17.-24. janvāris

Marlēne Svetlišofa


Mīļie Gaismasdarbinieki!


Šonedēļ runāšu par jūsos katrā notiekošajām pārmaiņām, kas tikai vēl pieaugoši un regulāri turpināsies. Ja līdz šim nebijāt pieredzējuši augstu enerģiju caurstrāvojumus, tad tagad tas sāksies. Tās enerģijas, kas ies cauri jūsu fiziskajam ķermenim būs jums nekļūdīgas un īpašas, daudzi vibrēs kā pirms pacelšanās lidojumam gaisā. Un uztraukties vai baidīties te nav par ko, mīļie, jo visi tam esat sagatavoti un šobrīd kalpojat kā Pārveidotāji (transformatori) par kuriem jau esam agrāk runājuši. Šis process nozīmē to, ka jūs ne tikai nesat sevī Gaismu un iezemējat to Zemes Kristāliskajā kodolā, bet jūsu fiziskais ķermenis pārveidojas un pārtop par kristālisko ķermeni, kas arī ir Zemes katras cilvēciskās būtnes liktenis, to, kas, protams, izvēlējušies Augšāmcelties kopā ar Zemi, kā arī to, kas uz doto brīdi apzināti nemaz nezin par sevis pieņemto lēmumu. Ja lasāt šos vārdus, tad esat Viens no tiem. Esiet mierīgi, ar šīm enerģijām jūs un viss ap jums jau mainās un noteikti vēl mainīsies.


Viss ap jums un cilvēces sirdis sajūt Kristus enerģijas, kas tiek lietas pār Zemi un tās iedzīvotājiem. Zeme ir ieskauta šajā Zeltītajā Gaismā un šī Gaisma katrā individuāli rada visbrīnumainākās pārmaiņas. Jūs, kas esat celmlauži, lāpneši, ejat savu ceļu. Vēl daudz darāmā, jo tas iemesls un mērķis jūsu esamībai šeit šajā Zemes vēstures laikā, tikai tagad kļūst jums apjaušams un saprotams. Jums katram ir savi Gidi, Skolotāji un eņģeļi, kas visu laiku atrodas jūsu tuvumā un kalpo jums, vai zināt to vai nē. Tas ikvienam jums uzliek par pienākumu noskaņoties uz viņu klātbūtni ap jums. Kā to izdarīt? Runājiet ar tiem skaļā balsī it kā redzētu tos savā priekšā, jo tur mēs patiešām arī esam, runājiet ar mums par savu darāmo, par piedzīvotajiem pārbaudījumiem, stāstiet tās domas ko domājiet, emocijas, ko sajūtiet. Kad tā darāt, tad apzināt mūsu klātbūtni un saprotat, ka vēlaties, lai mēs piedalāmies jūsu dzīvēs jebkādā piemērotā veidā. Mēs jums kalpojam ar prieku, mīļie. Skatieties un ieklausieties mūsu atbildēs.


Priekšā esošajās dienās, nedēļās un gados daudzi, daudzi Modīsies Gara klātbūtnei un tā ir Zemes un visa uz tās Dievišķā Plāna daļa. Procesam attīstoties tik daudz kas mainīsies. Ja paliksiet iecentrējušies uz Dievišķās Būtības zināšanām par to, kas esat, un to, ka Garīgā Hierarhija un visi Augšāmceltie Spēki jūs bezgalīgi mīl, un jūs tiekat vadīti, jums tiek sniegta palīdzība un aizsardzība ik dienas, ka vienmēr rīkojaties pareizi, pareizā laikā un dievišķā aizsardzībā. Aizvien vairāk pulcēsities lielākās grupās, lai izjustu lielākas pārmaiņas, kā arī apjautīsit to labumu ko iegūstat no kopā sanākšanas.


Ikviens ejat savu ceļu, ar savu ikdienas piemēru rādot ceļu citiem, kurā starojoši mirdz jūsu varenais Gars. Jūsu Gaisma ik dienas kļūs spēcīgāka un tā spīdēs cauri visam tam, ko darāt. Tā spīdēs ap jums, ap tiem, kam nevarat palīdzēt, bet jūsu Gaisma tos ietekmēs. Drīzumā jūsu Gaisma sastapsies ar Brāļu un Māsu Gaismām un savienosies un iekvēlinās visu ap Zemi, jo viss ir Gaisma. Mēs sakām paldies, mīļie, par visu ko darāt, par visu jau padarīto un to labo, kas jau notiek uz jūsu planētas, jo jūs esat tajā piedalījušies. Ar prieku mēs strādājam kopā ar jums kā garīgie biedri, draugi un komanda. Jau ir radīts neapstādināms impulss un cilvēce noteikti ir pagriezta pretim Gaismai, Mieram, pretim jaunam dzīves un būtības veidam. Mēs līksmojam!


Līdz nākamajai nedēļai...

ES ESMU Ilarions


©2010 Marlene Swetlishoff  Marlēne Svetlišofa

http://www.therainbowscribe.com/ilarion2010.htm


Tulkoja Māra Brante


Pievienots: 2010/01/21