Saruna par dvēseles un ķermeņa dziedināšanuIemīļotais Ilarions

4. janvāris 2007. gads


ES ESMU Skolotājs Ilarions, atnācis pie jums šajā dienā. 


ES ESMU atnācis, kā vienmēr, lai dotu pamācības, kuras jums nepieciešamas jūsu iekšējam darbam, ko katrs no jums veic vienatnē ar sevi jūsu sirds dziļumos. Cik retas ir tās minūtes, kad jūs esat vieni paši ar sevi. Visas lietas atvirzās otrajā plānā un pēkšņi jūs paliekat vienatnē ar sevi. 


Padomājiet, cik labi gan būtu, ja jūs pavadītu laiku pārdomās paši ar sevi ne no gadījuma uz gadījumu, bet jums būtu iespēja parunāties ar sevi katru dienu, veltot tikai dažas minūtes šai saskarsmei ar jūsu sirdi. 


Es, Skolotājs Ilarions, atceros tās minūtes, kad man esot iemiesojumā, vienatnē, kādā nostūrī bija iespēja veselām dienām vērot sevi it kā no malas. Es sapratu, ka es esmu dzīvs, iemiesojumā esošs cilvēks ar visām mana ķermeņa funkcijām, bet tajā pašā laikā es sāku apzināties, ka manā iekšienē ir otrs cilvēks, kurš nav tieši saistīts ar mana cilvēciskā ķermeņa funkcijām. Tā bija dīvaina personības sašķelšanās. Es biju uz Zemes iemiesojumā un vienlaikus es apzinājos, ka esmu nemirstīgs. Es esmu mūžīgs. Es esmu atstāts pats savā ziņā šajā iemiesojumā un mēģinu saprast šīs manas dzīves jēgu un vienlaikus es esmu daudz lielāks nekā mans fiziskais ķermenis. Pēc būtības mans fiziskais ķermenis ir tikai skafandrs, kurš ļauj manai Augstākajai daļai būt manī. 


Es skaidri redzēju visu dabas valstu, eņģeļu un elementāļu vienotību. Šajos priecīgajos klusās saziņas brīžos ar manu sirdi es sajutu, kā ar mani sarunājas un mēģina stāties ar mani kontaktos tūkstošiem cilvēka acīm neredzamu būtņu, kuras tomēr dzīvo un ir man visapkārt. Šajos brīžos es sajutu savu vienotību ar katru kukainīti, ar putniem, ar zvēriem. 


Cik tas bija brīnišķīgi! Un tas bija iespējams tikai tad, kad es paliku viens un vienatnē ar sevi. Manā apkārtnē nebija neviena, izņemot zvērus, putnus, eņģeļus un elementāļus. 


Pēc tam pie manis atnāca cilvēki. Šie cilvēki meklēja pie manis izdziedināšanu. Viņi centās atnākt pie manis, lai saņemtu daļiņu no manas klusās laimes un miera. Bet tiklīdz viņi ar savām raizēm un problēmām ienāca manā pasaulē, manas pasaules iemītnieki slēpās, jo šo cilvēku vibrācijas bija svešas un naidīgas viņu vibrācijām un manām vibrācijām, pie kurām viņi bija pieraduši mūsu klusās saskarsmes laikā. 


Es sniedzu palīdzību daudziem cilvēkiem. Es dziedināju viņu dvēseles. Es gatavoju zāles no augiem un devu viņiem šīs zāles. Bet patiesībā ne jau augi izdziedināja viņu savainotos un nevarīgos ķermeņus. Viņi paši izdziedināja sevi, kad viņu apziņa pacēlās līdz tam līmenim, kad viņi sāka apzināties, kādu ļaunumu viņi nodarīja savām dvēselēm un savam fiziskajam ķermenim tad, kad izdarīja nepareizas darbības un tad, kad pieļāva nepareizas jūtas. 


Tad, kad nedievišķīgas jūtas pārņem cilvēku, tas ir tā, it kā pār viņa smalkajiem ķermeņiem brāztos orkāns. Un ja jūs bieži pārņem naids, grūtsirdība, skumjas, skaudība, greizsirdība un citas negatīvas jūtas, tad katru reizi pār jūsu smalkajiem ķermeņiem brāžas orkāns aiz orkāna un galu galā jūsu smalkie ķermeņi tiek saārdīti gabalos un vairs jau nevar kalpot par Dievišķās enerģijas pārvadītājiem. Tādos gadījumos sāk slimot jūsu fiziskais ķermenis. Un jūs sākat ciest no tām kaitēm, kuras liek jums meklēt dziedināšanu pie daudziem pūšļotājiem un dziedniekiem. 


Un jums neizsakāmi paveiksies, ja jūs savā ceļā satiksiet to dziednieku, kurš ārstēs nevis jūsu ķermeni, bet jūsu dvēseli.


