Jums pastāvīgi ir jāanalizē jūsu darbību sekas un nav jāmēģina mācīt tur, kur jūsu mācība tūlīt tiek iemīta dubļos

Iemīļotais Kuthumi caur Tatjanu Mikušinu26. decembris 2006. gads


ES ESMU Kuthumi, atnācis pie jums šajā dienā caur mūsu sūtni. Es atnācu, lai dotu kārtējo mūsu Mācības devu, kas jums jāapgūst, jo laiks ir pienācis. Laiks ir tāds, ka jebkura Dievišķības izpausme, ko jūs sastopat jūsu dzīvēs, pārvēršas par svētkiem jūsu dvēselēm. Jo jūsu dvēseles ir noilgojušās pēc Dievišķās pasaules, no kuras viņas ir atnākušas un kurā ir pienācis laiks atgriezties. Tāpēc es vienmēr ļoti priecājos nodot jums vēsti no Dievišķās pasaules un arī ļoti priecājos dot nelielas pamācības. 


Es zinu, ka ļoti daudzi no jums mīl mani un sarunājas ar mani. Gandrīz vienmēr, kad jūs esat noskaņoti uz manu vilni, es varu klausīties un uztvert jūsu domas. Jo tāda ir mana kalpošana. Tādā veidā es pazīstu daudzus no jums. Un es zinu tās jūsu problēmas, kas jūs apgrūtina. Tāpēc man ļoti gribētos izdarīt visu iespējamo un visu, kas no manis atkarīgs, lai paskaidrotu jums to problēmu saknes, kuras nostājas jūsu priekšā, un dotu jums impulsu, kas nepieciešams, lai jūs varētu pārvarēt sevī jūsu grūtību cēloņus. 


Tāpēc šodien mēs parunāsim par to, kas daudziem no jums ir aktuāls un svarīgs. Un tas ir tas, kas saistīts ar jūsu savstarpējām attiecībām ar tiem cilvēkiem, kas ir jūsu apkārtnē jūsu dzīvēs, bet kuri nesaprot un nepieņem jūsu mācību, jūsu pamācības, jūsu dzīves veidu un jūsu pasaules uzskatu sistēmu. Diemžēl visi cilvēki atrodas uz pilnīgi dažādām attīstības pakāpēm. Un jūsu vidū ļoti daudzi pieder vēl iepriekšējai, ceturtajai pamatrasei pēc savas apziņas līmeņa. Liela daļa no jums pieder pie piektās pamatrases dažādām apakšrasēm un ir zināms skaits, pavisam neliels skaits indivīdu, kuri pieder pie pēdējām, noslēdzošajām piektās pamatrases apakšrasēm, un vēl mazāks ir indivīdu skaits, kuri pieder sestajai pamatrasei, kuras laiks vēl nav pienācis, bet pirmie šīs rases pirmgājēji, sevišķi nepacietīgie tagad izdara savus izmēģinājuma iemiesojumus. 


Tas, kas attiecas uz rasu attīstības vēsturi, ir ilgstošu pārrunu priekšmets un nebūs šī diktāta tēma. Viss, kam es gribu pievērst jūsu uzmanību, attiecas uz to neapstrīdamo faktu, ka jūs visi stāvat uz dažādām savas evolucionārās attīstības pakāpēm. Un tāpēc jūsu apziņas atšķirības dažkārt ir tik lielas, ka dažreiz liekas, ka jūs runājat dažādās valodās, tik ļoti atšķiras gan jūsu interešu sfēras, gan jūsu apziņas līmeņi. Tāpēc tad, kad jums kārtējo reizi rodas vēlēšanās dot mācību vai propagandēt savus uzskatus tiem, kuriem pēc jūsu domām vajadzīga sludināšana, atcerieties šo manu diktātu un atcerieties Jēzus vārdus: „Nemetiet pērles cūkām priekšā”. *


Visam, kas tiek dots, ir jātiek dotam pēc apziņas līmeņa un daudzas lietas, kas jums šķiet tik acīmredzamas, ka jūs jau esat pārstājuši pievērst tām uzmanību, var iedzīt šokā tos cilvēkus, kuri ir tālu no jūsu uzskatiem. Vēl ļaunāk, tas var izraisīt viņos veselu negatīvu jūtu un pat darbību gammu. Un kā jūs domājat, uz ko šajā gadījumā gulsies šo negatīvo izpausmju karma? Ja jūs vēl neesat apjautuši, tad es jums pateikšu priekšā: karma gulsies uz jums. Tāpēc, ka tas, kurš atrodas uz augstākas evolucionārās attīstības pakāpes, pilnībā nes visu karmisko atbildību ne tikai par savām darbībām, bet arī par to cilvēku darbībām, kurus viņš ir izprovocējis uz nepareizu rīcību.


Tas nenozīmē, ka cilvēki tiek pilnīgi atbrīvoti no karmas par savām nepareizajām darbībām. Es tikai gribēju teikt, ka lielākā karmas daļa gulsies uz jums tāpēc, ka jūs izprovocējāt viņus uz nepareizu rīcību. Tāpēc, pirms sludināt un dot padomus, kā kuram rīkoties viņa dzīvē, lai kas tas arī nebūtu, daudzkārt padomājiet, vai jums ir vērts to darīt.
Jūsu atbildība ir tieši proporcionāla tam evolūcijas kāpņu pakāpienam, uz kura jūs stāvat. 


