2.-9. februāris, 2014


 
Mīļie!
Planētas iedzīvotāji patlaban mostas sapratnei par to, ka katrs cilvēks ir savas realitātes radītājs un visums perfekti atspoguļo domātās domas, sajūtas, emocijas un nostāju. Visuma likums nosaka, ka labais, kas dots pasaulei, atgriežas atpakaļ. Šajā Dievišķā Plāna attīstības stadijā darbojas žēlastības (labestības, atvieglojumu) likums un cilvēce tiek svētīta ar daudzu no jūsu būtības dziļumiem nākošo un nelūgto atkārtoto domu neitralizāciju. Šīs lietas vienmēr sakņojas iepriekšējā eksistencē, jo dzīve tiek pieredzēta caur fizisku inkarnēšanos. Šis žēlastības likums dāvā garantiju un paļāvību, ka ar patiesu sirdi, prātu un nodomu, stingri ejot gaismas ceļu un kalpojot līdzcilvēkiem, tiek dota iespēja atbrīvot šīs izpausmes, kas paceļas apziņas lokā, un cilvēks varētu saņemt atzinību un beigu atbrīvošanu.
 
 
Pagājis ilgais un centīgās pūlēšanās laiks, kad vajadzēja un vajadzēja pildīt visu ar gaismu, jo patlaban ir pienācis brīdis, kad vairāk un vairāk gaismas bez mitas piepilda planētu un tiek darīts viss, lai piepildītu Dievišķo Plānu. Veco uzskatu struktūrās notiek daudzas slēptas pārmaiņas un šīs struktūras pavisam klusiņām tiek nomainītas ar jaunām sistēmām, kas ikvienam ļauj tās apzināt. Visparastākās problēmas tiek risinātas pavisam citādākā veidā, kas patlaban atrodas sākuma īstenošanās stadijā. Cilvēkam jāprot saskatīt jomas, kurās vajadzīgi uzlabojumi- tas bieži vien nav nemaz tik viegli, jo reti kad tiek teikta tīra un skaidra patiesība. Drīzāk gan, lai atklātu patiesību, cilvēkam bieži vien jākļūst par izmeklētāju dažādos jautājumos.
 
 
Evolūcijas un pārmaiņu viļņi visu uz planētas tuvina augstākai apziņai. Atveroties augstākai apziņai, cilvēce progresē uz augstākas apgaismības sadarbību ar sev līdzīgiem. Kā esam teikuši jau agrāk, šī kustība sākumā ir nemanāma, bet drīzā nākotnē kļūs pavisam varena. Tie, kuri uz Zemes atrodoties, sevī nes augstu gaismas līmeņa koeficientu, tiek lūgti saglabāt augstāko redzējumu par pasauli, ko tie vēlas radīt. Pienāks laiki, kad visi jūsu centieni, kā brīnumainas pārmaiņas, sāks kļūt redzami; šodienas jūsu nodomi un sapņi uzlabos visu uz planētas, un tie sāks manifestēties. Sāciet ievērot un pierakstīt katru mazāko un pozitīvo pārmaiņu, ko pamanāt apkārtējā pasaulē ap jums, un pavisam drīz šis saraksts pieaugs un paplašināsies.
 
 
Vislielākās pamanāmās pārmaiņas notiks gara augstāko īpašību izpausmē. Cilvēki visā pasaulē sāk atbrīvoties no duālistiskās uztveres un rīcības un pauž to, ko saka viņu sirds. Jo vairāk laipnības tiek pausts un izrādīts līdzcilvēkiem, jo vairāk labestības izpletīsies. Laipnība jāattiecina arī uz sevi, jo bez sevis pieņemšanas un bez sevis mīlestības, īsti nevar izpaust arī mīlestību pret citiem. Tāds ir šī brīža darbs. Patlaban no jums aiziet prom jeb lobās nost sevis noliegšana un dievišķības noraidīšana un ikviens sāk redzēt un apzināt to skaistumu un gaismu, kas mīt viņa būtības iekšienē.
 
 
Kad cilvēki redz un saskata paši savu skaistumu un dievišķās īpašības, tad tie sāk pamanīt šīs īpašības arī savos brāļos un māsās, un tad pavisam drīz pārmaiņas notiek arī visu citu attiecību dinamikā. Tie, kuri jau noguruši no apkārtējo zemajām īpašībām, saskatīs un pamanīs mazākās pozitīvās pārmaiņas tiklīdz tās parādīsies, un pavisam drīz lielākais cilvēku vairums uz planētas pārņems šīs pozitīvās tendences. Cilvēki novērsīsies no iepriekšējās rīcības un uztveres, ko par pieņemamu sludinājusi izklaides industrija un apjautīs, ka tas vairs nav viņiem. Cilvēki meklēs tādas dzīslas un jomas, kurās tiks pausta cilvēka gara nozīmība un tieši to uzskatīs par patieso ceļu un pieņems no visas sirds.
 
 
Līdz nākamajai nedēļai...
 
ES ESMU Ilarions
 
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
www.therainbowscribe.com
www.movingintoluminosity.com

 
Tulkoja Māra Brante
http://gaismasdarbinieki.blogspot.com

Pievienots: 2014/02/05