14.-21.marts

Marlēne Svetlišofa


Mīļie Gaismasdarbinieki!


Vēlos runāt ar jums par dažādajām enerģijām un to izpausmēm šajā laikā. Gaismas daudzums intensificējas nākot no Kosmosa uz Zemi, un ienākot Zemes atmosfērā, tas ienāk arī visu dzīvo būtņu aurās uzsākot lielo attīrīšanas darbu un savienojot tās ar augstākām apziņas frekvencēm. Tie, kas ar nolūku strādā pie savu frekvenču līmeņa paaugstināšanas, uztvers šo procesu ar prieku un ekspansivitāti. Tos, kas tikai tagad Mostas šīm atziņām, tos, šīs jaunās enerģijas ietekmē cilvēciskā ego līmeņos, un tikko Modušies, uzņemot jaunās zināšanas un izjūtot savu jauno apziņas paplašināšanos, jūt, ka tiem jāmāca un jāmaina citi savā apkārtnē. Un, savukārt, no tiem, kas jau daudzus gadu desmitus strādājuši šo darbu, tiem, šāda aktivitāte prasa milzīgu pacietību.


Enerģijas pašas ir vēstneši jauno lietu kārtībai. Ja kādreiz cilvēki baidījās par kaut ko runāt, baidījās par savām tiesībām, tad tagad sāk apjaust to, ka runāt patiesību ir vienīgais ceļš, lai varētu būt Autentiski Es un dzīvot pēc Augstākajām patiesībām un tā godinot Bezgalīgā Klātbūtni sevī. Jums ir jāslavē šī Klātbūtne savā paša Būtībā un apziņā, un jāatzīst senā paruna ’tu pats visu zini vislabāk’ neatkarīgi no citu viedokļa par jebkādu lietu. Cik daudz ir cilvēku, tik daudz būs arī viedokļu, bet svarīgākais ir vienmēr sekot tam, ko saka paša sirds, jo tas ir tas, kas patiešām esat JŪS. Izdabāt citiem tāpēc, lai būtu tiem patīkams un pieņemams vairs nav dzīvotspējīgs modelis jaunajās enerģijās, jo tad nedzīvojat patiesi- autentiski savu dzīvi, to ko esat paši sev izvēlējušies.


Pagājis samierināšanās laiks par visu un visiem, visās dzīves jomās. Jā, ja redzat viedumu kādā padomā, tad bez šaubām piekrītiet tam un atbilstoši rīkojieties. Bet šajās jaunajās enerģijās vienmēr jābūt patiesam pret sevi un, kas var būt patiess jums- tāds var nelikties citiem. Te nepieciešama liela pacietība, attīstības līmenis un māka atbrīvoties no nevajadzīgā. Tiem, kas valda pār savām emocijām nekādā veidā nav jāattaisno sava rīcība, vārdi vai darbi, tie saprot savas tiesības būt par neatkarīgu Būtni un to, ka tie ir pilnīgi atbildīgi par katru un ikvienu savu vārdu, darbu un rīcību. Jums nav jāklausa nevienam, nav jāseko citu noteiktajām normām vai uzstādījumiem, ja vien jūs varat uzņemties paši pilnu atbildību par sevi. Ikviens un katrs uz šīs planētas ir dievišķa Gaismas Būtne un tai ir tiesības dzīvot savu dzīvi patiesā saskaņā ar savu Būtību.


Gaismas ceļu uz šīs planētas iededza tie, kas sekoja savai iekšējai balsij un sirds sacītajam, savas Būtības patiesībai un taisnībai. Katras Būtnes cieņpilnas tiesības ir pieredzēt un sekot saviem paša padomiem un sajūtām visās lietās, jo mēs visi ieguldām Apvienotajā apziņas laukā katrs ar savu unikālo enerģiju salikumu un dāvanas, kādas neviens cits tur nevar ieguldīt un tādā veidā mēs visi esam svarīgi kopējā lietu shēmā. Lai neviens nespēj samazināt jūsu Gaismu, mīļie.


ES ESMU Ilarions

©2010 Marlene Swetlishoff    

http://www.therainbowscribe.com


Tulkoja Māra Brante
Pievienots: 2010/03/19