Apzinīgās korporācijas.

No Grupas caur Stīvu Roteru.


(nobeigums)


Biznesa dvēsele.


       Jūs izstrādāsiet daudz jaunu ideju, koncepciju un tehniku, lai liktu tam visam darboties jūsu ikdienā, jūsu korporācijā. Daudzi ir nākuši pie mums un jautājuši par slepenajām valdībām. Daudzi mums saka, ka viņu balsij nav nozīmes, jo ir citi cilvēki, kuri vada valdību. Jā, tā tas ir, un tie esat jūs. Jā, jums ir slepenās valdības un tās, dārgie, saucas korporācijas. Un tās šobrīd vada lielāko daļu valdību. Tas nav nepareizi, jo jūs tā esat iekārtojuši un tas šobrīd uz planētu atstāj lielāku iespaidu kā jebkad agrāk. Un tagad jautājums skan šādi: ”Vai jūs gribētu, ka jūs vada korporācijas, valdības vai kas tas arī nebūtu, kura galvenais mērķis – taisīt naudu? Kā jūs sapratīsiet, skatoties no augšas, kur ir jūsu vieta cilvēcē?” Mēs jums pastāstīsim, kā to darītu agrāk. Jūs nevariet izdot rīkojumu, ka korporācijām obligātā kārtā ir vajadzīga dvēsele. Tas nestrādā, jo mēs arī nevaram izdot pavēli, lai jūs pazītu savu dvēseli un ieklausītos tajā. Taču, kad jums ir cilvēku kolektīvās vibrācijas, tās pulcējoties rada vienotu enerģiju un vienotu vibrāciju. Šī kolektīvā vibrācija kļūst par būtni tāpat kā jūs korporāciju pārvēršat par juridisku personu.


      Atrodiet veidu, kā ievietot apziņu šīs korporācijas dvēselē un jūs radīsiet telpu ar spēku apveltītiem cilvēkiem, lai kur viņi nebūtu. Mēs jums teiksim, ka visa sacensības paradigma izmainīsies šajā etapā. Jūs sāksiet saprast, kas ir īsta veselīga sacensība, kad jūs centīsieties apbalvot cilvēkus tā vietā, lai censtos tos apdzīt vai uzvarēt kaut kādā ziņā. Jūs tāpat sapratīsiet, ka līdz ko jūs savā korporācijā radīsiet telpu ar spēku apveltītiem cilvēkiem, daudzas vecas trūkuma paradigmas pazudīs. Jūs sāksiet ticēt. Tagad jūs ticat, ka pasaulē ir kaut kāds noteikts labklājības un bagātības daudzums. Tā tas nav, dārgie, jo jūsu labklājību šinī brīdī nosaka tas, cik jūs dodat viens otram, nevis no tā, cik ir katram atsevišķi. Visa lieta ir tā, ka labklājība cirkulē, bet jūsu bailes šobrīd lielā mērā šo cirkulāciju ir apstādinājušas. Tas drīz beigsies, jo jūs jau esat sākuši pielāgoties.


       Mēs esam izpauduši dažas novembra prognozes, par kurām gribam atgādināt, jo mums ir ko piebilst pie toreiz teiktā. Mēs novembrī paziņojām, ka Dou – Džonsa indekss ( rūpniecisko kompāniju akcijām) var nokrist līdz 6400. Situācija bija tuva tam, bet šobrīd mums tomēr ir paaugstināšanās stadija. Mēs izmantosim šo piemēru, jo tas atspoguļo jūsu kolektīvo apziņu naudas sektorā, parāda jūsu garīguma kolektīvo vibrāciju. Jānotiek vēl vienai pārmaiņai, lai izlaistu visu gaisu, pirms jūs sāksiet pilnībā pārkārtoties. Neuztveriet to kā negatīvu procesu, jo tas ir normāli. Un, kad jūs sasniegsiet šo momentu, kas notiks ļoti drīz, jūs sāksiet būvēt uz cietas zemes.


      Telpas radīšana ar spēku apveltītiem cilvēkiem.


     Jūs atklāsiet, ka spēlē ir jāievieš dažādas menedžmenta tehnikas, jo jums vairs nav darīšana ar trīsgadīgiem bērniem. Jums ir darīšana ar cilvēkiem, kuri ir apveltīti ar spēku. Ja jūs gribat, lai viņi strādātu ar jums šajās kolektīvajā vibrācijā, lai kāda tā nebūtu, jums ir jārada telpa viņu jaunradei un augšanai.


     Jūs radīsiet viņiem telpu, lai viņi varētu pievienot kaut ko savu, lai kas tas nebūtu. Labākais veids, kā to izdarīt – atrast viņu kaislību un ļaut viņiem to likt lietā. Mēs to saucam par „telpas radīšanu citiem dieviem”. Telpas radīšana ne tikai jūsu apkārtnē, bet arī korporācijās, ļaus jums pašiem dzīvot dzīvi, kāda pienākas ar spēku apveltītam cilvēkam. Tas ir atslēgas faktors, kas ļaus iedvest dzīvību kolektīvajās vibrācijās, kolektīvos, kas līdz šim brīdim daudzējādā ziņā ir vadījuši dzīvi uz Zemes.


