņus un maskas, parādīsies lielāks jūsu Patiesās Būtības daudzums; tā varēs parādīties un tā parādīsies jūsu personīgais spēks un tad atgriezīsies neatkarība. 

  
Ikkatrs esat Visaugstākā Dieva Tēva/Mātes Dievišķais Bērns. Jūsu klātbūtne te uz Zemes laikā, kad atkal savienojaties ar savu Dievišķās Būtības Esenci, palīdz radīt un uzturēt kritiskās masas daudzumu uz, iekšā un ap Zemi. Tas bijis un ir jūsu pirmais uzdevums un funkcija, un līdz šim brīdim esat to paveikuši ar lielu atdevi un neatlaidību. Panākumi ir jau tepat uz augšāmcelšanās ceļa atrodas visa jūsu planēta un ikviens vīrietis, sieviete un bērns, kas To apdzīvo.

  
Turpinot savu darbu un izejot cauri inertumam, letarģijai, nogurumam, aizkaitinājumam, vienaldzībai, iekaisumiem, sāpēm un kaitēm daudzās sava ķermeņa vietās, kas ik dienas maina savu lokalizāciju, atcerieties mīlēt sevi un citus, jo visi šajā procesā esat kopā un vienoti. Kopā palikšana sniedz vislielāko labumu un tā ir visu augstākajam labumam. Vara un spēks piemīt jebkādai grupiņai, kaut vai ģimenei, nerunājot jau par vispasaules meditācijām, kas iezemē aizvien lielāku Kosmiskās Gaismas un Mīlestības enerģiju daudzumu Zemes kodolā. Ik dienas atrodiet laiku un enerģiju atkārtot piesaukumus, pavēles vai afirmācijas, tas palīdzēs atkal no jauna uzņemt enerģiju.

  
Visi atrodaties augšāmcelšanās procesa paša viducī un tā ir ļoti aizraujoša attīstība, jo nozīmē tikai vienu esat guvuši panākumus savā darbā, tajā darbā, kāpēc vispār te tagad atrodaties uz Zemes, kāpēc te nācāt. Par spīti visiem notikumiem un tam, kā patlaban jūtaties, jūs EJAT uz priekšu un atrodaties uz PAREIZĀ CEĻA.

  
Līdz nākamajai nedēļai...

  
ES ESMU Ilarions


©2011 Marlene Swetlishoff 

www.therainbowscribe.com 


Tulkoja Māra Brante  Pievienots: 2011/06/10