23.februāris-2.marts, 2014

 
 
Mīļie!
Patlaban jūs skar pārmaiņu vēji. Dzīve ārēji it kā rit tāpat kā iepriekš, bet jūsu iekšienē notiekošās pārmaiņas ir milzīgas. Un šīs pārmaiņas notiek pilnīgi visos uz Zemes dzīvojošajos cilvēkos. Katra inkarnācijā esošā dvēsele ir piekritusi pieredzēt šīs pārmaiņas. Pirmā un vispamanāmākā pārmaiņa būs lielākas spējas sajust un izpaust emocijas. Kādreiz, lai spētu atrasties un funkcionēt aizvien pieaugošajā blīvumā, cilvēkiem uz šīs planētas nācās apspiest emocijas un nocietināt sirdis, bet patlaban šie filtri sāk pazust, jo visapkārt valda aizvien lielāka gaisma. No cilvēku patiesās būtības dziļumiem pacelsies patiesa sirsnība, patiesas jūtas un sajūtas. Dažkārt tās būs mīlestības izjūtas, kam sekos prieka un citas pozitīvas emocijas; tās cilvēkus vērsīs pretim līdz šim vēl nezināmajam jūsu pasaulē.
 
Zemes cilvēki iekšēji un ārēji apvienojas, lai mainītu to, kas jau tagad saskatāms, kā maināms. Cilvēki izjūt vajadzību ziedot savu enerģiju, lai īstenotu pārmaiņas. Vecajai sistēmai, kas vairs nekalpo cilvēku vajadzībām, šis ir juceklīgs un satraukuma pilns laiks. Cilvēki turpina mosties, ilūzija sairst, un patiesā gaismā atklājas tie, kuri apspieduši un izmantojuši iedzīvotājus. Kad aizkulišu darījumi parādās dienas gaismā, tad vairs nav, kur slēpties, jo ikviens cilvēks patlaban nostājas aci pret aci ar savām paša veiktajām izvēlēm un darītajiem darbiem, un noslēdz mieru ar savu dvēseli. Kādu laiku tomēr šis process radīs sava veida haosu, bet pilnīgi noteikts un nemainīgs ir fakts, ka viss notiek atbilstoši katra cilvēka augstākajam labumam.
 
Daudzi ir gatavi ieviest pārmaiņas visās svarīgākajās jomās. Tas, kas negodīgā veidā tika ieviests, lai atņemtu cilvēkiem enerģiju, tiks aizstāts ar sistēmu, kas ir daudz objektīvāka visiem Zemes iedzīvotājiem. Monetārā sistēma pārstās eksistēt tādā formā kā patlaban. Katram cilvēkam sagaidāma lielāka individuālā neatkarība un ikviens sevī apjautīs iedzimto atbildību veikt vērtīgu un godājamu ieguldījumu visu augstākajam labumam. Uz visiem laikiem izzudīs cilvēces izmantošana un, lai būtu harmonijā ar visuma vadības likumiem, cilvēce kā veselums sasniegs lielāku savienošanos ar Radītāju.
 
Gaismā parādās aizvien jaunas iepriecinošas pārmaiņas. Tās rada ķēdes reakciju visās pasaules vietās un visai cilvēcei radīs labākas dzīves aizmetņus. Tie, kuri atradīsies šīs kustības priekšgalā, paveiks lielu un labu darbu. Ikdienā cilvēki sāk izjust lielāku labklājību un pārpilnību, un tas ir apliecinājums faktam, ka cilvēce spēj dzīvot mierā, harmonijā un labklājībā. Ja cilvēkam ir viss vajadzīgais labai dzīvei un esībai, drošībai un aizsardzībai, tad tas var doties tālāk tādās jomās, kas tam agrāk nebija pieejamas- pretim gara un savas dvēseles attīstībai, savu dāvanu un dotību, prasmju un talantu attīstībai, kas kā slēpti dārgakmeņi guļ cilvēkā. Šie dārgakmeņi iznāks priekšplānā, lai mīlošā veidā svētītu apkārt esošos.
 
 
Mēs uzsveram- joprojām palieciet iecentrēti un savienoti ar saviem augstākajiem aspektiem. Vēlme apvienoties ar savu dievišķo būtību spoži deg tajos, kuri pūlējušies savienoties ar sevī esošo Radītāja gaismu. Šie uz gaismu vērstie nodomi gūs panākumus un cilvēki manifestē savu tīrās mīlestības kodolu caur sevi. Tie ir jaunās cilvēku rases avangards, pilnībā realizēti dievišķie cilvēki, strādājoši ar apvienoto apziņu. Visos planētas cilvēkos ataust otrā Kristus apziņas un mīlestības atnākšana.
 
Līdz nākamajai nedēļai...
 
ES ESMU Ilarions
 
 
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
 
www.therainbowscribe.com
www.movingintoluminosity.com

 
Tulkoja Māra Brante
Http://gaismasdarbinieki.blogpsot.com
 

Pievienots: 2014/02/25