Apzinīgās korporācijas.

No Grupas caur Stīvu Roteru.


        Sveicieni no mājām!


       Dārgie, šis ir burvīgs laiks. Šinī brīdī notiek lielākās burvestības, par kādām jūs jebkad agrāk varējāt cerēt. Visa jūsu pasaule ir transformācijas procesā, un tas notiek dažādos līmeņos. Uz jūsu planētas šobrīd ir 4 krīzes sfēras. Un mēs jums to nesakām, lai jūs satrauktu, bet gan tāpēc, lai jūs pievērstu uzmanību notiekošajam no plašākas perspektīvas. Solis paātrinās. Lai radītu pasauli, kādu jūs esat to izveidojuši savā iztēlē, lai tiešām kļūtu par topošās Jaunās Zemes sastāvdaļu, jums vispirms nāksies atlaist vecās pieņēmumu sistēmas un vecās idejas, lai tad jaunā apkārtne varētu jūs atbalstīt. Lai tas notiktu, jums daudzos gadījumos jānonāk tā saucamajā „krīzes režīmā” vai jums jāatņem tas, kas, kā jūs domājat, jums ir nepieciešams. Dārgie, tas notiek daudzos līmeņos.


         Ar sabiedrības spēku apveltītie.


         Šodien mēs gribētu parunāt ar jums par to, ko jūs varētu izmantot gan individuālajā, gan kolektīvajā dzīvē. Vispirms parunāsim par to, kāda izskatīsies jūsu apkārtne, kad jūs būsiet veikuši daļu no pārejas, kura tikko ir sākusies. Tas palīdzēs jums saskatīt nedaudz no tā, kas jums ir priekšā, dienās, kas mīt jūsu iztēlē. Lielā mērā tas ar ko jūs strādāsiet, būs atkarīgs no jūsu un jūsu jaunā spēka adaptācijas pasaulē, jūsu draugu lokā un cilvēkos, kas ir ap jums.


        Mēs sakām: „Jūs esat dievi, un uz jums gulstas atbildība par radīto”. Bet ir otra daļa, kuru ir svarīgi atcerēties: „ Jūs neesat vienīgie dievi.” Spēja saprasties ar citiem dieviem ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem ceļā uz Jauno planētu Zeme. Uzdevums ir harmoniski sadzīvot ar apkārtējiem cilvēkiem un uzņemties pilnu atbildību par personīgo laimi, savu realitāti. Tas ir tikai sākums. Telpas radīšana ap sevi, saviem bērniem un vecākiem, ap tiem, kam līdzi jūs ikdienas sekojiet, lai iegūtu spēku, būs jūsu visbūtiskākais uzdevums virzībā uz augstākām Jaunās Zemes vibrācijām. Lūk, par ko mēs gribētu šodien parunāt: jaunā ar spēku apveltītā cilvēka enerģija.


        Dieva novietošana  centrā.


       Ar spēku apveltītajiem cilvēkiem ir vajadzīgs atbalsts, kuru sabiedrība šobrīd nenodrošina. Lielākās grūtības ir tās, ka vairums cilvēku ir pieraduši atdot savu spēku. Spēle „seko līderim” ir dziļi iesakņojusies jūsu sabiedrībās, tikusi nodota no paaudzes uz paaudzi. Lai arī daudzas lietas šobrīd sāk mainīties, jums jānostiprina sev dotais solījums uzņemties atbildību par savu realitāti, lai veiktu šo pāreju. Sociālās struktūras beigu beigās noformēsies tā, lai varētu jūs atbalstīt, taču šobrīd to veic tikai dažas. Spēja domāt vispirms par savu enerģiju un vajadzībām ir tikai pirmais solis, lai izveidotu telpu ar spēku apveltītiem cilvēkiem. Iemesls tam ir vienkāršs: „Jūs esat dievi, un jūs radāt ap sevi savu visumu. Lai to izdarītu, jums jānovieto sevi centrā, jāpastiprina sava ietekme uz apkārtējo pasauli.”


