2.- 9.maijs

Marlēne Svetlišofa


Mīļie Gaismasdarbinieki!

Tagadējais laiks pieprasa lielu koncentrēšanos un fokusēšanos uz jūsu pašu Gaismu. Ikviens tiekat pārbaudīti daudzos un dažādos veidos un daudz kas atkarīgs no jūsu apķērības un uztvert spējas, jo jūsu dzīvēs notiek lietas par kurām varat tikai brīnīties. Mēs, mīļie, jums sakām, paceļas aizmirstības plīvuri un viss, kas jūsu dzīvēs bija ilūzija, tagad tiek sasists lauskās un šobrīd notiekošais ir rezultāts, iespējams, sāpīgs, bet saprotiet, ka tas ir visu augstākajam labumam, lai mēs visi ieietu augstāku dimensiju realitātē. Vienam otram varētu pat likties, ka tas ir iestidzis un vārtās pagātnes dubļos un tagadnes ilūzijās, un nekad nesaskatīs Gaismu, kuras dēļ tik ļoti ir strādājis un centies.


Mīļie, turpiniet savu labo darbu paceļot vibrāciju frekvences katru dienu. Jūs zināt, ka piesaukumu lasīšana, mantru skaitīšana, afirmācijas un meditēšana kalpo augstāku enerģijas plūsmu piesaistīšanai jums un cauri jums uz Zemes centru un vēl tālāk, tas arī ir tas Lielais Darbs, kuru nācāt te darīt. Nezaudējiet cerību par labāku dzīvi sev un saviem mīļajiem, iekļaujot sarakstā arī tos, kas jūs pašlaik pārbauda, jo arī tie Mostas savam augstākajam potenciālam, un kā jau visi zināt, tas dažkārt notiek ar domstarpībām un spriedzi. Dualitātes pieredze paaugstina apziņu pilnīgi katrā Dvēselē, jo tikai izejot caur dualitātei var veikt tīru izvēli Gaismas virzienā. 


Jūs esat izvēlējušies šo Ceļu un esat tam tuvojušies daudzu, daudzu dzīvju garumā. Šī ir tā dzīve, kurā viss uzkrātais ir mūsu visu priekšā šis ir Kosmiskā laika moments, kad visi varenie Gaismas spēki sapulcējas un ieplūst Vienotā veselumā, notiek visas patiesības atcerēšanās. Jūsu uzdevums ir palikt uzticīgiem savai izvēlei, lai vai kas notiktu. Ik dienas sūtiet Mīlestības un Gaismas svētību visiem, kas atrodas jūsu ietekmes lokā un esiet pacietīgi par viņu rīcību un darbībām. Viss nav tā kā izskatās, jo ik situācijā darbojas lieli vareni spēki, viss tiek pacelts virspusē, lai tiktu atrisināts, dziedināts un integrēts ar jūsu Augstākajiem Es.


Centieties palikt iecentrēti savas Būtības kodolā un nesarežģījiet dzīvi. Jo mazāk saskarsities ar visu veco, ar veco domāšanas sistēmu, konceptiem un vecajām cerībām, jo vieglāk jums katram būs virzīties uz priekšu. Esiet labi pret citiem, saprotiet, ka ļoti daudzas sastaptās vai radītās problēmas rodas no tā, ka jums veidojas jauns iekšējais skats un vīzijas par notiekošo un tādējādi jūs „redzat”, kas notiek ar apkārtējiem un kad jūs to pasakāt, tie reaģē dusmīgi un noliedz jūsu teikto, jo nav gatavi jaunajam un nav gatavi redzēt visas savas būtības šķautnes ar vislielāko godīgumu un pašanalīzi. Nākotne tikai veicinās šo procesu katrā planētas indivīdā.


Jūs esat Spožās Gaismas, kas Zemi un visu uz tās paceļ augstākos dimensiju līmeņos. Pienācis laiks apvienoties grupās visu augstākajam labumam. Meklējiet un pievienojieties cilvēkiem ar kuriem rezonējat, kopā strādājiet katru dienu, lai vairotu augstākas enerģijas visu augstākajam labumam. Šādi cilvēki, līderi, kas ir apmācīti šim laikam, ienāks jūsu dzīvēs un uz ko ceram mēs, no Garīgajām Hierarhijām, ka jūs visi apvienosities vienā lielā vienotā spēkā un koncentrēsities uz visu augstāko labumu. Jūs, mīļie, ESAT lielie likteņa mainītāji. Jūs ienācāt šajā pasaulē šajos laikos, lai būtu vecā iznīcinātāji, ilūziju lauzēji un priekškara pacēlāji. Tas nozīmē, ka ikvienam jums tas ir jāpiedzīvo personīgi, lai noslēgtu un pabeigtu uzdevumu.


Jūs visi esat uz sava pareizā ceļa, mīļie, ziniet to un nepadodieties vai nešaubieties. Palieciet stabili savā Gaismā un Mīlestībā pret Radītāju. Katru dienu meklējiet padomus un ieteikumus savā paša Dieva Gaismā un klausieties mazajā balstiņā sevī. Viss ir labi un perfekti. Sakiet to sev katru dienu un tā tas arī būs!

Līdz nākamajai nedēļai...

ES ESMU Ilarions


©2010 Marlene Swetlishoff    

http://www.therainbowscribe.com


Tulkoja Māra Brante
Pievienots: 2010/05/07