21.-28.aprīlis/2013Mīļie!
 
Šis laika periods ir piesātināts ar vislielākajiem izaicinājumiem, pārbaudījumiem un ieguvumiem- svētībām. Tā kā apkārt Zemei esošā atmosfēra vairs „neatbalsta” trešās dimensijas enerģijas, tad blīvās enerģijas kļūst aizvien grūtāk saglabāt arī jūsu personīgajos enerģētiskajos laukos. Patlaban ir iestājies bumeranga efekts un tas nozīmē, ka blīvās enerģijas atgriežas atpakaļ ievērojami pavairotā daudzumā. Dažkārt šis process lielākajai sabiedrības daļai ir grūti pamanāms.
 
Aizvien svarīgāk kļūst atbrīvot blīvākās enerģijas tā, lai tās kaitnieciskā veidā neietekmētu Pasauli. Jūsu loma, mīļie Gaismasdarbinieki, ir līdzsvarot un kliedēt nesakarīgās un neharmoniskās enerģijas. To jūs paveicat automātiski tajā brīdī, kad rodas šāda vajadzība. Jūs esat iemācījušies sevī transmutēt zemākās enerģijas un dzīvot uz Zemes nenodarot tai negatīvu kaitējumu. Ļoti svarīgi ir savās sirdīs saglabāt mīlestību- lai vai kas ap jums notiek šajā mainīgajā Pasaulē- un to jūs paveicat apbrīnojami.
 
Lai jūs varētu fokusēties uz savas gaismas, mīlestības un līdzjūtības pamatbūtību, kā arī to saglabāt, ļoti svarīgi katru dienu ir spēcināt savu aizsarglauku. Pēc iespējas vairāk laika pavadiet ārpus mājas komunicējot ar dabu un tās elementāļu ģimeni, kas atrodas ap jūsu dzīves vietu; tas palīdz transformēt enerģijas veselumā un līdzsvarā. Piesauciet palīgā dabas elementāļus brīdī, kad jūs nomāc Pasaules raizes un rūpes, kad jums grūti saglabāt līdzsvarotu skatījumu uz notiekošo augšupcelšanās procesu. Pat tikai piecu minūšu iezemēšanās Zemes kodolā un savienošanās ar jūsu augstākajiem aspektiem pozitīvi ietekmē un atjaunina jūsu sistēmas.  
 
Visiem līdzekļiem saglabājiet līdzsvaru un bieži sev atgādiniet, ka esat gaismas un mīlestības būtnes- īpaši tad, kad jūsu apkārtnē parādās neharmoniskās enerģijas. Lai jūsu būtībā aktivizētu vēl vairāk gaismas, atmosfērā atrodas vēl intensīvākas enerģijas un tām ir jāasimilējas cilvēka darbības sistēmās. Patlaban tiek aktivizēta, jūsu izvēlētās lomas te uz Zemes, atcerēšanās. Pienācīgi ir noteikta jūsu atdeve šim kalpošanas darbam un to paveikt palīdz arī jūsu Gaismas Ģimene.
 
Centieties dzīvot patiesi un godprātīgi. Vārdi ‘palikt Gaismā’ nu ieguvuši citu nozīmi un kļuvuši par izšķirošu palīgelementu Zemei un visiem tās iedzīvotājiem. Atcerieties savienoties ar jaun-aktivizētajiem kristāliskajiem režģiem. Tiem piemīt liela ietilpība un spējas kalpot vispārējam labumam, vairojot jūsu apvienotās pūles un centienus, nodomā par augstāko labumu un iznākumu visiem.
 
Līdz nākamajai nedēļai...
 
ES ESMU Ilarions
 
 
©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
www.therainbowscribe.com
 
Tulkoja Māra Brante
http://gaismasdarbinieki.blogspot.com


Pievienots: 2013/04/23