24.-30. novembris, 2013

 
Mīļie!

Šo laiku pārmaiņu viļņos jūs daudz ātrāk un raitāk nekā agrāk mācāties vadīt paši savu dzīvi un radīt rezultātus. Tam vajadzīga arī iekšēja apcere, lai redzētu un saprastu sevi kā visa, kas notiek jūsu pasaulē, radītājus. Šajos laikos ir varenas iespējas manifestēt to, pēc kā esat tiekušies gan individuālajā, gan kolektīvajā jomā. Tāpēc jāmācās atlaist ierobežojumus, kas attur no tālākas virzības. Ziniet, ka daudzi no jums strādā kopā augstāku dimensiju plānos, lai īstenotu izmaiņas jūsu fiziskajai planētai un jūsu iekšējās pasaulēs.
 
Ir vajadzīga jūsu līdzdalība, lai manifestētu jauno uz Zemes. Tagad ir vajadzīga arī jūsu uzcītība un čaklums. Mēs saprotam, ka daudzi cilvēki itin labi izjūt pieaugošās enerģijas un to, ka ir grūti pacelties virs tām, tāpēc mēs uzsveram- jums jāsaglabā fokuss (mērķis) līdz nonākat līdzsvarā ar dievišķajām sievišķajām un dievišķajām vīrišķajām polaritātēm. Pašreizējā laikā daudzu cilvēku likteņu raksti sākuši rādīt rezultātus un atrodas pabeigšanas stadijā. Pavērojiet ap sevi un redziet, kas ir tie, kuri joprojām ir ar jums un ziniet, ka tie paaugstinātu enerģiju apstākļos spēj darboties vienotībā ar jums. Viņu loma jūsu dzīvēs ir ļoti svarīga, citādi tie joprojām nebūtu ar jums.
 
Pienācis laiks ar pateicību skatīt šos cilvēkus un viņu ieguldījumu jūsu personīgajā izaugsmē, kaut arī tie jums visticamāk ir sagādājuši ne mazums izaicinošu situāciju un pārbaudījumu. Nemaz nav viegli uzņemties šādas lomas, lai varētu īstenot jūsu dvēseles mērķus un izaugsmi. Tie paši cilvēki ir izvēlējušies jūs būt par katalizatoriem viņu izaugsmē un uzskatu pārmaiņās un tā nu jūs esat viens otram esat piedāvājuši iespējas ieskatīties jūsu sirdīs tajās vietās, kur vajadzīga attīstība un, kas jāpaceļ patiesības gaismā, lai varētu notikt attiecīgās pārmaiņas. Katrā cilvēkā patlaban paātrināta veidā notiek izaugsme un tas, kas vakar šķita īsts un patiess, var tāds šodien vairs nebūt, tāpēc ir ļoti svarīgi atturēties no pagātnes kritizēšanas un nosodīšanas un centieties viens otrā skatīties ar jaunām acīm, ar nevainības acīm, uzticību un mīlestību.
 
Esiet viens otram un balstiet viens otru. Jums ir vajadzīgi kompanjoni un sabiedrotie, kas uzticīgi paliek ar jums, lai vai kas notiktu pasaulē un ap jums. Patlaban tādi pat cilvēki kā jūs apgāž daudzus agrākos stabilos uzskatus, jo vēlas ar beznosacījumu mīlestības un beznosacījuma prāta palīdzību transmutēt vecās enerģijas. Tāpēc saprotiet, ka jūsu izspēlējamās lomas darbojas lielākā pārmaiņu risināšanās skatījumā pasaulē. Savstarpējās attiecības kļūst daudz caurspīdīgākas. Krāpšanās vai blēdības ātri vien tiek paceltas atklātības gaismā. Tas tā notiek tāpēc, ka enerģijas, kas piesātina atmosfēru un, kuras jūs visi asimilējat, vairs nekādi neatbalsta divkosību un viss tiks pacelts patiesības gaismā.
 
Lai droši un viegli ieietu augstākās dimensijās, visiem uz planētas jāattīra savas sirdis un dvēseles no zemāko dimensiju domu atliekām, sajūtām, iemesliem, motīviem un rīcības. Starp cilvēkiem jāvalda mīlestības augstākajām īpašībām, cieņai, dvēseles cēlumam. Ir iedegta Dievišķā gaismas dzirksts, kas atrodas ikvienā dvēselē, un uz Zemes katrā dzīves šķautnē notiks daudzas varenas un pārsteidzošas transformācijas. Sāciet vērot šīs transformācijas cilvēkos un notikumos ap jums. Tie, kuri vēl bija patālu, tagad tuvosies jums, jo tie meklē mīlestības gaismu, kas jums ir, un kas esat. Lai palielinātu visa notiekošā spēku, apvienojas un sanāk kopā daudzas dvēseļu ģimenes. Šis ir ievērojamu atskārsmju un atmodas laiks.
 
 
Līdz nākamajai nedēļai...
 
ES ESMU Ilarions
 
 
©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
www.therainbowscribe.com
 
Tulkoja Māra Brante
http://gaismasdarbinieki.blogspot.com

Pievienots: 2013/11/27