18.- 25. aprīlis

Marlēne Svetlišofa


Mīļie!


Šajā nedēļā turpināsiet iesākto. Uz Zemes un katrā tās Būtnē notiek lielā tīrīšanās. Tāds ir šībrīža uzdevums un pieprasa nepārtrauktu jūsu Individuālās Atbalsta Vienības darbu ar jums, lai pieņemtu un pārstrādātu ar jums notiekošo izaugsmes apjomu un apziņas paplašināšanos ar mērķi, ātri ieņemt sev pienākošo vietu kā daudz dimensiju Būtnēm, kas esat patiesībā. Šī izaugsme var izpausties dažādās formās un mācībās un ļoti bieži atstāj neatbildētus jautājumus jūsu prātos par to, kas tad patiesībā notiek. Ticiet tam, ka viss notiek tā kā tam jānotiek un savienojieties dziļi savās sirdīs, lai aizsniegtu tur esošās dziļākās patiesības, un, viss būs labi. 


Mēs saprotam, ka tīrīšanas laikā visi tiekat pārbaudīti, virspusē paceļas daudzas vecās emocijas un brīžiem šķiet, ka nenotiek nekāds progress. Mēs jums sakām, mīļie, progress notiek, ja vien jūs redzētu visu kopējo ainu. Ticiet, viss, kas notiek, notiek tā kā tam jānotiek un izjūtiet itin visu notiekošo ar visdziļākajām sirds sajūtām, jo pilnīgi visam atbilde ir Mīlestība. Meklējiet līdzsvaru un balansu piesaucot augstāko un labāko rezultātu un atdodiet to jūsu Dievam Es. Uzticieties un ticiet, ka viss notiekošais ir jūsu dzīves kāda lielāka Plāna daļa šajos pārmaiņu laikos.


Dažas jūsu sajūtas nāk no citiem jūsu būtības aspektiem, kas ir atdalījušies no jūsu Monādes, jūs esat uzņēmušies neatrisinātas lietas jūsu varenākā Es aspektos, lai nestu līdzsvaru un saplūsmi jūsu Dievišķajā Es. Tāda ir pašreizējā koncentrēšanās pilnīgi visiem- satuvināt atkal kopā visu iepriekšējās dzīvēs pazaudēto un atdalīto, kā arī notikumus, kas radījuši šādu atdalītību. Pienācis laiks visam atkal apvienoties mierā un harmonijā un varenā dziedināšanā. Ja pēc lieliem pārdzīvojumiem jūtaties noguruši un vēlaties pagulēt, tad ziniet, ka tā ir atkal- integrācijas procesa daļa. Ejiet kopā ar plūsmu, dariet to, ko jūt prāts un ķermenis.


Jūsu ķermeņi pamatīgi tīrās un daudz ko atbrīvo, gan fiziski, gan emocionāli, gan mentāli un kā tikko teicu, arī daudz- dimensionāli. Ar laiku attīrīšanās veicinās pilnīgu Saplūsmi ar jūsu Vareno Es Esmu Klātbūtni un jūs sāksiet izpaust savā iemiesojumā uz Zemes tikai vislabākās un augstākās īpašības. Tā arī ir zīme par jūsu pilno saplūsmi/integrāciju ar jūsu Augstāko Es un tad arī parādīsies jūsu īstās dāvanas, kas svētīs visus ap jums. Vēlos uzsvērt, ka tikko teiktais šobrīd notiek ar daudziem cilvēkiem. Daudz jau paveikts, bet vēl vairāk darāmā. Paturiet prātā, mīļie, lai ko darītu, jums jābūt kopā ar savu Es, jo jūsu pienākums ir sastapties ar visdziļākajām patiesībām, cik ātri vien iespējams, un iet uz priekšu. 


Ap jums un ar jums šobrīd tiek izspēlēts tieši šāds scenārijs. Tas nav skaidri saskatāms raugoties no virspuses, jo cilvēce nav radusi izrādīt pasaulei Gaismas tendences, tomēr ziniet, ka tas Tiek izspēlēts katrā pasaules kaktiņā. Koncentrējieties uz vareno darbu kādēļ esat te ieradušies un pēc iespējas ātrāk tieciet galā ar pamat lietām, tieciet atpakaļ pie kodola. Mēs redzam un saprotam, ka šis process var būt grūts, jo parādās jūsu visdziļākās lietas, kas neatlaidīgi novērš jūs no darāmā uzdevuma, iezemēt un sargāt Gaismu uz planētas. Mēs redzam, ka lielākais cilvēku daudzums gūst panākumus atkal - ieiešanā sevī dziļi iekšā, jūs apjautiet visus iemeslus un cēloņus un to cik tas svarīgi šajā laikā. Zinu, ka ir viegli runāt un daudz grūtāk darīt, bet, mīļie, jūsu pārbaudījums ir ļaut aiziet un ļauties Dievam. Ļaujiet aiziet personīgajam ego es un piesauciet savu lielāko Būtību izpausties ikdienas dzīvē. Personīgajā līmenī tas ir šībrīža augstākais uzdevums. 


Mēs vēlamies šajos apstākļos darīt jums zināmu- viss, kas jādara ir jāsaka: „es lūdzu palīdzību pārvarēt, tikt galā un atbrīvoties no pārbaudījumiem kas tagad ir manā priekšā, iegūstot mācību un viedumu, un paļāvībā un ticībā turpināt ceļu” un jūs savā dzīvē pavisam drīz redzēsiet uzlabojumus. Jūs tik ļoti tiekat mīlēti!


ES ESMU Ilarions

©2010 Marlene Swetlishoff 

http://www.therainbowscribe.com


Tulkoja Māra Brante

Pievienots: 2010/04/22