Par aizsardzību pret smalkā plāna zemākajiem slāņiem

28. jūnijs 2007. gads


Svētais Erceņģelis Mihaēls


ES ESMU Svētais Erceņģelis Mihaēls, atnācis pie jums šajā dienā.


ES ESMU atnācis ar maniem aizsardzības zilās liesmas leģioniem. Un ES ESMU atnācis, lai pateiktu jums, ka pie visas situācijas sarežģītības un neprognozējamības, kāda ir izveidojusies uz Zemes, mēs veicam savu kalpošanu un saglabājam atbildību par aizsardzību katram, kas vēršas pie mums pēc palīdzības un aizsardzības.


Es pateikšu jums, ar ko jūsu laiks atšķiras no agrākajiem laikiem. Agrākajos laikos tāpat ir bijuši momenti, kad smalkais plāns un sevišķi astrālā plāna zemākie slāņi ir pienākuši tuvu Zemei, taču tagad tādu pasauļu tuvināšanos izsauc pati evolucionārās attīstības gaita. 


Augstākie plāni ir attīrījušies no tajos nepiederīgi iekļuvušajiem un visi tie, kas ir nedraudzīgi noskaņoti pret Zemes evolūcijām un nevēlas sadarboties ar mums, Dievišķajām Būtnēm, ir piespiesti pie slāņiem, kas tuvi zemes, fiziskajam plānam. Tāpēc šajā laikā pastiprinās ne to labāko smalkās pasaules slāņu ietekme uz Zemes iedzīvotājiem. 


Šis evolūcijas posms ir likumsakarīgs un jums būs jāiemācās dzīvot apstākļos, kad jums ir pietuvināts astrālais plāns un mentālā plāna zemākie slāņi. Šajos slāņos ir koncentrēts ne tas labākais, ko ir sastrādājusi cilvēce. Daudzas cilvēku paaudzes ir radījušas nekvalitatīvus veidolus un radījušas nekvalitatīvas domas un tagad jūs esat spiesti sastapties ar saviem pašu radītajiem produktiem. Tas līdzinās kaujai, kad jūs saduraties ne tikai ar savu nereālo daļu, bet arī ar to neapzināto cilvēces kolektīvo nereālo daļu, kuru tika radījušas daudzas cilvēku paaudzes. 
Pasaules ir tuvinājušās cita citai un karmu varat atstrādāt tikai jūs paši. Un tie negatīvās enerģijas sabiezējumi, kuri pastāv, tagad ir jāpārstrādā jums pašiem. Eksistē indivīdi, kuri ir tādā mērā attīrījuši savas auras un čakras, ka ir spējīgi ienest blīvajā fiziskajā pasaulē lielu Gaismas daudzumu, un šī Gaisma, kad tā ienāk jūsu pasaulē, spēj kalpot tās tumsas dzēšanai, kas uzkrājusies Zemei tuvajos smalkajos plānos. 


Tad, kad jūsu ķermeņu vibrācijas kļūst daudz augstākas par cilvēces vidējām vibrācijām, jūs kļūstat spējīgi sajust astrālo plānu un tā iemītniekus. Tie cilvēki, kuri nav sasnieguši ievērojamu progresu savu četru zemāko ķermeņu attīrīšanā, tāpat kā agrāk dzīvo fiziskajā pasaulē un nesajūt smalko plānu.


Jūsu laikā ir vietas, kur pasaules ļoti tuvu pienāk vienai otrai un iekļūst viena otrā. Ne visi cilvēciskie indivīdi ir spējīgi sajust smalko plānu, tomēr, lai jūs varētu iet tālāk pa evolucionārās attīstības ceļu, jums ir nepieciešams zināt noteiktu drošības tehniku, kad jūs saskaraties ar smalkās pasaules zemākajiem slāņiem un astrālā un mentālā plāna zemākajiem slāņiem.


Ir laika periodi, kad šo plānu būtnes kļūst redzamas vai jūtamas smalkāk organizētiem cilvēciskajiem indivīdiem. Jūs varat sajust satraukumu bez iemesla, bezmiegu, jūs varat redzēt ar jūsu perifēro redzi kustīgas figūras netīri pelēkā krāsā. Jums ir jāzina, ka neviens astrālā plāna iemītnieks un nekāda astrālā plāna enerģija nevar nodarīt jums ļaunu līdz tam laikam, kamēr jūs esat pārliecināti par savu neievainojamību un aizsargātību. Tāpēc jums vajag iemācīties neizjust bailes, lai vai kādā situācijā jūs nokļūtu un lai vai ko jūs sajustu. Tikai jūsu nepilnības ir spējīgas likt astrālajam plānam jums uzbrukt un kaitēt jums. Līdz tam laikam, kamēr jūs saglabājat jūsu apziņu koncentrētu uz Dievišķo pasauli un izjūtat neievainojamību, jums nav, no kā baidīties. 


