15.-22.septembris, 2013Mīļie!
 
Šomēnes atkal aktivizējas atbrīvošanās no vecās domāšanas, tās domāšanas, kas jūs atturējusi no tālākas virzības pretim izaugsmei un jauniem projektiem. Piesauciet mūs, lai mēs varētu jums palīdzēt atbrīvoties no jūsu vecās apziņas, tāpat arī atbrīvot ķermeņa šūnas no visa vecā. Padariet to par ikdienas lūgumu- ieradumu līdz nebūs sasniegts brīvības mērķis, un ziniet, ka mēs vienmēr esam jūsu tuvumā un palīdzam līdzsvarot, sabalansēt un pārtraukt nesaskanīgās un neharmoniskās enerģijas, jo patiesībā tās ir tikai vecās enerģijas, kas ir jāizšķīdina. Pārbaudījumu un izaicinājumu momentos mēs ļoti gaidām jūsu lūgumus pēc palīdzības; jo ātrāk jūs atbrīvosities no vecajām enerģijām, jo ātrāk varēsit uzņemt un integrēt augstākas enerģijas un vairāk gaismas.
 
Šādas darbības ietekmē arī lielāku kolektīvo lauku, atbrīvojot un transmutējot nesaskaņas; un tieši tāpēc spēj mosties aizvien vairāk cilvēku un atbrīvot sevi no vecās ilūziju pasaules kā arī no uzskatiem, kas vairs nekalpo dvēselei, kura uzsākusi attīstības ceļu. Jo vairāk gaismas iezemējas uz Zemes, jo vairāk Gaismas spēka rodas jaunu risinājumu radīšanai un jauniem iesākumiem. Apziņas paplašināšanās process, izejot cauri ceturtajai dimensijai, ieiet fināla taisnē un palielina domu un emociju intensitāti, kas aktivizējas visos indivīdos un tāpēc gaismasdarbiniekiem ļoti svarīgi ir saprast to, ka gaismas saglabāšana ir ļoti vajadzīga šajos haotisko enerģiju laikos. Pēc iespējas palieciet centrēti savās sirdīs.
 
Sekojiet mēness fāzēm un debess ķermeņu kustībām. Tā daudz ko var uzzināt, ja vien pielietojat šos spēkus, lai virzītos uz priekšu īstajā brīdī. Šīs zināšanas un to pielietojums kļūs aizvien svarīgāki jūsu dzīvēs, jo lineārā laika pieredze patlaban iziet radikālas pārmaiņas. Senči ievēroja šos ciklus un spēja palikt saiknē ar Visuma spēkiem, lai sasniegtu ar roku nesasniedzamas pasaules. Tādēļ ļoti svarīgi ir attīstīt šīs prakses un izpētīt dažādo enerģiju ciklus nolūkā harmoniski ar tiem savienoties. Tas ir vēl viens iemesls tam, lai pavadītu daudz laika ārpus mājas, dabā. Daba savieno katra cilvēka iekšējos ciklus ar šiem lielajiem cikliem.
 
Virzoties uz priekšu un apgūstot jaunās realitātes enerģijas, jūs savas būtības dziļumos kļūsiet aizvien mierīgāki un iekšēji pilnīgi noteikti zināsiet katru īsto un pareizo soli. Tā atvērsies arī jūsu garīgās spējas un dāvanas, jo tās dusējušas daudzu ciklu garumā un tā kā veco paradigmu sārņi tiek transmutēti, tad jaunie dārgumi tikai gaida, lai tos atkal atklātu. Lai savienotos ar šīm augstākajām dvēseles īpašībām, kas patlaban jums tuvojas, ir vajadzīga motivācija, nodoms un neatlaidība; jums tās jāpamana un jālieto tā, lai iedrošinātu ne tikai katru indivīdu atsevišķi, bet arī cilvēces lielāko vairākumu. Ja konstruktīvi tiek pielietotas šīs dāvanas un spējas, tās katrā dvēselē izceļ un vairo dzīves skaistumu un tādējādi ievērojami pavirzīsies uz priekšu gan individuālā, gan kolektīvā attīstība.
 
Tāpēc katram indivīdam patiesi jāizzina sevi, jābūt patiesam pret sevi; kas var būt labi un piemēroti vienam, var nederēt citam. Katra dvēsele iet savu individuālo attīstības ceļu, un savienojoties ar Virsdvēseli un dvēseļu grupu, jūsu pasaulē notiks daudzi radīšanas brīnumi. Katrai dvēselei ir unikālas un skaistas dāvanas, ko tā var pievienot kolektīvajai pieredzei, tāpēc ir svarīgi apjaust to, ka jūsu mīlestības pilnā klātbūtne šeit šajos laikos ir ļoti vajadzīga, lai nodrošinātu pozitīvu pieredzi visiem.
 
Līdz nākamajai nedēļai...
 
ES esmu Ilarions
 
©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
www.therainbowscribe.com
 
Tulkoja Māra Brante
http://gaismasdarbinieki.blogspot.com


Pievienots: 2013/09/17