1.-7.janvāris/2012

Marlēne SvetlišofaMīļie! 

Lai par šo laiku mantru kļūst vārds „fokuss”, „koncentrēšanās”. Lai kas notiktu apkārtējā pasaulē, fokusējieties uz Mīlestību, fokusējiet apkārtējai pasaulei savu Mīlestību, svētiet to un lejiet Mīlestību visur, kur vien ejat un darāt. Ziniet, ka visi esat Dievišķā pārstāvji un katra jūsu doma, vārds, rīcība un darbība ir kļuvusi īpaši svarīga Jaunās Zemes realitātes ienākšanā. Būs daudz kā tāda, kas centīsies jūs novirzīt no šī fokusa un paliek tikai jūsu ziņā atcerēties to vīziju un mērķi, kāpēc te šobrīd atrodaties.

 
Centieties pēc iespējas vairāk laika pavadīt klusā vidē, tad jūs spēsiet koncentrēties saviem personīgajiem mērķiem un uz Planetāro Pacelšanos. Šis ir rīcības un darbības laiks, pagātnē palikušas dienas, kad pasīvi varēja gaidīt citus, kuri nāks un glābs. JŪS esat Radītāji, Mani Mīļie. Viss, ko jau esat paveikuši un kam izgājuši cauri, lai nonāktu tur, kur esat tagad, patlaban praktiski jāizmanto un jālieto Visu Augstākajam Labumam. Tas ir ļoti būtiski, lai jūsu Gaisma, lai jūsu Mīlestības jūtas un līdzjūtība ik dienas sasniegtu apkārtējos cilvēkus un pasauli.

 
Centieties uzturēt sevī Jaunā gada atnesto prieka un svētības enerģiju sajūtu. Kad sajūtiet šos spēcīgos augšup ceļošos brīžus, tad ‘atzīmējiet’ tos sevī un saglabājiet arī visā pārējā šajā neticamo pārmaiņu gada laikā. Ticiet brīnumainajam un vērojiet brīnišķās sinhronitātes. Atveriet sirdis vēl lielākām Gaismas, Mīlestības, uzlabojumu un papildinājumu padevēm, vienmēr atcerieties lūgt un piesaukt visas jaunās enerģijas- gan rītos, gan vakaros.

 
Patlaban ir īstais laiks baudīt šo paceļošo un spēcinošo jauno enerģiju sajūtas, tās pieaicina visu jauno, un savukārt tā jūs pieaiciniet sevī un vairojiet dievišķās sajūtas vēl vairāk. Visums nodrošinās daudzu un dažādu svētību saņemšanu, tās tikai gaida, lai kļūtu par jūsu dzīves sastāvdaļu. Tā kā pārmaiņas norit katrā cilvēces sabiedrības daļā, tad tā svētība, kas nāks pār jums, vairosies arī jūsu dzīvē. Izbaudiet un priecājieties par katru dzīves momentu, izdzīvojiet to, fokusējieties, fokusējieties, fokusējieties! Ļaujiet visam notiekošajam plūst jums cauri un ap jums, bet paši palieciet brīža plūsmā.

 
Ļaujiet, lai jūsos mītošā Mīlestība mirdzētu un spīdētu caur jūsu izteiktajiem vārdiem, būtu sajūtama tajā, ko jūtat un darāt. Svētiet katru savas dzīves notikumu, bez apstājas paudiet pateicību par visu to, kas jums tiek dots. Izvēloties Prieka stāvokli, jūs ļaujat sevī un savā ikdienā ienākt lielākai svētībai un cildenumam. Notveriet un piesaistiet Prieka sajūtu, izrotājiet ar Prieku sevi un visu to, ko darāt. Sajūtiet prieku, ESIET prieks, starojiet prieku, pacelieties tīrībā un nevainīgumā, ticot maģiskajam, kas nāk caur prieku, patlaban tas vairs nemaz nav naivums kultivēt sevī šo prieka esenci, tas ir spēks, kas iedveš visā jūsu dzīvē pieaugošu svētību.

 
Uzstādiet visam gadam „toni” ar savu nodoma un nolūka spēku un vēlēšanos/gribu BŪT par augstāko un lielāko potenciālu un vērojiet, kā tas brīnumainā veidā piepildās. Uzdrošinieties sapņot LIELI, izdrošinieties darīt visu to, ko agrāk vilcinājāties un kam nekad īsti nespējat piekļūt. Ticiet savam paša labumam un vērtībai, unikalitātei un spēkam, redziet sevi kā Meistaru visā ko darāt. Rakstiet jaunu scenāriju lielajai dzīves lugai un tad DZĪVOJIET to! Ja varat to nosapņot, tad varat to ĪSTENOT! Viss gaida tikai to, lai manifestētos un izpildītu jūsu dziļākās sirds vēlmes un gribas. Ik dienas pieprasiet sapņu īstenošanos un vērojiet, kā tas brīnumainā kārtā piepildās.

 
Līdz nākamajai nedēļai...

ES ESMU Ilarions

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

www.therainbowscribe.com

 
Tulkoja Māra Brante

http://gaismasdarbinieki.blogspot.comPievienots: 2012/01/01