11.-18. novembris/2012


Mīļie!

 
Ienākošās enerģijas paceļ virspusē pēdējos ilūziju atlikumus un uzskatus par to, ka cilvēce kā veselums ir pieņēmusi dzīvi uz Zemes kā patiesību un tā kā šīs atziņas nu paceļas virspusē, tad katrā cilvēkā sakārtojas viņa paša spēks. Šīm atklāsmēm pārņemot masas, katrā indivīdā sākas iekšējās introspekcijas un cilvēka apziņas laukā notiek pielāgošanās, kas rezultātā noved pie vēl lielākas izaugsmes un veicina būtības veseluma apzināšanos. Vērojot, kā tiek ietekmēti apkārtējie, cilvēce aizvirzās krietni tālāk par saviem agrākajiem limitiem un ierobežojumiem un tiecas pretim jauniem zināšanu augstumiem, darbībai un sasniegumiem.

 
Uz jūsu mīļās planētas notiekošās metamorfozes pārveido to par mirdzošu zvaigzni, kādai tai bijis lemts būt. Viss, kas pavirši uzmetot skatienu, agrāk palika slēpts, nu tiek atklāts nolūkā, lai cilvēce sāktu redzēt pati sevi lielākā gaismā, nekā tas bija iespējams daudzu laika eonu gaitā. Zemes cilvēku stiprums un izturība tiek vērtēta kā varena garīgā izaugsme; cilvēku sirdīs mostas jaunas sapratnes un bieži vien tas notiek pateicoties masu medijiem, kas sāk palīdzēt to kontroles ķēžu saraušanā, kas pārāk ilgi turējušas cilvēci savā tvērienā. Daudzi cilvēki mostas sapratnei par to, ka šeit ir daudz vairāk visa tā, kas tiem vajadzīgs, lai mācītos un progresētu.

 
Tā kā daudzas pārmaiņas kļūs redzamas, tad tuvākajā nākotnē notiks ievērojama izaugsme. Vispirms par visu notiekošo nāks noliegumi, tad sekos nepatīkamais pieņemšanas process par to, ka cilvēkiem sastāstītas pasaciņas. Cilvēki savukārt pieprasīs lielāku atbildību no ļaudīm, kurus tie paši ievēlējuši kalpošanai. Visas Pasaules cilvēki celsies un atbrīvos sevi no uzticēšanās saitēm, kas reiz bija dotas to ievēlētajiem pārstāvjiem, lai tie pārraudzītu savas tautas. Mūsu priekšā nu ir lielā tīrīšanās un virspusē pacelsies daudz gaismas, kas liks cilvēces apziņai veikt milzīgu lēcienu uz priekšu. Tas viss radīs labas pārmaiņas visās valdošajās sistēmās relatīvi īsā laika periodā.

 
Dzīve, kādu to šobrīd dzīvojat, atrodas krustcelēs un pārmaiņas ir nākotnes vilnis pilnīgi visiem zemes apdzīvotājiem. Zemes iedzīvotāju elastīgums būs skaidri redzams, jo katra dvēsele izdara savu izvēli un šī izvēle taps skaidri redzama visiem apkārtējiem. Tieši tagad Gaismasdarbinieki kalpo savam visaugstākajam mērķim. Vajadzīga liela Gaisma, lai noturētu un iezemētu uz Zemi plūstošas kosmiskās enerģijas. Ne visi nekavējoties ir spējīgi veikt šādu darbu, jo tas pieprasa zināmu ziedošanos no katra individuāli, lai to fiziskais ķermenis kļūtu augstāko frekvenču un vibrāciju caurlaidīgs. Lai šīs enerģijas brīvi varētu plūst cauri, ir jāatmet un jāpārvar visas atkarības, jāatlaiž visas ego apsēstības.

 
Šis ir lielais atlaišanas laiks, lai atbrīvotos no visa slēptā gan personīgajos, gan kolektīvajos līmeņos. Šī sapratne kļūs aizvien skaidrāka arī tiem, kuri patlaban mostas cilvēces vēstures lielajai lapas pusei. Ticiet Cilvēces spējai būt uzdevuma augstumos un ieņemt sev pienākošos vietu pieaugošajā apziņā par to, ka dzīve rit uz priekšu neticamā un brīnumainā veidā un to, ka cilvēku priekšā ir fantastiska iespēja būt par tās (dzīves) sastāvdaļu.

 
Līdz nākamajai nedēļai...

 
ES ESMU Ilarions

 
©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
www.therainbowscribe.com


Tulkoja Māra Brante

http://gaismasdarbinieki.blogspot.com


Pievienots: 2012/11/14