      Otrais – aug jauni bērni, kuri jums iemācīs atrasties ar spēku apveltītu cilvēku vidu. Un tā ir viena no svarīgākajām daļām, jo paaugstinoties jūsu kolektīvajām vibrācijām, jums gribēsies, lai ap jums ir vairāk ar spēku apveltīti cilvēki, gribēsies dzīvot ar spēku apveltītā sabiedrībā un strādāt ar spēku apveltītās kompānijās. Lūk, kas notiek šobrīd, un jums ir motivācija uz to tiekties. Lūk, kāpēc uz zemes notiek tik daudz katastrofu – tas tāpēc, lai jūs vienmēr būtu uzdevumu augstumos. Kad cilvēkiem ir izaicinājums, viņi vienmēr paceļas uzdevumu augstumos, un jūs to darāt tieši šobrīd. Visi izgudrojumi ir radušies nepieciešamības dēļ. Daudzas lietas, kuras jūs radīsiet piemēram, jaunā vide, veidosies no šodienas sabrukuma pīšļiem.

          
      Korporāciju veidošanās.


      Daudz no tā, ko jūs šobrīd vērojat, ir izmaiņas kolektīvajā līmenī. Korporācijas, kompānijas – jebkurš kolektīva tips – vai tā ir reliģiska grupa, vai valdība, vai vienkārši kāda organizācija – lai kas tas arī nebūtu, tā ir kolektīva vibrācija tāpat, kā kolektīva vibrācija ir arī šajā istabā. Jūs visi šobrīd izlīdziniet savus individuālos vibrāciju modeļus. Klausoties mūsu vēstījumus, jūs izlīdziniet savus vibrāciju modeļus ar mums, lai ne tikai saņemtu vārdu enerģiju, bet arī, lai sajustu tos pavadošo sirds enerģiju. Jūs saņemsiet saites arī daudzos citos līmeņos, tās veidojas arī bez vārdiem, atskaņojot šos vēstījumus. Parunāsim par kolektīvu vibrācijām un par to, ko jūs ieraudzīsiet nākotnē un ko mēs saucam par Apzinīgām Korporācijām. Kam tās līdzināsies? Ļaujiet mums paskaidrot, kā mēs to redzam!


      Mēs neizliksimies par jūsu biznesa sfēras ekspertiem, jo tā ir cilvēku spēle kādā vēl lielākā spēlē. Jūs varat mainīt tās noteikumus, kā gribat. Jūsu korporācijas šobrīd eksistē tikai ar vienīgo mērķi: taisīt naudu. Mēs neteiksim, ka tas ir nepareizi, jo nav nekā pareiza vai nepareiza, kamēr jūs nesapratīsiet savu korporāciju un biznesa mērķus – nezināsiet, kur ir to sirds. Līdz šim jūsu attīstības punktam biznesam un korporācijām nevajadzēja sirdi un apziņu, tiem nevajadzēja uztraukties par mieru ap tiem vai ietekmi uz pasauli. Pēc būtības, tiem nekad nav bijusi nepieciešamība pēc apziņas. Lūk, kas tagad tiek iedarbināts! Mēs neizliksimies par jūsu instruktoriem, nemācīsim, kā to izdarīt, jo tā ir jūsu spēle, jūsu radītā spēle. Mēs jums dosim idejas, kā citas spēles, citos Visumos tika ar to galā, taču neviens nav veicis pāreju, kādu šobrīd iziet Zeme. Jūs rakstīsiet grāmatas, kuras lasīs daudzi, uz daudzām citām planētām, kad sāks līdzīgas pārejas. Jūs esat pirmie. Jūs bijāt vienīgā brīvas gribas planēta.


