7.-14.marts

Marlēne Svetlišofa


Mīļie!


Pasaule jūsu priekšā iziet eksistences visu līmeņu transformācijas. Viss atrodas nepārtrauktā plūsmas stāvoklī, un jūsu patiesības un uzskati mainās no viena eksistences momenta citā. Tā tas notiek ar katru Cilvēcisko Būtni virs Zemes, Zemē un ar katru jūtīgo Būtību, kas dzīvo simbiozē ar Visu Kas Ir. Tā kā Zeme jums atspoguļo tieši to ko paši arī pieredzat, tad šobrīd notiek lielāka un lielāka tīrīšanās un vēl lielākas pārmaiņas. Cilvēces apziņa paplašinās ikdienas, it visi iziet sevis pašanalīzi dziļos līmeņos, ikvienu pārņem dziļas pārdomas un patiesības meklējumi par sevi un savu rīcību.


Jums daudziem tas ir sāpīgs process, bet gala rezultāts nesīs mieru visā atjaunotajā uz planētas. Tagad ir laiks iet kopā ar straumi un izdzīvot visu to, kas nāk no jums ārā, to, kas esat, jo visas šīs lietas ir jāierauga un tām jātiek jūsos sabalansētām. Un tā tas būs ne tikai šonedēļ un arī vēl daudzas nedēļas, kas sekos šai. Pār mums plūst pārmaiņu vēji, tie atbrīvo visu nevajadzīgo ar vienu nolūku, lai jūs spētu būt stipri un vētras pārņemtā jūrā droši kuģotu tai cauri. Netērējiet laiku bezgalīgā nožēlā tad, kad atklāsmes atnākušas pār jums, vienkārši pieņemiet tās un ejiet uz priekšu, gatavi nākamajam vilnim. Jūs esat ceļā uz savu Brīvību, Mīļie un Mīļotie!


Viss visapkārt uz planētas saskaras ar šīm pārmaiņām, pārvar visu veco un izšķīdina aizspriedumus aizmirstībā. Dimensijas pārvietojas un atrodas plūsmas stāvoklī, tādēļ ir ļoti svarīgi koncentrēties un fokusēties uz to ko vēlaties jūs, nevis uz nožēlu, sāpēm, bēdām, cīņām. Tas viss ir tikai sapnis, no kura šobrīd Mostaties. Darbojieties ar sirdi un apkopojiet sevī spēku par sevi. Ziniet, ka mēs vienmēr esam pieejami, lai sniegtu jums mierinājumu un palīdzību, kā jau to vienmēr esam teikuši. Mēs dzirdam katru jūsu domu un kopā ar jums pārdzīvojam katru jūsu uztraukumu un bēdas. Mēs žāvējam jūsu asaras, mīļie, un darām visu iespējamo, lai paceltu jūs un palīdzētu jums atcerēties to dievišķo Gaismas Būtību, kas jūs patiesībā esat.


Saprotiet, mīļie, aust jauns dzīves veids. Vai jūs varat to sevī jau sajust? Vai redzat, ka jūsu sapratne par sevi un tiem, kas jums apkārt, iziet ļoti radikālas pārmaiņas? Aizvien vairāk jūs vēlaties atbrīvot un atlaist uz ego vēlmēm balstītās vēlmes un nolūkus, ļaujot atklāties pamatpatiesībām par sevi. Jūs esat Mīlestības raidītāji. Šo vareno un spēcīgo spēku esat glabājuši visā savā Būtībā un tūkstošiem savas būtības pagriezienos par vareno Gaismu, kas esat patiesībā; jūs esat aizmirsuši to varenību un spēku, kas ir jūsu Dievišķās pirmtiesības. Tagad, šīs zināšanas atgriežas pie jums, tagad, kad jūs atbrīvojat un ļaujat iet visam, kas jums vairs nekalpo. Gala rezultāts visai šai dziļajai pašanalīzei būs neizsakāms brīvības prieks!


Turpiniet palīdzēt jūsu brāļiem un māsām, kad tie saņem savus likteņa triecienus un turpinās tos saņemt ar pārmaiņu vējiem. Tas jau jums sāks likties apnicīgi, jo atklājošo notikumu biežums tikai turpināsies, tādēļ mēs lūdzam jūs atcerēties un turēt savā apziņā visu Zemei un visiem tās iedzīvotājiem nosprausto Varenā Dievišķā Plāna kopainu. Cilvēces apziņa mainās un pieaug ik dienas, aizvien lielāks daudzums Atmostas apjēgai par to, ka eksistē kas daudz vairāk nekā pirms tam tie domājuši un kam ticējuši, kā arī to, ka pelnījuši saņemt daudz vairāk nekā paši agrāk domājuši. Šī apjēga spēcina cilvēkus un tie aizvien pieaugoši izsaka savas jaunās patiesības un atskārsmes, un tā tiek spēcināti apkārtējie rīkoties līdzīgi. Šī kustība nav pagriežama atpakaļ un notikumu virzība turpināsies, tā radīs labāku dzīves veidu uz jūsu planētas.


Mēs nepagurstoši strādājam ar ikvienu no jums un lūdzam- sāciet to pieņemt, un uzsāciet apzinātu komunicēšanos ar mums ik dienas. Mēs redzam, ka esat norūpējušies un samulsuši par visu notiekošo, bet mēs gribam, lai jūs atceraties lielos jums pieejamos resursus, tā arī izpaužas mūsu palīdzība, vadība, izpratne un izpalīdzība. Jūs vienmēr esat ietīti Mīlestības un aizsardzības spārnos. Līdzjūtība plūst uz katru jums šajā pasaules vēstures laikā, vecā noslēgums un Jaunā piedzimšana- tam mēs visi esam strādājuši kopā tūkstošu gadu garumā. Turpiniet, mīļie!


ES ESMU Ilarions

©2010 Marlene Swetlishoff    

http://www.therainbowscribe.com


Tulkoja Māra Brante
Pievienots: 2010/03/13