21.-29.septembris, 014

 
Mīļie!

Tie, kuri spēj pacelties pāri ikdienas izklaidēm, patlaban sanāk vienkopus, lai radītu miera pasauli. Šī enerģija tiek vairota un spēcināta no augstākajām dimensijām, jo kā tapis teikts, kur kopā sanāk divi vai vairāk, tur ir arī Kristus apziņa. Gaismas un mīlestības spēki ļoti priecājas, kad savienojas ar cilvēkiem, kuri fokusējas uz to, lai ienestu Zemes plānā un sniegtu visai cilvēcei augstāku redzējumu un ieguvumu. Apvienojoties šiem gaismas spēkiem, pasaulē notiek daudzas pozitīvas un labvēlīgas pārmaiņas. Tas ir svēts un sakrāls darbs, ko mīlestībā un cieņā veic tie, kuri saklausījuši dievišķā saucienu. Gaismas piesātinātās dvēseles, sevī vēršoties, saprot savu dziļāko un sirds karstāko vēlmi Visa Kas Ir Radītājam ticībā, cerībā un dziļākā sapratnē par to, ka katrs esam dievišķās manifestācijas dzirksts.
 
Gaismas piepildītās dvēseles ierauga apkārtējās pasaules skaistumu un priecājas par dabas brīnumiem, par neticami skaistajiem saullēktiem un saulrietiem, par tūkstošiem sīk sīkajām radībiņām visapkārt, par visa un katra unikalitāti un neiedomājamo izsmalcinātību katrā sīkumā un detaļā. Tie nobauda ziedu krāsas un redz kā katra ziedlapiņa no savas iekšienes izstaro gaismu. Tie savienojas ar kokiem un klausās to sensenajos draudzības apliecinājumos, padomos un jaunās vēstīs un atklājumos. Tie sāk apjaust, ka dzīve uz viņu planētas plaukst un zeļ un viss ir savienots ar Visu Kas Ir un arī paši ir visa tā daļa. Tie sajūt katru brīdi un pavada to, apcerot un apbrīnojot pasaules brīnumus. Viņos ir apstiprinājums un pateicības izpausme par radīto pārpilnību. Šādā veidā tie apjauš, ka visums atbild, sniedzot tiem vairāk un vairāk to, kas piepilda viņu sirdis ar prieku.
 
Tā ir viena apziņa, kas rada mieru pasaulē. Šī viena apziņa, kas mīt arī katrā cilvēkā, cieņā un godbijībā par visu labo dzīvē, pat ja kādam citam tas nebūt nešķiet daudz, turpina labestības, labsirdības un pozitīvās enerģijas izpausmi dzīvē. Durvis uz augstāku apziņu, uz pacelšanos ir konstantās un nepārtrauktās cēlās prieka, svētības un pateicības stāvokļu sajūtās. Šo stāvokļu praktizēšana un sajušana savieno cilvēkus ar augstākām uztveres pasaulēm un, kad šīs augstākās pasaules ir sevī realizētas, tad atgriezties uz vecajiem ceļiem vairs nav iespējams.
 
Tad uzdevums ir tiekties sasniegt šos būtības stāvokļus un sajūtas. Mācīties atpazīt vecās domas, kas paceļas šķietami no nekurienes, novērot sevi, kad šīs domas ienāk un redzēt, ka tā ir vecā enerģija, kas vairs dzīvē nav lietojama un ļaut tai iet vairs neiesaistoties šajā vecajā enerģijā. Ātri nomainot veco domu ar spēcinošu un iedvesmojošo jauno. Šādi praktizējot kļūst vieglāk un vieglāk palikt prieka un svētības stāvoklī, kas automātiski rada pateicības sajūtas. Jo vairāk cilvēku sāk atrasties šādos esības stāvokļus, jo vairāk pasaule un apkārtējie cilvēki atbild tiem ar labsirdības enerģijām. Kad ikviens sāk godāt savu brāli un māsu tā, kā godā pats sevi, tad pilnīgi dabisks rezultāts ir miers.
 
To sirdis, kuri sev un citiem rada labāku pasauli, pat vislielāko izaicinājumu un pārbaudījumu priekšā ir mierpilnas. Tie saprot, ka atlaižot aizvainojumu, dusmas un atriebības kāri, tie notur un paceļ augšup ikvienu un visu savā ietekmes laukā. Pavērojiet savas pasaules vēsturi; tur ieraudzīsiet tādu cilvēku brīnišķi mirdzošās gaismas, kuri, būdami savā gaismā, ticībā un uzticībā, augsti turot dievišķo miera konceptu, piedošanu un vienotību, spējuši skatīties sejā pat vislielākajām briesmām; un tad varat saprast, ka arī jūs varat būt viens no tiem. Palieciet stingri un stalti dievišķā vienotībā un viss būs labi.
 
Līdz nākamajai nedēļai…
 
ES ESMU Ilarions
 
©2009-2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
www.therainbowscribe.com
www.movingintoluminosity.com
Thank you for including the above website link when posting this message.
 
Tulkoja Māra Brante
http://gaismasdarbinieki.blogspot.com

Pievienots: 2014/09/26