5.-12.oktobris, 2014


 
Mīļie!
Šo pasauli piepilda un caurstrāvo mīlestība. Pieslēdzieties šai siltajai un maigajai, bet spēcīgajai enerģijai un dzeriet, piepildot sevi, ik dienas no jauna. Eksperimentējiet ar dažādiem atbilstošiem instrumentiem un tehnikām. Viegls paņēmiens, kā to paveikt, ir – iedomāties kādu situāciju vai notikumu pagātnē, kad sajutāt ko tādu, kas sniedza jums smaidu, prieku un siltumu sirdij un tad centieties ienest šo sajūtu savā sirdī tagadnes momentā. Šādi praktizējot, jūs piesaistāt Bezgalīgā mīlestību un ienesat to savā auras laukā. Tas ir ļoti svarīgi katru dienu ielaist sevī šīs augstākās enerģijas; tā jūs veidojat  sevi no jauna un iezemējat šīs augstākās vibrācijas ar savu ķermeni Zemē, bet Zeme savukārt izplata jūsu gaismu un to saņem apkārt jums esošie cilvēki. Tā jūs veicat nenovērtējamu pakalpojumu visu augstākajam labumam.
 
Tā kā esat Dievišķā sūtņi, tad jūs nesat atbildību par to, ko darāt un runājat, jums JĀBŪT tiem, ko sludināt; un katras domas, vārda, darba nodoms ir- būt par dzīviem dievišķā cilvēka piemēriem uz Zemes, te un tagad. No jums nesagaida tūlītēju perfektumu, bet gan sirsnīgu un patiesu nodomu un vēlmi, jo patiesībā ESAT mirdzošas un spēcīgas Gaismas būtnes un jums ir dots dievišķā spēks visam labajam. Jūs ļoti cenšaties un smagi strādājat, lai sasniegtu perfektumu vai to, ko domājat esam par perfektu. Mēs sakām- ikvienam jāatvēl laiks tam, lai BŪTU  un priecātos par dzīves burvīgajiem izsmalcinātajiem brīžiem un brīnumiem, kas jūs ieskauj elementāļu valstībā, dabas valstībā un dzīvnieku valstībā. Tie ir dārgakmeņi, kas rada neparastu dzīves pieredzi. Tās ir tās mazās lietas dzīvē. Kad tās pamanāt un ievērojat, tad vairojat savu paša esamību un to lomu, ko spēlējat lielākā skatījumā.
 
Tā kā jūs ikviens atrodaties uz šo planētu appludinošiem mīlestības viļņiem, jūs palīdzat vairot un izplatīt mīlestību vispirms to pieredzot sevī. Lai saprastu savu dievišķību, jums jābūt tiešai notiekošā pieredzei ar jūsu pašu veidotiem “spoguļiem” un tā jūs redzat, ka pasaule ap jums ir piepildīta un pāri plūst lieliskumā un visas dzīves dievišķībā rāda jums jūsu paša krāšņumu. Viss, ko esat pieredzējuši savā dzīvē līdz šim brīdim, ir bijis bagātinājums un spēcinājums dot jūsu dvēselei vajadzīgo pieredzi, lai atvērtu sevi lielākai meistarībai dažādās dzīves jomās. Jūs varat teikt, ka ikviens esat kļuvis par “labi pulētu dvēseli”, kura spēj saprast viena otru ar mīlestību, iejūtību un līdzjūtību tā, lai neizsmeltu savu enerģiju. Kad pieslēdzaties esošajam viļņojumam, tad pamanīsiet, ka tiekat galā ar agrākajiem ierobežojošajiem uzskatiem un dzīvi dzīvosiet daudz priecīgākā un harmoniskākā veidā.
 
Patlaban notiek vērienīga cilvēces atmoda. Visā pasaulē cilvēku sirdis atveras vēlmei dzīvot droši; lai dvēseles varētu pieredzēt apkārtējos brīnumus mierā, harmonijā un pārticībā. Cilvēce kā veselums ir ļoti nogurusi no vecajām baiļu programmām, kariem un nesaskaņām un vēlas doties uz priekšu. Cilvēku visdziļākā sirds vēlme ir radīt Vienotību ar visām dzīvajām būtnēm uz šīs planētas. Tas kļūst aizvien vairāk un vairāk pamanāms. Jau labu laiku šo jauno esības veidu pauž dzīvnieku un putnu valstības. “Džungļu likumu” nomainījis mīlestības un Vienotības likums.
 
Ikviens esat pelnījis visu to labāko. Atveriet sevi, lai saņemtu no visuma to, ko esat tajā raidījuši šajā un iepriekšējo dzīvju laikā. Pienācis laiks piepildīt sevi ar mīlestību un gaismu, kas piepildi atmosfēru. Kļūstiet kā sūkļi, kas uzsūc labestību. Starojiet un izstarojiet savu labestību! Tagad droši to varat darīt. Atbrīvojiet telpu ap savu sirdi, ieelpojiet dziļi un ļaujiet izplesties jūsu patiesajam dievišķajam es.
 
Līdz nākamajai nedēļai
  
ES ESMU Ilarions
 
©2009-2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
www.therainbowscribe.com
www.movingintoluminosity.com
 
Tulkoja Māra Brante
http://gaismasdarbinieki.blogspot.com

Pievienots: 2014/10/08