      Tās korporācijas, kuras mācās strādāt harmonijā ar Zemi, saprot, ka neskatoties uz to, ka ir dažādas pārejas vai pārkārtošanā, zaudējumi, bet rezultāts ir daudz varenāks, ja strādā harmonijā. Rezultāti tiešām ir dižāki, ja apveltam ar spēku savus darbiniekus. Tas biznesā ir ļoti izdevīgi. Atkarībā no tā, kā notiks jūsu savienošanās ar jūsu Augstāko Es, jums radīsies jaunas saites un jauns redzējums, kāds jums nekad agrāk nav bijis, jūs nonāksiet pie vēl plašākas perspektīvas korporācijās, biznesā un reliģijā. Visas kolektīvās vibrācijas būs veiksmīgas, ja pratīs radīt telpu ar spēku apveltītiem cilvēkiem, par kuriem kļūs katrs cilvēks.


       Kā izskatās apzinīga korporācija?


      Jūs to pieredzēsiet gan savā privātajā dzīvē, gan kolektīvos. Jūs pamanīsiet rezultātus, sekojot pasaules ziņām un jaunumiem, un mēs gribam jums teikt, ka var būt tādi mirkļi, kāds bija pagājušajā nedēļā. Mēs gribam par to parunāt ar jums, lai jūs saprastu, kā tas notiek, jo jums agrāk nav bijusi šāda pieredze. OPEK – organizācijai, kas radīta, lai palīdzētu valstīm, kuras eksportē naftu, noteikt un regulēt naftas cenas, nācās noteikt naftas ražošanas samazināšanu, lai radītu naftas cenu paaugstināšanos pasaulē. Taču paziņojumā, ar ko viņi nāca klajā pagājušajā nedēļā, viņi paziņoja, ka neko neuzsāks. Kad viņiem jautāja par šī lēmuma iemesliem, viņi teica, ka organizācijas locekļi, redzot pieaugošo finansu krīzi, negribēja radīt jaunas problēmas. Lūk, to cilvēku kolektīvā vibrācija, kuri parasti koncentrējas uz to lai kolektīva locekļi gūtu pēc iespējas lielāku peļņu, pieņēma lēmumu, kas nes labumu cilvēcei. Visdrīzāk viņus iesūdzēs tiesā. Jo labāk viņiem, šādas grūtības ir jums visiem. Jūsu biznesi ir virzījušies vienā un tajā pašā virzienā.


      Tagad ir pienācis laiks katram no jums ieskatīties savā personīgajā apkārtnē un padomāt, kā jūs varat radīt telpu tiem, kas apveltīti ar spēku. Ja jūs esiet biznesā, tad jūs jau esat pazīstami ar šiem izaicinājumiem. Jūs jau redzat, kā notiek adaptācija. Piemēram, starp bankām būs tādas, kas neskatoties uz nepatikšanām visā pasaulē, izies cauri veiksmīgi, pateicoties tam, ka tās būs radījušas telpu ar spēku apveltītiem cilvēkiem, kas tajās strādā. Tā ir kolektīvās vibrācijas daļa.


       Radiet sabiedrības dvēseli!


       Tagad jums visiem ir iespēja to paveikt. Jūs to varat izdarīt ar ģimenes locekļiem, ar saviem draugiem gan darbā, gan vietā, kur jūs pavadiet brīvo laiku. Lai par kāda kolektīva daļu jūs gatavojieties kļūt – vispirms padomājiet, kā jūs varat radīt telpu ap sevi un cilvēkiem, kuri apveltīti ar spēku. Ja jums ir teikšana šīs sabiedrības menedžmentā – ienesiet tajā apveltīšanu ar spēku. Apveltiet savu sabiedrību ar dvēseli. Tā labi sapratīs, ko ar to iesākt, jo jūs esat radījuši kolektīvus, bet esat aizmirsuši par kādu ļoti svarīgu daļu, no kuras, patiesībā viss ir atkarīgs.


        Jā, korporācijas joprojām būs orientētas uz naudas pelnīšanu. Tas būs pirmais mērķis un cēlonis, kāpēc cilvēki apvienojas, bet turpmāk to darīs ar sirdi un apzinīgi. Jūs neesat vientuļi uz šīs planētas. Neviens nav vientuļš. Atšķirtība beigsies tā, kā neviens to nav piedzīvojis agrāk, un šī burvība ļaus katram no jums būt Jaunas Zemes augstākajās vibrācijās.


     Nekas nenāks viegli, jo cilvēkiem šādas pārmaiņas ir grūtas, bet jūs noteikti esat gatavi to paveikt. Jūs zināsiet, kādā virziena doties. Neiestrēgsiet savā pārliecībā par to, ko redzēsiet. Jūs vērojat Zemes izmaiņas. Zeme mainās un attīstās tāpat, kā jūs, jo jūsu saite ir nesaraujama. Jūs esat viens otra daļa.


      Mēs sīkāk par Zemi parunāsim nākošajā reizē, lai palīdzētu jums saprast Viņas viedokli uz šo procesu. Kamēr jūs strādājiet pie veida, kā apveltīt ar spēku citus cilvēkus jūsu laukā, atcerieties vienu – jo vairāk gaismas katrs no jums spējīgs nest, jo spožāka būs planēta Zeme.


      Mēs atstājam jūs ar trim vienkāršiem atgādinājumiem. Izjūtiet viens pret otru vislielāko cieņu. Rūpējieties viens par otru tiklīdz ir vismazākā iespēja. Atcerieties, ka šī spēle ir brīnišķīga. Draudzīgi spēlējieties kopā!


     Espavo, Grupa

«Copyright 2000-2009. "Lightworker" www.lightworker.com»

http://www.overlight.ru/other/apr2009.htm


Tulkoja Ruta


Pievienots: 2009/08/30