       Cilvēces kopējās vibrācijas sāk paaugstināties. Korporācijas vai kolektīvi – organizācijas vai biznesi, vai valdības – ja tās nenonāks pie augstākām vibrācijām, cietīs krahu. Lūk, ko jūs novērojat šajā brīdī uz planētas Zeme tās ekonomiskās sistēmas piemērā. Un mēs jums sakām: nav nekā nepareiza; viss ir tieši tā, kā jūs to organizējāt. Jūs esat izvēlējušies visvieglāko un vismaigāko ceļu. Nepievērsiet uzmanību tam, ko rāda ziņās, jo izmaiņas ir sākušās. Un jūs to redzēsiet, ja papētīsiet ziņas no iespēju viedokļa, kādas tur tiešām ir. Šīs grupas nav nekas cits, kā individuālu personību kolektīvi. Nekad šinī evolūcijas etapā grupām nebija jābūt atbildīgām cilvēces priekšā, un mēs redzamam, kā tas mainās uz planētas Zeme.


       Kas ir apzinīga korporācija?


       Kad cilvēki sāk veidot korporāciju, viņi iesniedz valdībai iesniegumu, apstiprina korporāciju kā personu. Valdība dod korporācijai juridiskas personas tiesības. Tad šī juridiskā persona var darīt daudz – tajā skaitā tādas lietas, ko cilvēks kā privāta persona nevar. Taču, kas ir īpaši svarīgi: šai juridiskajai personai nekad nevajadzēja apziņu vai augstāko redzējumu par savu lomu apkārtējā pasaulē. Kā mēs apgalvojām daudzus gadus atpakaļ, pienāks diena, kad katrai cilvēku korporācijai, organizācijai vai kolektīvam vajadzēs vienu cilvēku, kurš būs atbildīgs, sekos tam, kā viņu darbība iekļaujas visuma enerģijā un kā iedarbojas uz apkārtējo pasauli. Tie būs atslēgas cilvēki, ļoti svarīgi visām korporāciju dzīves sfērām.


         Tāda koncepcija nekad agrāk netika apspriesta, tomēr tas kļūs par vienu no svarīgākajiem elementiem jūsu pasaules tālākajā attīstībā. Būs viens cilvēks, kurš atradīsies mazliet nomaļus no citiem, kuri piedalās ikdienas operācijās un kam būs objektīvs skatījums uz notiekošo korporācijā. Viņa loma būs ne tikai noteikt korporācijas ietekmi uz apkārtējo pasauli un cilvēkiem, ar kuriem tā mijiedarbojas, bet arī uz korporācijā strādājošiem cilvēkiem. Viņi būs kolektīvā vibrācija, kura mainīsies un kura attīstīsies.


       Daudzi no jums nolems apvienoties ar citiem grupās ar vienu karstu vēlēšanos manifestēt jaunus biznesa ideālus un radīt apzinīgas korporācijas. Radīsies jaunas mājas lapas, kur apspriedīs jaunas idejas, sarakstīs jaunas grāmatas un viss tas izplatīsies ļoti ātri, lai ieviestu jaunās idejas. Ir pienācis laiks katram no jums noteikt, kā savā pasaulē jūs varat apveltīt ar spēku cilvēkus ap jums. Kā jūs varat radīt telpu citiem dieviem savā apkārtnē?


       Šo jautājumu sev uzdos katrs kolektīvs: vai tas balstītās uz reliģiju, vai tā ir cilvēku grupa, kas sauc sevi par klubu. Vai tā ir valdība, korporācija vai vienkārši vieta, kur pulcējas ļaudis, visur veidojas kolektīvās vibrācijas, kuras iespējams virzīt. Tās var ievirzīt vajadzīgajā gultnē ar jūsu individuālo domu un ar jūsu vēlmēm – ko jūs gribat šim kolektīvam.


Espavo, Grupa

«Copyright 2000-2009. "Lightworker" www.lightworker.com»

http://www.overlight.ru/other/apr2009.htm


(nobeigums sekos)

Tulkoja Ruta


Pievienots: 2009/08/30