7.-14.jūlijs, 2013


Mīļie!

Ja dzīvē ienāk apceru periods, tad ziniet, ka tuvojas pagrieziena punkts, kas beidzot jūs atbrīvos no smagākiem blīvumiem. Blīvajā pasaulē nokļuvāt tāpēc, ka daudzi paši vien izvēlējāties pieredzēt šīs zemākās vibrācijas kā veidu, lai paātrinātu cilvēces kolektīvā lauka attīrīšanu. Šis Zemi apņemošais lauks jau lielā mērā ir attīrīts, tāpēc arī ir vieglāk atmodinātajām dvēselēm tikt galā ar savām personīgajām lietām; to izjūtat kā enerģijas pieaugumu un intensificēšanos. To, ko jūs jau esat pabeiguši, tagad pieredz pārējie iedzīvotāji; tikai viņus vairs neapgrūtina paaudžu paaudzēs uzkrātais blīvums.

Ikvienam patlaban ir ļoti svarīgi saglabāt konstantu spēcīgu savienojumu ar savu augstāko es un savu garīgo vadību; tāpat- izvairieties iesaistīties personīgās un kolektīvās drāmās. Jūsu uzdevums ir palikt iecentrētiem, radot un uzturot jaunās realitātes vīziju par labāku dzīvi visiem. Ziniet, ka tas var būt sarežģīts process, jo tie, kurus mīlat un par kuriem rūpējaties, tie izies paši savu apziņas atmodas un izaugsmes procesu un tas savukārt var ietekmēt jūsu līdzsvaru un balansu vēlmē tiem palīdzēt. Iedrošiniet tuvos kā vien varat, zinot, ka tikai viņi paši visam var iziet cauri. Neviens cits viņu vietā nevar noiet viņu pašu izvēlēto ceļu.

Šajos laikos jūs esat pasaules gaisma, tāpēc ir ļoti svarīgi rūpēties un saudzēt sevi. Turpinās enerģiju aktivizācijas un lejupielādes, atpūtieties, cik daudz vien varat, asimilējiet un uzsūciet tās viegli un raiti, pildiet ikdienas disciplīnas, lai spēcīgu un veselīgu uzturētu savu personīgo enerģētisko lauku. Veidojiet sevi par gaismas būtni un redziet sevi esam kā gaismas būtni; jūs esat varavīksnes tilts starp debesīm un zemi, mīlestības kanāls, kas ienes un iezemē debesis uz Zemes. Godājiet sevi par šo lomu un esiet nosvērti. Jūsu ceļš kļūst vieglāks, jo cilvēce kā veselums vēlas uzņemties lielāku atbildību par visu pasaulē notiekošo.

Visapkārt saskatāmas zīmes par to, ka pārmaiņas ir šo laiku iezīme un tas pieprasa pārmaiņas arī sabiedrībā. Uz to, kas reiz agrāk bija pieņemts kā norma, vairs nevar paļauties, jo viss atrodas kustībā un cilvēcei jāadaptējas un jāmainās. Cilvēkiem jārok sevī dziļi iekšā, lai atrastu savienojumu ar Avotu un pārmaiņas paveiks šo darbu. Cilvēki apjautīs, ka šīs pasaules lietu iegūšana nav viņu būtības pirmais mērķis uz šīs planētas; tāpat arī to, ka pasaules lietas ātri vien izzūd viņiem nekontrolējamā veidā, bet tas, kas patiešām ir svarīgi ir- savstarpējās attiecības.

Turpiniet stingri palikt savā gaismā un būt iezemēti planētā, jo jūs esat tie, kuri veido tālāko ceļu. Tikai jūsu pašu saiknei ar Avotu varat paļauties. Novērojiet to, kas ienāk jūsu iespēju laukā, lai varat manevrēt ceļu nezināmajā. Apgūstiet, apziniet to, jo tā ir atslēga visam. Tikai jūs un tikai jūs paši turat savas iekšējās pasaules atslēdziņu.

Līdz nākamajai nedēļai...

ES ESMU Ilarions

©2013-2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
http://www.therainbowscribe.com
www.movingintoluminosity.com

Tulkoja Māra Brante
http://gaismasdarbinieki.blogspot.com

Pievienots: 2014/07/07