1.-8.jūnijs, 2014

 
 
Mīļie!
Pēdējo mēnešu laikā esat izgājuši cauri daudziem portāliem; tagad pienācis enerģiju asimilācijas process un pāreja individuālajā un kolektīvajā ceļojumā uz augstāku pakāpi. Daudzi izprot, tomēr pagaidām sākumā miglaini, apakšā esošo potenciālu, kas ir kā maģiskas sēklas jūsu dzīves dārzā. Jūs sākat saprast, ka tas esat JŪS, kas rada savas dzīves virzienu un tas viss ietver konstantu sava redzējuma fokusu un domas. Ir svarīgi atcerēties, ka jūsu domas patlaban kļūst ar katru brīdi spējīgākas un varenākas. Jo tās enerģijas, kurām esat izgājuši cauri, ir attīrījušas daudzus šķēršļus, kas stāvēja jūsu ceļā. Ja esat strādājuši pie tā, lai būtu pieskaņojušies jaunajām enerģijām, tad turpmākais ceļš iegulsies savā vietā maģiskā un brīnumainā veidā. Kas likās tik grūts un agrāk nesasniedzams, tagad ienāks dzīvē bez pārāk lielas fokusēšanās no jūsu puses.
 
Šīs spējas nāk kopā ar brīdinājumu- būt atbildīgiem par katru domu, vārdu un darbu, jo jūsu spēks radīt ir daudzkārt vairojies. Esiet pašdisciplinēti un analizējiet savas domas katrā dzīves momentā. Kad atnāk domas, tad kopā ar saistītajām sajūtām, mācieties tās mainīt; tāpat mainiet arī vecās uzvedības modeļa domas, kas lika jums justies maziem savās paša spējās, uztverē un pielietojumā. Saprotiet, ka vairs neatrodaties tajā vecajā vietā un telpā; tagad jūs būsiet tas, kas esat vēlējušies būt; jūsu ikdiena var būt viss labais, ko esat vēlējušies un pelnījuši. Jūs esat padarījuši darbu un tagad gatavojaties radīt jaunās dzīves skaistumu. Sviniet ik brīdi un atalgojiet sevi bieži. Ļaujieties dabas skaistumam cik bieži vien iespējams, jo dabā mīt spēks drošā un sekmīgā veidā atjaunoties un atdzimt cilvēka darbības sistēmām.
 
Esiet laipni pret sevi domās un sajūtās, ko nesat sevī un nekavējoties mainiet jebkuras spēku atņemošas domas uz spēcinošām un paceļošām. Sākumā tas var būt pagrūti, jo jūs joprojām ejat pret valdošo straumi vecajām un mazumā ejošajām enerģijām, bet neatlaidīgi un konstanti atkārtojot un lietojot šo metodi, jūs iegūsiet gan pašnovērtējumu, gan prasmes. Redziet sevi skolotāju, dziednieku un meistaru kārtā, palīdzot citiem iemācīties līdzsvaru un ļaujot tiem pašiem līdzsvarot savas enerģētiskās sistēmas. Redziet sevi sniedzot iedrošinājumu un pacēlumu citiem un uz labu laimi praktizējiet laipnību, kad neko negaidiet atpakaļ. Tikai prieku un tīksmi dot citiem to, kas tos ceļ. Tā ir laba prakse un labs sākums kalpošanai citiem bez vajadzības tikt novērtētiem un atzītiem.
 
Zemes atmosfērā plūst Dievišķā Sievišķā enerģija un cilvēki jutīsies aizvien vairāk savienoti viens ar otru un tādēļ atvērs sirdis, noliekot savus novecojušos domu un uzvedības aizsardzības laukus, saprotot, ka tie vairs neder brīnišķīgajai nākotnei, kas nu jau pavisam reāli stāv priekšā. Patlaban daudzi pasaules iedzīvotāji cieš iekšēji, jo atmostoties tie atskārst, ka tik daudzas lietas agrāk darījuši citādāk. Ir svarīgi saprast, ka agrāk viņu redzējums bija citāds nekā tagad un piedot sev. Arī tas nozīmē to, ka esat paveikuši un nogājuši lielu un garu ceļu! Sviniet šo sasniegumu un apbalvojiet sevi ar kaut ko īpašu.
 
Dzīve uz šīs planētas ir sevis atklāšanas ceļojums un tāpat kā kuģojot jums vajag drošības vesti, tā cilvēkam jāmācās pielāgoties tekošām straumēm, kas to virza pa dzīves plūsmu. Visa dzīve ir tās pieredzēšana, un tā cilvēks nobriest un progresē. Dievišķā pasaule nenosoda nevienu, katrā cilvēkā notiek tikai mācīšanās un izaugsme. Katrs esat izvēlējies savu dvēseles ceļu, lai iegūtu vairāk apziņas un dievišķā atribūtus par savu dievišķo būtību un jūs pieredzat šo ceļu tagad momentā. Citiem vārdiem, jūs pilnībā piedalāties savā izvēlētajā dzīves ceļojumā ar visiem šķietamajiem pacēlumiem un kritumiem. Tas ir ceļš, ko jūs kā dvēsele esat izvēlējusies, lai piesaistītu savā zemes dzīvē cilvēkus, notikumus un apstākļus, kas notiek tagad momentā. Jūsu attieksme to var padarīt par patīkamu un spēcinošu pieredzi vai arī, ja pretojaties tam, kas jūs nes, tad sajūtat, ka visums jūs neatbalsta. Jūsu izvēles spēks attieksmē un nostājā, kādu ieņemat, palīdz veikt lēcienu uz priekšu pretim jaunākam un laimīgākam dzīvesveidam. Kad cilvēks izvēlas mazākās pretestības ceļu, dzīve sāk izritināties bagātinošā kaleidoskopā un mīlošos notikumos. Tā ir tikai jūsu izvēle.
  
ES ESMU Ilarions

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
www.therainbowscribe.com
www.movingintoluminosity.com
 
Tulkoja Māra Brante
http://gaismasdarbinieki.blogspot.com

Pievienots: 2014/06/09