21.-28.septembris, 2013

 
Mīļie!
 
 Atmosfērā ap jums virmo priekšnojautas un gaidas par kaut ko lielāku, kas parādītos jūsu priekšā un apstiprinātu tās pārmaiņas, kas notiek jūsu iekšienē. Mīļie, ieskatieties sevī- jo vislielākās pārmaiņas jau ir notikušas un vēl notiks tieši cilvēku apziņā. Katram no jums bijuši daudzi atklāsmju brīži. Tāpēc kļūstiet vēl vērīgāki un saskatiet pārmaiņas, kas notiek jūsu domāšanas procesos, lai saprastu tagad notiekošo. Jūsu planētu pārklāj jauna enerģija, un šī enerģija visos iespējamos veidos virza pretim visu lietu vienotībai. Cilvēki visā pasaulē sāk izjust to, ka patiešām dzīvo mazā pasaulītē.
 
Ikviens cilvēks jau ir sapratis, ka jāizdara izvēle un jāpaliek pie tā, kas ir labi un pareizi. To katra dvēsele zina jau savas būtības sirdī un pamatos. Jums tikai jāizsaka vēlme- pieprasījums pēc augstākas esības veida un katra cilvēka priekšā pavērsies šāds ceļš, katra saliektā vieta iztaisnosies, katrs pārbaudījums nāks kā brīnums. Dienu iesāciet, savienojoties ar Gaismu, un ik pa laikam dienas ritumā atkal apstipriniet un nostipriniet savu nodomu. Tas spēcina jūsu nodomu atrasties Gaismā. Izsakiet šīs afirmācijas skaļi, ar spēku un pārliecību- tā jūs Gaismu nostipriniet sevī. Vizualizējiet visu laiku sev apkārt lielu Gaismas stabu un ziniet, ka atrodaties mierā un drošībā.
 
Saglabājiet Gaismu, mīļie, arī tad, kad dzirdat mēdijos posta un bēdu stāstus. Atgādiniet sev, ka tā ir ilūzija un jūs neatdosiet savu radošo enerģiju tādām domām un idejām. Vienmēr koncentrējieties uz Gaismu, kas esat un ko nesat sevī. Šī Gaisma pieaug intensitātē un spožumā un tagad jūs to manifestējat pasaulē visapkārt sev. Jums nevienam nekas nav jāpierāda, jo zināt, kas esat un ar to pietiek. Tiecieties ienest vairāk Dievišķās būtības savā auras laukā un sirdī. Cilvēka sirdij piemīt spējas izplesties un tāds nu ir jūsu uzdevums tuvākajam laikam. Ticiet savām spējām radīt vēlamās pārmaiņas jūsu dzīvē vienkārši ESOT Gaisma, kas esat.
 
Esiet nelokāmi savā nodomā saglabāt mieru un izturieties pret citiem ar vislielāko laipnību un cieņu. Atcerieties, kā bija, kad paši modāties un cik spēcīgas ir asimilējamās enerģijas. Tagad to pieredz jūsu brāļi, māsas un jūsu mīļie un tiem vajadzīga jūsu pacietība, atbalsts un iedrošinājums. Viņiem vajadzīgs jūsu mierpilnais rāmums un sapratne par to, ka viss ir kārtībā. Viņiem jāzina, ka tas, kas ar tiem tagad notiek ir process, kam iet cauri jebkurš Zemes cilvēks un tiem jāzina, ka arī tie to izdarīs.
 
Jūs esat mācījušies pārvarēt dualitātes eksistences plānu. Jūs esat panākuši savu, guvuši ievērojamus panākumus, un patlaban ir pienācis laiks lietot savu viedumu un pieredzi, lai mainītu savu dzīvi. Tā Gaisma, kas esat, palīdz citiem jūs ieraudzīt un tiekties pēc jums. Esiet gatavi kalpot Dievišķajam. Esiet mierīgi un atrodiet laiku ieiet sevī, ieklausieties savā varenākajā Es, ļaujiet, lai tas pārņem vadības grožus un sekojiet tā sacītajam. Ziniet, ka jūsos mīt varenas zināšanas un viedums; tas vienmēr paslēpts atradies jūsu būtības dziļumos, gaidot šos laikus, un ļaujiet mirdzēt savai brīnišķīgajai Gaismai!
 
Līdz nākamajai nedēļai...
 
ES ESMU Ilarions
 
©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
www.therainbowscribe.com

Tulkoja Māra Brante
http://gaismasdarbinieki.blogspot.com


Pievienots: 2013/09/23