7.-14. februāris

Marlēne Svetlišofa


Mīļie Gaismasdarbinieki!


Es gribu runāt par dziļo darbu, ko jūs veicat sevī. Mēs redzam jūsu prātu un apziņas ļoti pamatīgu tīrīšanos un attīrīšanos. Jūs esat nonākuši līdz lielākai apvienībai ar jūsu Dievišķo Es. Katru dienu aizvien vairāk laika veltāt lielākai apcerei un apvienībai ar visiem jūsu aspektiem, kas sāk savienoties ar jums. Tas ir lieliski, jo nozīmē tikai to, ka stabili pievienojaties jūsu Augšāmcelšanās procesam un veltiet savu laiku, centienus un koncentrēšanos šim notikumam.


Šobrīd uz pasaules skatuves notiek daudzas un dažādas lietas, un dzīve uz Zemes turpina savu ritumu, atverot visu to, kam jānāk gaismā un, kam ir jāpievērš katra cilvēka sirds uzmanība un tad sirds atveras lielākai Gaismai un apjausmai par to, ka jūs esat Radītājs, kas izpaužas uz Zemes, un ja ne jūs, tad kurš gan cits? Jo tas esat jūs, kas rada lielās pārmaiņas uz Zemes ar katru savu izvēli un pieņemto lēmumu, ar katru savu rīcību, ar katru elpas vilcienu un katru domāto domu. Tas ir sākums sapratnei par to, ka kopā ar jūsu atvēršanos garīgajām dāvanām un talantiem, nāk arī jūsu atbildība radīt visaugstākajam labumam un visu iesaistīto labumam, tā lai visi varētu izbaudīt mieru uz jūsu planētas un arī piedalītos dzīves dāvātajos priekos.


Viss virzās uz priekšu, pat ja izskatās pretēji. Zem visas šķietamās pretējās darbības slēpjas lielāka apvienošanās un Vienotība. Visos gara līmeņos sirdis savienojas un strādā vienā lielā orķestrī, tas tagad ir tikai laika jautājums- kad visu sirdīs „eksplodēs” lielāks Gaismas daudzums un iekļaus visus savā izstarojumā. Dzīves ritenis griežas ar virzību uz Dzīves Vienotību, un parādās aizvien lielāka sapratne. Savienošanās eksistē ārpus laika, visām robežām, visām ticībām, visām rasēm un Gaismas stariem saaugot kopā lielākā un lielākā Visā. Mirdzums, kas izstarojas no Zemes, sasniedz tālākus un tālākus Kosmosa plašumus un zvaigžņu kuģa Zeme mirdzums Debesīs kļūst aizvien spožāks un spožāks.


Jūs ikviens tiekat vadīts un virzīts tam, kas jums katrā brīdī ir nepieciešams; tāpēc, lai iegūtu lielāku izaugsmi, lai jūsu sirds kā rozes ziedlapiņas atvērtos plašāk, skaistas tīrības un nevainojamības rozes ziedlapiņas. Viss, kas agrāk saistīja jūsu uzmanību, tagad atkrīt un jūs sākat rūpīgi izvērtēt to, kas jums jūsu ceļojumā ir svarīgs un koncentrēties vairāk tieši uz to. Pēdējās nedēļas laikā mēs cilvēkos novērojām lielu apņēmību un koncentrēšanos uz to ko vēlaties. Ikviens jūs pārskatījāt un pielabojāt savu ‘vēlmju sarakstu’, pat ja tā tagad nedomājat, mēs no Augstākajām realitātēm to skaidri redzam, jo, mīļie, to rāda jūsu Gaismas mirdzums. Mēs saprotam, ka iet cauri izaugsmes procesam ne vienmēr ir ļoti patīkami, bet atskatoties- tā vērtība ir skaidri redzama, saprotama un apjausta, un tā nu tas ir ar šo procesu.


Planēta Zeme ir atvērusies visam Visumam un viss Radītais priecājas un svin šo notikumu. Visumā un aiz tā robežām notiek prieka svinības. Daudz laimes un pateicības ir visu sirdīs, kas gaidījuši šo notikumu laiku eonu ilgumā. Cilvēce atkal savienojusies ar visu pārējo Visumu un tagad tās priekšā daudz nezināmā. Kas kādreiz bija mistērija, tagad kļūs par apgaismību, apskaidrību un pilnveidošanos. Tas būs nepārtraukts process un sajūsmas piepildīts, jo kad cilvēce sāks saprast visa notikušā neģēlību, notiks vēl lielāka Atmoda un dzīve atkal kļūs jēgpilna, svētīta un priekpilna. Šis ir varens laiks visam notiekošajam uz Zemes un, protams, visam Radītajam. Atcerēšanās par to, kas patiesībā esat, tagad nāks pie jums sākot ar mazu strūkliņu, kas pāraugs varenā apziņas straumē un svētīs visu Zemi un visus uz Tās. Jūsu vietas šī cikla vēstures anālēs jau skaidri ierakstītas, un jūs tiekat godināti un apbrīnoti par to lielo darbu ko veicat.


ES ESMU Ilarions


©2010 Marlene Swetlishoff

http://www.therainbowscribe.com


Tulkoja Māra Brante


Pievienots: 2010/02/13