17.-24.februāris/ 2013


Mīļie!
 
Pagājušajā nedēļā atkal notika pamatīgas enerģiju lejupielādes un tagad jūs cenšaties tās asimilēt un integrēt savās sistēmās. Tāpēc paceļas daudzas lietas un emocijas, tās ir jāattīra, pavadot laiku klusumā un apcerēs. Visa pamatā ir bailes par mīlestības trūkumu un no jums tiek prasīta tikai un vienīgi piedošana pret citiem un pirmkārt jau pret sevi. Atcerieties, katrs notikums jums pietuvojas tikai ar kādu noteiktu mērķi. Veiksmīgi atrisinātais atgriežas pie jums kā jauns jūsu dievišķā spēka atgūtais fragments.

 
Vienmēr jūsu tuvumā būs kas tāds, kas labprāt gribētu jūs novērst no apgaismības, pacelšanās un spēka atgūšanas ceļa. Tādēļ katram studentam jāizvērtē notiekošais un jāizvēlas, kam veltīt savu uzmanību un kam nē. Šajā laikā ļoti svarīgi ir ļauties katrai ārējai parādībai kā daļai no notikumu plūsmas (iet kopā ar plūsmu). Centieties tā darīt bez vērtēšanas, kritikas, nosodījuma un tas izies cauri jums un aizies prom, neskarot jūsu enerģētisko sistēmu.

 
Jūs dzīvojat laikā, kad pārejat no vienas esības stāvokļa citā. Šādos pārmaiņu laikos būs veiksmīgi jāizkuģo cauri daudziem izaicinājumiem. Lielākā jūsu daļa šo darbu jau gandrīz ir paveikusi; un jums katru dienu sev jāatgādina tos pārbaudījumus, kas nāk jūsu priekšā, varat apzināt, bet neļaut tiem iet jums cauri, esiet kā novērotājs, nevis kā dalībnieks. Visās lietās sekojiet savai iekšējai vadībai, sekojiet savas sirds teiktajam. Jūsu sirds saka to, kas vajadzīgs jūsu ceļam, jūsu liktenim.

 
Mīļie, lūdzu, atcerieties, ka atrodaties tieši tur, kur jums ir jābūt. Tieši tur visvairāk vajadzīga jūsu Gaisma, tā jāiezemē Zemē, lai atmosfērā ieplūstu stabilitātes enerģijas. Jūs esat pārvadītāji vai nu apzināties to vai nē. Jūsu enerģētiskajam laukam plūst cauri enerģijas un tās ieiet Zemes kodolā. Tas ir vislielākais jūsu kalpošanas darbs, ko veicat Dievišķā Plāna ietvaros. Darbojieties ar šo apziņu un vērojiet enerģiju plūsmu caur sevi un ticiet/ziniet viss notiek tā kā tam ir jābūt.

 
Ik dienas atrodiet laiku, lai mierīgi ieietu sevī un pārbaudītu, vai esat saistīti ar dievišķo. Savā apkaimē jūs esat Gaismas stari, un tāpēc iekšējos plānos jūs ļoti godā. Ticiet, ka jūsu dzīve risinās tieši tā, kā plānots, kā to plānojis jūsu Dievišķais Es, jūs vienmēr tiekat mīlēti, vadīti un aizsargāti. Gribam teikt vēl arī to, ka jūsu mīļie arī tiek aizsargāti. Mēs nevaram tos pasargāt no izvēlētajām mācību stundām uz Zemes, bet mēs piedāvājam aizsardzību un nepārtrauktu vadību, kā arī drošību no kaitējumiem. Jūs tiekat mīlēti un jūsu Gaismas Ģimene jūs ļoti ciena un godā.

 
Līdz nākamajai nedēļai...

 
ES ESMU Ilarions
 
©2013 Marlene Swetlishoff
www.therainbowscribe.com


Tulkoja Māra Brante
http://gaismasdarbinieki.blogspot.com


Pievienots: 2013/02/19