Tāpēc, ka vispirms izdziedināšana ir vajadzīga jūsu smalkajiem ķermeņiem. Jūsu emocionālajam ķermenim, jūsu atmiņas vai ēteriskajam ķermenim un jūsu mentālajam ķermenim. Tieši šie ķermeņi, kas ir jūsu mainīgākā daļa, sabrūk pirmie, ja tiek pakļauti pastāvīgai negatīvu domu un jūtu iedarbībai. 


Fiziskā ķermeņa sabrukums un slimības ir tikai smalko ķermeņu sabrukuma sekas. Tāpēc ārstēt vajag vispirms jūsu dvēseli. Vajag novest jūs līdz tai saprašanai, ka jūs ar savām nepareizajām darbībām, domām un jūtām esat likuši slimot jūsu fiziskajam ķermenim. Daudzi no jums turpina glabāt agresiju savā sirdī un jūsu sliktajā stāvoklī vainot ārstus, tuviniekus, darbu, priekšnieku. Bet tā ir nepareiza pieeja. Pirmais solis uz jūsu izveseļošanos būs sapratne, ka neviens cits nav vainīgs jūsu slimībās, kā tikai jūs paši. Un visas jūsu slimības jūs paši izprovocējāt tad, kad dusmojāties, darījāt ļaunu citiem cilvēkiem, pieļāvāt lamāšanos, nekrietnu rīcību, lietojāt jūsu organismu piesārņojošus produktus un dzērienus. 


Jūs paši esat jūsu slimību cēlonis. Un tad, kad jūs nonākat pie šīs vienkāršās lietas izpratnes, jūs izdarāt pirmo un galveno soli uz jūsu izveseļošanos. 


Nākamais solis būs tāds, ka jūs pieņemat lēmumu vairs nedarīt nekādas darbības, kas noveda jūs pie jūsu slimības. Vieniem tas būs atbrīvošanās no negatīvām domām, citiem – no negatīvām jūtām, kādam – no negatīvas rīcības. 


Jums ir jāvēlas atbrīvoties no visa, kas bija par cēloni jūsu dvēseles un ķermeņa slimībai. Un tikai pēc tam jūs esat gatavi nākamajam solim, kad jūs ar satriektu sirdi, patiesi piesaucat Dievu un lūdzat jūsu dvēseles un jūsu fiziskā ķermeņa izdziedināšanu no slimībām.


Ļoti daudzi no jums ir tik nožēlojamā stāvoklī, ka izārstēt fizisko ķermeni šajā dzīvē vairs nav iespējams. Tomēr tas, ka jūs apzināties jūsu slimības cēloņus un pieņemat pareizu uzvedības un domāšanas veidu, dos mierinājumu jūsu dvēselei un nākamajā dzīvē jūs spēsiet daudz ātrāk apjaust jūsu kaišu cēloni un no mazām dienām rūpēsieties ne tikai par savu fizisko ķermeni, bet arī par pareizu domu un jūtu noskaņojumu. 


Ļoti reti, kad cilvēks pats sāk saprast tiešo sakarību starp savām slimībām un savu rīcību jaunībā un brieduma gados. Un ja daudziem no jums parādītu tās riebīgās darbības, kuras jūs esat veikuši, tad daudzi no jums brīnīsies, jo jūsu civilizētajā laikā nav iespējams pieļaut neko tamlīdzīgu. 


Taču jūsu civilizācija diemžēl ir virzīta uz to, lai sagrautu jūsu dvēseli. Un daudzas tā saucamās mākslas filmas atstāj graujošu iedarbību uz jūsu smalkajiem ķermeņiem līdzīgi cunami. Izsargājiet sevi no tamlīdzīgu produktu skatīšanās un sevišķi rūpīgi sargiet jūsu bērnus. Tāpēc, ka viņu smalkajiem ķermeņiem vēl nav pietiekamas aizsardzības un visas tās šausmas, ko viņi redz uz jūsu televizoru ekrāniem, vienkārši ieprogrammē viņus uz slimībām un nāvi. 


Mēs brīdinām jūs un mēģinām izskaidrot jums jūsu slimību cēloņus.


Jūsu civilizācijas netikumu problēmu loku jūs varat pārraut paši jebkurā brīdī. Viss, kas no jums tiek prasīts – vienkārši pieņemt lēmumu un darboties atbilstoši Dievišķajiem principiem jūsu dzīvēs. 


Bet tagad es gribētu pakavēties pie vēl viena ļoti svarīga momenta. Tad, kad jūs sauksiet eņģeļus, Dievu un Skolotājus jums palīgā, vienmēr centieties nonākt pazemīgā stāvoklī un lūgt no godbijības punkta Dzīvības un Radītāja priekšā. 


Tāpēc, ka visa žēlastība nāk no Dieva un saņemt šo žēlastību jums traucē necaurlaidīga egoisma čaula, kas ieskāvusi jūsu sirdi.


ES ESMU Ilarions ar Mīlestību pret jums.


© Tatjana Mikušina, 2007

Tulkoja Lauma Ērgle

http://www.sirius-riga.lv/diktati2006.09-2007.01.htmlPievienots: 2011/11/14