31.janvāris- 6.februāris

Marlēne SvetlišofaSveicināti atkal, Mani Mīļie!


Šonedēļ vēlos pārrunāt jūsos katrā pieaugošos enerģiju līmeņus. Lielākais vairums pēdējā laikā sajūt šīs enerģijas un bieži esat kļuvuši diezgan emocionāli tieši savu ikdienas garīgo disciplīnu pildīšanas laikā. Piedzīvotās sajūtas ir atbilde lejup nākošajam no Augstākajām realitātēm, tā ir atbilde jūsu Lūgumiem un Piesaukumiem no Augšāmceltajiem Spēkiem. Šīs sajūtas turpināsies un tas tikai norāda to, ka jūsu sirds čakras atveras vēl lielākām enerģijām. Tā ir ļoti laba zīme, jo, kad jūtat vairāk ar sirdi, tad arī vairāk spējat aptvert savas fiziskās spējas un balvas, intuīcijas balvas un iekšējās zināšanas un tas nozīmē, ka jūs klausāties un sekojat sava paša sirdij. Šis lejup nākošais no mums, no Augstākajām realitātēm, ir veids kā norādīt jums, ka mēs esam blakus un atbalstām jūs un palielinām jūsu pūļu un centienu intensitāti visu Augstākajam labumam.


Tieši šobrīd no Kosmiskajiem laukiem plūst daždažādas enerģijas, un plaši atvērtas ir daudzas iespējas, varbūtības, iespēju zelta vārti un brīnumi, bet jums katram ik dienas tie jāpiesauc, jāizsaka nolūks sastapt maģisko un jāaicina brīnumiem ienākt jūsu un visa dzīvā uz Zemes dzīvēs. Jūsu darbs kā Gaismasdarbiniekam ir kļuvis vēl izšķirošāks un svarīgāks nekā agrāk, jūsu atkārtotā ikdienas sevis apliecināšana Gaismai, pastiprina spēku un visas Gaismasdarbinieku kolektīvās apvienības Gaismasdarba aktivitāšu enerģiju un kopā šī enerģija ir dievišķs spēks ar ko jārēķinās. Jūsu apvienotā Gaisma nostājas pretim visam, kas nav Gaisma. Tā Gaisma, ko nesat un iezemējat Zemē, rada vēl lielākas Atmodas enerģijas visos apkārtējos un tādā veidā tiek izstarota vēl lielākā Gaisma. Patiesi, aizraujoši to redzēt.


Lūdzu, ik dienas strādājiet arī ar Zemes Mātes enerģijām, mīļie, atrodiet laiku nostiprināt ar viņu iezemēšanās savienojumu. Tas palīdz viņai un arī jums un jums jāsāk apjaust to ārkārtīgo labumu, kas jau ir izdarīts. Tā Gaisma, ko katru dienu radāt un atbrīvojat, mudina un spēcina tos, kas strādā pie lielu reformu īstenošanas un pozitīvu pārmaiņu veidošanas jūsu jaunajai Pasaulei, lai tā būtu Gaismas ieskauta un šie cilvēki- aizsargāti. Jau tagad varat to pamanīt savā ikdienā. Vairs neko nevar noslēpt no patiesības Gaismas, viss tiek izgaismots, viss tiek izokšķerēts, viss tiek atbrīvots pārveidošanai. Jūs visi izcili progresējat, jo jums ir augsta motivācija īstenot un tuvināt varenās pārmaiņas sevī un tā jūs šīs pārmaiņas ienesat arī apkārtējos. Uz jūsu Gaismu tiecas citi, kuriem vajadzīga patvēruma vieta, viņi sāk rezonēt ar savu jauno atkal-atklāto vareno Būtību un viņi kļūs par dievišķu meklējošo spēku pavisam tuvā nākotnē pēc jūsu laika uztveres. Trešās dimensijas Pasaule vairs neatrodas enerģiju laukos ap jums, tā vēl tikai tiek turēta tās cilvēces apziņā, kas tiek līdzsvaroti savu vareno spēju atmodai. Kad tas notiks, tad liels progress ienāks katrā dzīves jomā uz Zemes. Cilvēces vīziju virspusē pacelsies radikālas reformas, un cilvēce kopumā uzņemsies atbildības grožus par notiekošo un savu paš- neatkarību ikdienas dzīvēs un aktivitātēs.


Valdību vadītājiem visā pasaulē tiks uzdoti jautājumi un pieprasītas patiesas un atvērtas atbildes. Pagājuši laiki, kad patiesību varēja noslēpt no cilvēces lielākā vairuma. Cilvēces apziņas atmodas impulss, kā jau zināt, radīs Pasaulē revolūciju. Cilvēce paņems atpakaļ savu personīgo sev piederošo spēku un sapratīs, ka viss spēks atrodas pašos un nepārtrauktā savienībā ar Radītāju un pasauli, kurā tie atrodas. Ierobežojošā iepriekšējo paaudžu domāšana tiek atvērta varenām iespējām un neierobežotām potencēm, kas eksistē visā pasaulē un Visumā ap jums. Notiekošās pārmaiņas ātri un brāzmaini tuvojas, tādēļ mēs mudinām jūs būt iezemētiem savos fiziskajos ķermeņos tā, lai jūs visā pilnībā saplūstu ar tiem un varētu kalpot kā stabilizējošs spēks laikā, kad notiek lielās pārmaiņas.


Noslēgumā vēlreiz, mēs atgādinām jums- piesauciet mūs. Kopā mēs varam bīdīt kalnus vai noturēt tos savā vietā, vienalga, varam visu, kas ir piemērots un vajadzīgs nākotnei. Jebkurš jūsu nodoms, kas vērsts uz visu iesaistīto Augstāko labumu tiek desmitkārtīgi vairots no augstākajām dimensijām. Tas nozīmē, mainot sevi- mainās mūsu Pasaule.

Līdz nākamajai nedēļai...

ES ESMU Ilarions


©2010 Marlene Swetlishoff    Marlēne Svetlišofa

www.therainbowscribe.com


Tulkoja Māra Brante
Pievienots: 2010/02/06