6.-13.oktobris, 2013


Mīļie!
Sirds ir tā, kas nosaka pārmaiņas jūsu dzīvē - to, kas svarīgs veselībai, labsajūtai un laimei, kā arī ļauj atbrīvoties no visa vecā. Ir lēmumi, kurus grūti pieņemt, jo tie liek pārskatīt, pārformulēt un mainīt jūsu agrākās prioritātes un mērķus. Bet šādi darbojoties ar sevi jūs varat skaidrāk redzēt to, kas attur jūs no entuziasma un priekpilnas virzības uz priekšu. Atcerieties vienu- visa pamatā ir: vai šī izvēle ikdienā liek jums justies labi, vai tā nes attīstību un spēcina jūs, vai jūtaties iedvesmots un pacilāts un vai jūs pārņem lielāka brīvības sajūta.


Ja tā analizējat visu ar jums notiekošo, tad atsijājas tas, ko iespējams jau ilgu laika stiepjat sev līdzi; tā jūs atbildat paši sev uz jautājumu, vai darāt īstās lietas vai varbūt esat tāda projekta daļa, kas jums patiesībā nemaz nepatīk un tas kavē piepildīt jūsu mērķi- turpināt attīstīties visās dzīves jomās. Jūs atskārstat, ka dažkārt sevī nesat citu cilvēku enerģijas un vēlmes un iespējams tāpēc nejūtaties laimīgi; tad arī redzat, ka pats galvenais ir būt patiesam pret sevi katrā dzīves aspektā. Mīliet sevi, lolojiet sevi un vienlaikus godājiet arī citus. Katrā lietā, lai par barometru kalpo mīlestība, ko izjūtat pret sevi.


Patlaban mēs līgani ieejam augstākā dimensionālajā realitātē un tas prasa atbrīvoties no vecās sistēmas, kas neļāva jums būt tādiem, kādi esat. Jums piemīt daudz lielākas spējas veidot savu dzīvi, atrodoties fiziskajā ķermenī, nekā paši domājat. Jūs varat daudz vairāk. Katrs esat unikāls un īpašs un jums ir iedzimtas tiesības iet savu ceļu. Klausiet savas sirds norādītajam ceļam visā, ko darāt un tad redzēsiet, ka klausāt sava augstākā es vadībai un virzībai.


Šādu ceļu jūs paši izvēlējāties pirms spērāt pirmo reizi pirmo soli uz šīs planētas. Visus pārbaudījumus un mācības izvēlējāties jūs paši nolūkā paplašināt savas robežas, lai atkal apjaustu sevī, spodrinātu un pulētu savas spējas būt mīlestības būtnei. Visi pieredzētie pārbaudījumi un testi doti jums tikai ar vienu mērķi: uzvarēt- pieveikt cilvēcisko ego, kas jums dots, lai varētu dzīvot fiziskajā ķermenī, lai jūs atcerētos un brīvi sekotu attīstībā esošas dvēseles augstākajam ceļam.
Šīs planētas dzīves skola nu ir gatava pārcelt savus audzēkņus augstākā esības un būtības veidā, kas ļoti tuvinās apgaismoto ceļam, kuri gadsimtiem ilgi iedvesmojuši cilvēci. Jūs esat uzkrājuši vairāk vieduma, zināšanu un pieredzes tādēļ, ka jums ir drosme būt šī evolūcijas cikla daļai; jūs savu mīlestību esat nospodrinājuši līdz dimanta mirdzumam; un tas devis jums gatavību patiesi būt gaismas Avotam, gaismai šai pasaulei. Jūsu loma tagad ir turpināt izplatīt gaismu un prieku.

Līdz nākamajai nedēļai...

ES ESMU Ilarions

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
http://www.therainbowscribe.com


Tulkoja Māra Brante
http://gaismasdarbinieki.blogspot.comPievienots: 2013/10/07