3.-10. novembris, 2013Mīļie!
 
Vecās un brūkošās pasaules pelnu vidū paceļas jaunais. Kosmosa dziedinošās un atjaunojošās enerģijas svētī katru dzīvo būtni un apziņu. Katras dvēseles ceļā notiek brīnumi! Lai kur raudzītos, visur jūtami augstāko pasauļu pierādījumi un daudzos gadījumos tie ir arī saskatāmi. Vislielākie brīnumi notiek cilvēku dvēselēs, tās piepildās ar augstāko dimensiju mīlestības garu. Dvēseles sāk izpaust augstāko sevis versiju, un tas brīnumaini ietekmē visu notiekošo uz planētas. Cilvēce kā veselums realizē pozitīvo pārmaiņu spēku un mobilizējas labiem nodomiem un darbiem- tādējādi kalpojot visu augstākajam labumam.
 
Daudzas drošsirdīgas dvēseles saka patiesību un pieprasa to, kas tām pienākas. Apspiestie paceļ galvas un sāk runāt. Aizvien skaļāk tiek pieprasītas pārmaiņas un tas nozīmē arī neatkarības atgriešanu. Šīs tendences ir mierpilnas un izpaužas caur esošo oficiālo sistēmu, aizstāvot savas tiesības dzīvot mierā, bez vardarbības, apspiestības vai izmantošanas. Šis ir pārmaiņu laiks katrā cilvēces dzīves šķautnē un pilnīgi noteikti- visu augstākajam labumam. Mēs lūdzam pasaules gaismasdarbiniekus sūtīt aizsardzības un sargājošo enerģiju visur, kur vien tā būtu vajadzīga, lai atbalstītu tos, kas riskē ar savu dzīvību un ķermeni vēloties labāku dzīvi.
 
Visapkārt virmo iespēju un varbūtību okeāns. Katra indivīda dzīvē parādās visdažādākās iespējas, kas pieprasa rūpīgu apsvēršanu. Cilvēki sāk izmantot alternatīvas iespējas un pieņemt pavisam citādus lēmumus, nekā raduši agrāk. Bet it visur tas saistīts ar lielāku brīvību un sabiedrības vienotību. Cilvēki vēlas dzīvot mierā un saskaņā. Aizdomu, neuzticēšanās, greizsirdības, naida, ļaunprātības vietā tie aicina mīlestību, laipnību, savstarpēju atbalstu, sapratni un cēlsirdību. Tādas ir cilvēces iekšējās vēlmes, kad tiek meklēts veids, kā radīt pārmaiņas sev un saviem mīļajiem.
 
Mēs lūdzam cilvēkus uz visas pasaules ik dienas lūgt un domās veidot tādu pasauli, kādā tie vēlas dzīvot. Lūgšanas piepilda atmosfēru un rada varenu spēku, kas nesīs pasaulei lūgto, jo katra labā lūgsna satur daudz spēka un enerģijas. Tie, kuri darbojas grupiņās, iespēju laukam pievieno vēl lielāku spēku un enerģiju un tieši tā arī brīnumainais īstenojas. Cilvēki lūdz un saprot, ka viņu rokās šobrīd ir planētas likteņa aušana.
 
Celieties, mīļās sirdis, un izsakiet visam kosmosam spēkpilnos aicinājumus un vēlējumus par labāku pasauli. Lai jūsu gaisma kā stars izstaro visumā, ziņojot tā iedzīvotājiem, ka Zeme ir gatava kļūt par gaismas planētu esošajā federācijā, - tik ilgi jau tiek gaidīts šis notikums. Kad cilvēce apvienos savus mērķus un nodomus, tad savienosies ar citu planētu civilizācijām; tās ir gatavas ar savām labajām tehnoloģijām, zināšanām un viedumu palīdzēt saviem brāļiem un māsām. Visa Radītājam mēs visi esam Viens.
 
 
Līdz nākamajai nedēļai...
 
 
ES ESMU Ilarions
 
©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
www.therainbowscribe.com
 
Tulkoja Māra Brante
http://gaismasdarbinieki.blogspot.com

Pievienots: 2013/11/06