Tas nenozīmē, ka jums jānoslēdzas sevī un jāpārstāj satikties ar cilvēkiem un runāt ar viņiem par garīgām tēmām. Vienkārši jums ir pastāvīgi jāanalizē savas darbības sekas un nav jāmēģina mācīt tur, kur jūsu mācība tūlīt pat tiek iemīta dubļos. 


Padomājiet par maniem vārdiem. Un vienmēr atcerieties to, ka vislabākais piemērs būs tas, kā jūs izturaties dzīvē, kā jūs reaģējat uz tām vai citām dzīves situācijām un nekārtībām. Visa jūsu sludināšana būs ietverta jūsu darbībās. Un pēc jūsu darbības augļiem cilvēki jūsos pazīs to cilvēku, kurā ir vērts ieklausīties un kuram vajag lūgt padomu. Tātad es atkal virzu uz to, ka vienīgais cilvēks šajā pasaulē, ar kuru jums ir nopietni jānodarbojas, esat jūs paši. Un jūs paši esat tas, kuram jums visvairāk pienākas veltīt visus jūsu spēkus un spējas. 


Nedomājiet par to, ka kāds rīkojas nepareizi, un nedomājiet par to, kā viņam vajag rīkoties. Koncentrējieties uz sevi un padomājiet, kāpēc jūs kaitina citu cilvēku rīcība un vārdi. Vai ne tāpēc, ka viss tas, kas jūs kaitina, ir jūsos pašos kā jūsu iepriekšējo nepareizo darbību izpausme?


Jums apkārtesošā fiziskā pasaule ir spogulis, kurā atspoguļojas jūsu nepilnīgā apziņa. Tāpēc būtu dabiski pieņemt, ka, ja kāds pastāvīgi savā dzīvē sastopas ar gara tumsību un nesapratni, tad šīs īpašības ir viņā pašā. Un ja jūs pastāvīgi tiekat pakļauti nikniem uzbrukumiem no citu cilvēku puses, tad jūsos ir tā negatīvā enerģija, kas liek cilvēkiem tā rīkoties attiecībā pret jums.


Mēs daudzas reizes esam mācījušies šīsdienas materiālu. Un jūs katrā ziņā to visu jau daudzas reizes esat dzirdējuši un lasījuši. Tomēr jūsu domas, jūsu pašu domas, kuras jūs man sūtāt, liek man atkal atkārtot jums šo nelielo Mācību un atgādināt jums tās Patiesības, kuras jūs labi zināt, bet nezin kāpēc neriskējat tās pielietot sev.
Es esmu laimīgs par radušos iespēju, lai atkārtotu jums šo Mācību. Un es būšu vēl priecīgāks, ja kāds no jums spēs pielietot šo Mācību praksē. Un pat tad, kad jums liksies, ka viss, ko es runāju, ne mazākā mērā neattiecas uz jums, tomēr nesteidzieties atstumt šo diktātu un nolikt to tālākajā plauktā. Pacentieties pārlasīt šo vēstījumu kaut vai trīs reizes dažādās dienās, dažādā diennakts laikā, tad, kad jūs esat dažādos apziņas stāvokļos. Un es domāju, ka trešajā reizē jūs sāksiet saprast, ka šis diktāts attiecas tieši uz jums personiski. 


Ticiet man, es ļoti labi pazīstu cilvēku psiholoģiju un man dažkārt sagādā prieku atminēt rēbusus, kas sastādīti no tām psiholoģiskajām problēmām, kuras jūs paši esat radījuši tūkstošu un tūkstošu iemiesojumu laikā uz Zemes. Taču es vienmēr priecājos jums palīdzēt un es vienmēr atsaucos uz jūsu lūgumiem pēc palīdzības, kurus jūs patiesi izsakāt jūsu sirdī, lūkojoties uz manu portretu, vai riskējat uzrakstīt uz papīra un sūtīt man pa nevainojamo pastu, kurā strādā mūsu eņģeļi. Vai jūs zināt, ka tad, kad sadedzināt vēstuli un izsakāt aicinājumu, lai aizsardzības eņģeļi nogādā šo vēstuli pēc piederības man vai kādam citam Dievišķajam Skolotājam, tad fiziski vēstule sadeg, bet tās enerģētiskā, smalkā substance momentāni tiek aiznesta pēc piederības, jūsu norādītajam adresātam. 
Es biju laimīgs dot jums šodien nelielu Mācību.


ES ESMU Kuthumi, ar lielu Mīlestību pret jums un vēlēšanos palīdzēt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Nedodiet svētumu suņiem un nemetiet savas pērles cūkām priekšā, ka tās ar savām kājām viņas nesamin un atgriezdamās jūs pašus nesaplosa. Mateja ev. 7:6


© Tatjana Mikušina, 2006

http://www.sirius-riga.lv/diktati2006.09-2007.01.html


Tulkoja Lauma ĒrglePievienots: 2011/11/03