15.-22. augusts

Marlēne Svetlišofa

 

Mīļie Gaismasdarbinieki!

 

Jūsu būtībās un apkārtnē notiek daudzas pārmaiņas. Dimensijas satuvinās, neziņas un akluma aizsegs sāk pacelties, jūsu uzskati un pieņēmumi kļūst aizvien precīzāki un jūsu intuīcija jūs spēj notur uz Ceļa, ko paši sev esat iezīmējuši pirms ieradāties Zemes plānā. Apskatieties sev visapkārt un saskatiet, kā pilnīgi Viss izjūt Vienotību ar visu kas ir. Tie, kuri iekšēji ar sevi strādā, sāk sajust lielāku savas Būtības Gaismu un aizvien biežāk bez kāda redzama iemesla izjūt prieka un svētlaimes brīžus.

 

Mūsu Vēstītāja (Marlēne Svetlišofa) uzsākusi sevī nepārtrauktu pateicības domu straumi, cenšoties visu laiku atrasties dziļas pateicības stāvoklī. Viņas ikdienā un ģimenes dzīvē joprojām ienāk daudzi un dažādi pārbaudījumi un uzdevumi. Tieši tāpat kā jums ikvienam, arī mūsu Vēstītājai jāiet pasaulīgie ceļi un jāpieredz tādi pat pārbaudījumi, kas skar pārējo cilvēci. Viņas dzīvē parādījušās daudzas šķietamas beziemesla un bezmērķa netaisnības, tomēr, viņa spēj saglabāt sevī stabilitāti un tā ir Mīlestība, Visuma vislielākais spēks. Arī jūs ikviens dziļi sevī savienojaties ar savu pamata, kodola Būtību un kļūstat stiprāki un spožāki. Mēs zinām, ka tas nav viegli, bet IR vajadzīgs, un pienāks tādi laiki, kad pilnīgi viss noskaidrosies un nostāsies savās vietās.

 

Ticiet savam Augstākajam Es un Varenajai ES ESMU Klātbūtnei, ticiet, ka tiekat vadīti būt pareizā vietā pareizā laikā, darot tieši to, kas jādara. Viss ir tā kā tam jābūt un daudzo pārbaudījumu un notikumu dziļākais mērķis kļūs saprotams atskatoties atpakaļ, jo uz Zemes taču notiek mācību process. Pārmaiņu laiki prasa no jums pielāgošanos un elastību, spējas vienā mirklī mainīt plānus, kā arī spēt pakļauties un locīties kā Vītolam vienlaicīgi iemiesojot visaugstākās un dievišķākās Ozola, kura saknes iestiepjas dziļi Zemes Mātē, īpašības. Vijiet savas saknes dziļi lejā uz Zemes Mātes centru un katru dienu atvēliet laiku, lai savienotos ar Viņu, vienalga kādā veidā. Vienotības izjušana ir nākamais Augšāmcelšanas Ceļa solis.

 

Jūs sāksit sevi izpaust arvien lielākā amplitūdā un spējās, jūsu vārdi nesīs varenākas un lielākas Būtības esenci. Nepārdodiet sevi ‘pa lēto’, mīļie, jo patiesībā esat Gaisma šajā Pasaulē un tas ko sakāt, domājat, darāt- tam visam ir milzīga ietekme planētas Masu Apziņā. Kad izrunājat, domājat vai izjūtat ne pašu Augstāko vibrāciju enerģijas, saprotiet, ka tas ir attīrīšanās process un centieties to uztvert ar humoru, lai paši par sevi varētu pasmieties un piedot sev jebkādus pārkāpumus. Jo vairāk piesaucat Gaismu, jo lielāka un aktīvāka būs to jūsu būtības daļu pretestība, kuras esat stiepuši līdzi šajā dzīvē, kā arī agrākajās dzīvēs, kuras ir gatavas, lai tiktu pārveidotas un ienestas Gaismā. Tāpēc ir tik svarīgi būt NEATLAIDĪGIEM ikdienas disciplīnās, jo ikdienas garīgais darbs ievērojami atvieglo šo procesu.

 

Neskatieties tik daudz uz visu to, kas notiek uz lielās pasaules skatuves, bet centieties apkopt savu paša „dārziņu”, lai nodrošinātu raženus visa labā augļus, visa tā, ko esat vēlējušies un pelnījuši, jo tieši tas arī īstenosies tikpat noteikti kā diena seko naktij. Vienmēr ieklausieties sevī, savās vajadzībās, tajā, ko saka ķermenis; pieņemiet to, ko Dvēsele vēlas jums piešķirt. Tas ir aktīvs process un, kad izejat tam cauri, kļūst aizvien vieglāk un topat piepildīti ar pateicību. Mīliet sevi un esiet pacietīgi viens pret otru. Viss ir labi un jūs visi darāt varenu darbu! Mēs esam dziļi pateicīgi par to, ka strādājam ar jums šajos saviļņojošajos laikos, arī tagadējiem notikumiem ir tālejoša ietekme uz katru un visu, kas atrodas uz jūsu Mīļās Planētas Zeme.

 

Līdz nākamajai nedēļai...

 

ES ESMU Ilarions

©2010 Marlene Swetlishoff    

www.therainbowscribe.com


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2010/08/20