7.-14. aprīlis/2013Mīļie!
  
Patlaban, ieejot jaunajā Gaismas laikmetā, Zemes sirdspuksti savienojas ar cilvēci, jo tās iedzīvotāji attīrās no visām vecajām un nokalpojušajām domformām un rīcības. Zeme ļoti vēlas dot saviem apdzīvotājiem vajadzīgo laiku, lai tie spētu pievienoties tās augšupejā. Joprojām ir plaši atvērts Kosmisko iespēju logs dažādu pārmaiņu un transformāciju norisei. Pilnīgi viss uz planētas mostas jaunām, agrāk nepieejamām zināšanām un patiesībām. Jūs patlaban atrodaties pašā notikumu viducī.
 
Patiesībai atklājoties, aizvien vairāk cilvēku sāk uzdot jautājumu par to, kā tie ļāvuši savu iekšējo neatkarību, savu dzīvi, esot dievišķām būtnēm, uzurpēt varas pārstāvjiem. Pirmā reakcija ir šīs patiesības noraidījums un nepieņemšana, tai seko iekšējs apvērsums, bet tad prasība pēc atmodas ņem virsroku. Labās ziņas ir tādas- jo vairāk cilvēku atmostas šīm patiesībām, jo ar lielāku straujumu un impulsu tās nonāk pie vēl snaudošajiem. Cilvēki sāk aptvert to, ka ir daudz varenāki un spēcīgāki, nekā jelkad agrāk sapņojuši un tiem pieder agrāk neapzinātas tiesības un iespējas.
 
Pienākuši sen daudzinātie un pareģotie beigu laiki. Tāds nu ir šis laiks. Patlaban katrai dvēselei jāizdara apzināta izvēle un jāuzticas savam dievišķumam, kā arī vienalga kādā veidā jāsavienojas ar Avotu un visā pilnībā un nopietnībā jālolo savi dažādie aspekti. Katrai inkarnācijā esošajai dvēselei uz šīs planētas priekšā ir brīnumains liktenis. Tikai katrai ir jāpieliek pūles, lai transformētu iepriekšējos domāšanas un darbošanās veidus, jāmainās uz lielāku apvienošanos, vienotību ar savu dievišķo būtību un esību.
 
Uz jūsu planētas valda šķietams haoss, bet jums ir jāspēj iecentrēties sevī un ik dienas jāsavienojas ar savu augstāko būtību un esenci, lai atsauktu no atmiņu dziļumiem redzējumu par sevi un pasauli, lai savai dzīvei te uz Zemes sniegtu vislabāko iespējamo rezultātu. Katram cilvēkam nākas atzīt faktu, ka ikviena dvēsele iet cauri tieši savai atmodas procesa versijai, pieņemšanai, izaugsmei un ekspansijai, kā arī to, ka viss notiekošais ir savienots un apvienots vienā varenā saistībā un notikumā. No augstāka un plašāka redzējuma cilvēkiem jāsāk saskatīt lietu būtība, tad parādīsies arī jēga un apjēga, kas sniegs daudz lielāku kopējo labumu.
 
Visu notikumu pamatā ir atcerēšanās par to, ka tieši šis laiks katrai dvēselei tika izvēlēts kā varena dvēseles izaugsmes un attīstības iespēja, tāda ir reti kad iespējama jebkur un jebkad visā Visumā. Šo planētu apdzīvojošās dzīvās būtnes un radības, kuras izvēlējušās īstenot pārmaiņas, pacels un uzturēs visu dzīvi pozitīvā, konstruktīvā un mīlošā veidā, un tad uz Zemes būs miers un harmonija. Šīs kustības priekšgalā esošajiem tiek lūgts būt neatlaidīgiem un turpināt ceļu, nesot un ieenkurojot savu Gaismu un Mīlestību uz Zemes un Zemē.
 
Līdz nākamajai nedēļai...
 
ES ESMU Ilarions
 
 
©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
www.therainbowscribe.com
 
Tulkoja Māra Brante
http://gaismasdarbinieki.blogspot.com


Pievienots: 2013/04/10