20.-27.marts/2011

Marlēne Svetlišofa

 

Mīļie!

 

Saulgriežu enerģijas sniegs atbildes uz jautājumiem, kas jau labu laiku gulējuši jūsu sirdīs un prātos. Nāks skaidrība un jūs kā no kalna gala spēsiet pārskatīt ielejā notiekošo, skatoties uz visu no augstākas perspektīvas. Patiesībā, tāds ir nākamais solis, nākamais Augšāmcelšanās procesa līmenis- skaidrība. Kopā ar skaidrību nāk sapratne un lielāka apjēga par visu notiekošo, sākot jau ar jūsu inkarnēšanos šajā un citās dzīvēs.

 

Mīļie, Gaisma ir te, un tā ir paliekoša. Paies kāds laiks līdz tas kļūs acīmredzami, bet ar katru brīdi jau tagad vērojat, kā mainās apkārtne un apkārtējie cilvēki, aizvien mazāk ieklausoties tajos virpuļos, ko rada jūsu ziņu mēdiji. Viņu ceļš diemžēl ir baiļu ceļš. Tie, kuri neskatās ziņu raidījumus un zemo vibrāciju filmas, ir konstatējuši, ka spēj saglabāt līdzsvaru un balansu daudz ievērojamākā pakāpē nekā tie, kuri neieklausās mūsu sacītajā. Jūs tāpat zināt, ka viss ir kārtībā.

 

Domas un rīcība noskaidrosies, jūs izstarosiet ticību sev un savām pieaugošajām spējām. Uzplaukstot savām spējām, nāks arī pazemība, iekšēji taču ziniet - saņemot šādas dāvanas, ar tām ir jādalās ar citiem un nepaturiet tās pie sevis tikai tāpēc, ka baidieties spīdēt. Jūs vienkārši BŪSIET tas, kas esat patiesībā, un kļūsiet par magnētu citiem, kuri tagad sāks saskatīt un pamanīt jūsu Gaismu.

 

Jūsu apziņā ienāks Zemes dzīvju laikos uzkrātais viedums un apgūtās mācības; pa Zemes virsu sāksiet staigāt vieglumā un cieņā pret to Vareno Garu, kas mājo šīs brīnumainās planētas iekšienē. Par aizrautīgu Kaisli kļūs Tās atjaunošana, jūs alksiet pēc iespējas ātrāk atjaunot Zemes agrāko varenību, to, kāda Tā bija pirms uzsākās dualitātes eksperiments. Jūs dedzīgi labosiet visas Zemei un tās iedzīvotājiem nodarītās kļūdas un pārestības.

 

Pārsteidzoši īsā laikā notiks visa atkal atgriešana savās vietās, apspiestās patiesības atgūšana. Pilnīgi visās Zemes dzīves jomās tiks atklātas agrāk slēptās lietas. Nekas vairs nebūs noslēpjams no citiem. Laika pilnība atklās itin visu, tāpēc šobrīd jātrenējas pacietībā un izturībā, pilnīgi ticot Dievišķajam Plānam, tas palīdz cilvēcei turpināt virzību uz priekšu Mīlestībā, mierā, harmonijā un labestībā.

 

Kad visiem kļūs zināma patiesība par to, ka cilvēce ir nākusi/dzimusi no Zvaigznēm, tajā brīdī zemi pārņems varena un liela kolektīvā atcerēšanās, tajā brīdī iesāksies ātrs un straujš progress. Mainīsies šobrīd pazīstamā dzīve, jau tagad to maina esošie notikumi, nāks daudz mīlošākā sabiedrība, kas rūpējas par ikvienu, par Zemi, par tās valstībām. Mīlestība ir vislielākais Visumu spēks un Mīlestība VALDĪS.

 

Ejiet Gaismas, Mīlestības, vienotības un miera ceļu, katrā lietā ievērojiet Zelta Likumu; un, jums atbildot, Visums jūs svētīs un nesīs dziedināšanu, pārpilnību un mieru Pasaulei.

 

Līdz nākamajai reizei...

 

ES ESMU Ilarions

©2011 Marlene Swetlishoff   

www.therainbowscribe.com


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2011/03/26