Lielākā daļa astrālā plāna iemītnieku dreb jūsu čakru ugunīguma priekšā. Jūs viņiem esat briesmu avots un patiesi, tie no jums, kas nes uguni jūsu fiziskajā pasaulē, attīra astrālo plānu ar Kundalini uguni, ar Kundalini zobenu. Netīšs Kundalini enerģijas pacēlums neitralizē veselus astrālā plāna iemītnieku pūļus. 


Jūs esat neievainojami astrālajam plānam. Tomēr tajos gadījumos, kad jūs pieļaujat nepilnīgus apziņas stāvokļus, tādus kā grūtsirdība, skumjas, bailes, naids, jūsu vibrācijas pazeminās un jūs kļūstat astrālajam plānam ievainojami. Tāpēc mēs nākam atkal un atkal un lūdzam jūs veltīt uzmanību jūsu apziņas higiēnai, attīrīt to no visa, kam ir zemas, ar Dievišķo pasauli nesavienojamas vibrācijas. 


Katrs no jums pats ir atbildīgs par jūsu apziņas stāvokli. Ir daži cilvēki, kuri nesaprot to Mācību, ko mēs dodam. Ļoti daudzi izjūt aizkaitinājumu, lasot mūsu vēstījumus. Tas liecina tikai par to, ka viņu vibrācijas un viņu apziņas līmenis ir nepietiekams, lai uztvertu caur mūsu sūtni doto Mācību. Saprotiet, ka jūsu pasaulē ir ļoti daudzi apziņas attīstības līmeņi. Un ir indivīdi, kuri ietiepīgi negrib attīstīties un palaiž garām vienu kosmisko iespēju pēc otras. 
Tagad ir pienācis laiks, kad cilvēkiem, kuru apziņa ir vairāk attīstīta, ir jāapvienojas jaunu morāles un tikumības paraugu kultivēšanai. Jūs atceraties, kas Bībelē ir teikts par Sodomu un Gomoru. Vienmēr ir bijuši cilvēki, kuriem bija augstāka apziņa, un vienmēr ir bijuši cilvēki, kuri negribēja sekot Dievišķiem uzvedības paraugiem. Un jūs pārāk labi zināt no Bībeles, ar ko viss beidzas*. Tāpēc tas, ko mēs mācām, attiecas uz visiem un katru, kas tagad dzīvo uz Zemes. Un laimīgi ir tie, kas saprot mūsu Mācību un seko tai. Jūs ievērojāt, ka mēs tīši aizejam no jebkādas reliģiozitātes, no jebkādām reliģiskām dogmām un noteikumiem. Mūsu uzdevums ir dot jums jaunu tikumības likuma paraugu, kuram sekojot jūs spēsiet paveikt savu iziešanu uz jaunu realitāti. 


Es un mani eņģeļi vienmēr esam jūsu rīcībā un sevišķi grūtos jūsu dzīves brīžos, kad jūs zaudējat kontroli pār sevi un kļūstat viegli ievainojami tumsas spēkiem, jūs vienmēr varat vērsties pie mums pēc palīdzības. Veseli manu aizsardzības eņģeļu leģioni ir gatavi sniegt jums palīdzību un aizsardzību 24 stundas diennaktī. Nekautrējieties griezties pie mums pēc palīdzības, mūsu pienākums ir palīdzēt cilvēkiem. Mēs nevaram ķerties pie savu pienākumu izpildīšanas, kamēr jūs neaicināt mūs, taču jūsu sauciens liek mums atbildēt un nākt jums palīgā grūtā situācijā.


Un tagad es gribētu dot jums īsu aicinājumu, ko jūs varat izmantot jebkurā saasinātā situācijā:
"Visuvarenā Dieva Kunga vārdā, Erceņģeli Mihaēl, nāc man palīgā tūlīt!!!”


Jūs varat pēc šī aicinājuma aprakstīt situāciju, kas prasa iejaukšanos un palīdzību. Nebaidieties apgrūtināt mūs ar saviem lūgumiem un aicinājumiem, jo tas ir mūsu darbs – palīdzēt cilvēcei.


Bet tagad, pirms atvados no jums, man ir jums vēlreiz jāatgādina, ka vislabākā aizsardzība jums būs augsta vibrāciju līmeņa uzturēšana. Sekojiet tiem padomiem, ko jums dod Skolotāji, lai vienmēr saglabātu augstu jūsu apziņu. 


ES ESMU Svētais Erceņģelis Mihaēls!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Sodoma un Gomora, divas pilsētas, kuru pieminēšana Bībelē saistīta vispirms ar to iedzīvotāju sevišķo netiklību. Kungs nopostīja Sodomu un Gomoru pēc tam, kad Ābramam neizdevās atrast Sodomā pat desmit taisnos cilvēkus. Bībelē ir teikts:
„Bet Tas Kungs lika līt sēram un ugunij pār Sodomu un Gomoru no Tā Kunga, no debesīm.” (1. Mozus gr. 19:24–28)


© Tatjana Mikušina, 2007

Tulkoja Lauma Ērgle

http://www.sirius-riga.lv/diktati2007.03-07.html
Pievienots: 2011/12/09