21.-28. novembris

Marlēne Svetlišofa

 

Mīļie!

 

Un tā, ar katru no jums turpinās attīrīšanās un dziedināšana, un šis process notiek jūsu sirdīs, jūs sāk pārņemt cerību sajūtas, miera, prieka un laimes sajūtas. Vairojiet šos momentus, mīļās sirdis, jo šajos brīžos jūs esat paaugstinājuši frekvenču lauku ap savu mīļo planētu Zemi. Ik brīdis, kas pavadīts priekā, tas ir brīnuma mirklis, ik brīdis, kas pavadīts smieklos ir brīdis, kad šie brīnumiem jānotiek. Katrs brīdis ir Viss Kas Ir šeit un tagad. Katru brīdi izdzīvojiet visā pilnībā un dziļumā, ja ejat pa ceļu, tad tieši to arī dariet un atrodieties tajā vietā un situācijā „iejiet”. Ja mazgājat logus, tad esiet tajā iekšā visā pilnībā. Sāciet koncentrēt savu uzmanību šeit un tagad, tad pamanīsiet, ka atrodaties lielākā sevis apjausmas apziņā, pieredzot sevi kā Es!

 

Ik dienas praktizējot šāda veida praksi, jūs atklāsiet savu iekšējo spēku un varēsiet paveikt brīnumus. Jau atrašanās ķermenī ir brīnums. Tā ir īpaša privilēģija, gods un varens notikums. Sāciet apjaust brīnumu, kas esat, vērojiet savu rīcību, ja kaut kas jums nepatīk, tad mainiet to. Vienmēr rodami jauni un jauni veidi kā apskatīt un izskatīt kādu situāciju, jauni un augšupejoši risinājumi, kas aizslaucīs veco un ierasto rīcību, ļaujiet jaunām idejām ienākt jūsu apziņā un tur iesēties. Tas ir ceļš uz jūsu Būtības meistarību- iegūt spēku kā mīloša, apgaismota Dievišķa Gaismas Būtne, izplatot savas labās domas un sajūtas it visur kurp dodaties, esot katrā dzīves brīdī iemiesota mīlestība, kas arī patiesībā esat. Ļaujiet savam iekšējam mirdzumam spīdēt uz āru!

 

Vai esat kādreiz domājuši par to, kāpēc sastopaties ar sajūtām par tumsas klātbūtni? Tas notiek tāpēc, lai spētu pamanīt jūsu gaismas un viegluma sajūtas, lai zinātu bez mazākās šaubu ēnas, ka esat Gaisma, neskatoties ne uz kādām grūtībām, jūs nākat no Gaismas un nekad neesat vieni. Un ļaujot sirdī ienākt mīlestībai, tā transformēs notiekošo. Lai mīlestība kļūst par pamatu visam, mīļie. Ja ir kas tāds, kam nevarat visā pilnībā uzticēties, un tas liek jums justies nedroši, tad riskējiet un vienkārši mīliet, tā vietā lai pretotos. Brīdī, kad to dariet, jūsos un konkrētajā situācijā notiek transformācija un mainās Pasaule ap jums. Jūsu personīgā Pasaule ar visiem tās notikumiem nav nejauša, tos visus jums piegādā jūsu pašu domu process un, protams, jūsu ES ESMU Klātbūtnes pārklāšanās, kuras interesēs ir augstāki mērķi, kas saistīti ar dvēseles un apziņas paplašināšanos, jo tieši izaicinājumos un domstarpībās tiek iegūta un vairota Sevis meistarība.

 

Tikmēr, kamēr atrodaties fiziskajā ķermenī, jūs atkal un atkal no jauna mācaties un pilnveidojat Sevis Meistarību. Ikviens esat alķīmiķis, kas pārvērš svinu zeltā. Jūs esat zelts, mīļie, un esat visa padarītā, pūļu un centienu vērti. Jūs esat Radītāja Zelta bērni. Kristus Apziņas Zeltītā Gaisma plūst cauri katrai jūsu Būtības šūnai un atomam, cauri katrai jūsu čakrai un spēka centram, katrai jūsu ādas porai. Atcerieties tikko teikto un ar katru dienu sevī audzējiet šo domu spēkā un varenībā, jo jūs tas ESAT. Mīliet sevi bez kādiem nosacījumiem un praktizējiet caur sevi izpaust un izteikt deviņus Gara augļus: mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, labestību, paļāvību, lēnprātību un paškontroli. Tas ir ceļš uz Meistarību.

 

Līdz nākamajai nedēļai...

 

ES ESMU Ilarions

©2010 Marlene Swetlishoff   

www.therainbowscribe.com


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2010/12/08