Jūsu dzīves atbrīvošana no cīņas

Ješua caur Pamelu Kribbe


2007. gada 22.  novembris, Tilburga


Dārgie draugi! Mēs esam šeit pulcējušies, lai atnestu jums mīlestības un cerību sūtījumu, jo redzam, cik daudz grūtību jūs tagad izjūtat. Es – Ješua, runāju ar jums, taču šodien es lielākā mērā pārstāvu Kristus enerģijas sievišķo aspektu.


Pašreizējā laikā, kurš sākās apmēram pirms četriem mēnešiem, notiek milzīga sievišķās enerģijas ieliešana Zemes sfērā. Šis enerģijas vilnis palīdz īstenot jaunu dzimšanu, jūsu un Zemes atdzimšanu. Mēs gribētu nedaudz vairāk parunāt par doto evolūcijas stadiju, kura bieži jūsos izsauc nedrošību, disharmoniju un pretestību.
Jūs visi esat iesaistīti dziļas transformācijas procesā. Tā bija jūsu apzināta izvēle. Tā bija kvēla jūsu sirds vēlēšanās, pat pirms jūsu dzimšanas, attīrīt pagātni un izklāt ceļu jaunai enerģētiskai realitātei uz Zemes. Jūs iepriekš zinājāt, ka šī iemiesošanās piedāvās jums izšķirošas iespējas izaugsmei un izdziedināšanai. Jūs jau pirms šīs dzīves sākuma jutāt, ka Zeme tuvojas gara attīstības cikla, varas ļaunprātīgas izmantošanas un iznīcināšanas cikla, beigām.


Jūs paši bijāt šī cikla daļa daudzās pagājušajās dzīvēs uz Zemes, un tagad jūs, tāpat kā pati Zeme, esat sasnieguši punktu, kad ir iespēja pabeigt ciklu un virzīties tālāk. Lūk, kāpēc jūs vēlējāties piedzimt šajā laikā – tikai tādēļ, lai izmantotu šo iespēju jūsu dzīves uz Zemes laikā. Šo ciklu var novest līdz beigām tikai ar vienu iemiesošanos un visa cikla enerģijas integrāciju vienā dzīvē. Un jūs vēl brīnāties, ka dažreiz ir tik smagi?!


Pirms jūs pat minimāli apzinājāties šo misiju, jums bija jāpiedzimst cilvēka ķermenī kā individualitātei, kuru daļēji ir izveidojušas ārējas ietekmes, tādas kā vecāki, kopiena un sabiedrība kopumā. Savas bērnības laikā jūs visumā aizmirsāt, kas jūs esat, jo atradāties to, kuri ieveda jūs šajā pasaulē, ietekmē, faktiski nohipnotizēti ar viņu pārliecību un raizēm. Kopumā jums apkārt bija vecas un paralizējošas enerģijas, izaugušas no neapzināšanās un baiļu tradīcijas. Jūsu sākotnējās enerģijas plūsma sašaurinājās un bieži līdz zināmam laikam vispār paslēpās.
Jūsu nodoms šajā dzīvē bija – pacelties pāri šiem ierobežojumiem un atbrīvot sevi no tiem. Un ne tikai sevi, bet kļūt arī par dzīvu tiltu uz jaunu apziņas līmeni uz Zemes. Jūs šeit esat priekš sevis, taču, attīstītos un evolucionējot, jūs paceļat visas cilvēces apziņu. Jūs izplatāt Zemes kā garīgas būtnes kustību un dodat savu ieguldījumu notikumos, kuri ietekmē saules sistēmu pilnībā un arī aiz tās robežām.


Taču, lai kļūtu par šīs transformācijas daļu un dotu savu ieguldījumu, jums bija vispirms jāiemiesojas zemes personībā ar visu tradīciju nastu, kura karājās pie jūsu kājām un ar kuru jums jātiek skaidrībā.. Jūs patiesi esat drosmīgi kareivji. Mēs mīlam jūs. Un tagad jūs esat sasnieguši punktu, kurā jūs pa īstam un dziļi vēlaties atlaist visu veco. Jūs vairs nevarat palikt pagātnes enerģijās. Jūs tagad esat dzemdību sāpju viducī. Jūs gatavojaties tagad piedzimt no jauna tai pašā ķermenī, kurā dzīvojāt desmitgades, taču ar pilnīgi jaunu personību. Faktiski, jūs tieši tagad atrodaties reinkarnācijas procesā tajā pašā ķermenī, taču ar augstāku sevis versiju, paplašinātu “Es”, apzināti vēlēdamies būt šeit, lai izmantotu izdevību pabeigt šo ciklu.


Tā tagad ir jūsu pati dziļākā vēlēšanās – atļaut jūsu pašai dziļākajai zināšanai, jūsu īstenajai personībai piedzimt uz Zemes un izpaust sevi priekā un radošumā. Šī radikālā un tomēr “iepriekš noteiktā” vēlēšanās aizveda jūs tur, kur jūs tagad atrodaties un mēs zinām, ka tas ir smagi. Jūs izgriežat sevi uz āru, neatstājot akmeni uz akmens, un citiem var likties, ka jūs kustaties neredzama bundzinieka ritmā.


Jūsu iekšienē notiek kolosāla kauja starp veco un jauno. Jūs nesat veco uz tā kapu, bet vispirms jums ir jāpaskatās tam acīs un jāsalīgst ar to miers. Pretējā gadījumā tas “neaizies ar mieru”. Un, tātad, jums ir jāsatiekas aci pret aci ar tumsu jūsu iekšienē un pasaulē un jāpieņem tā, pirms jūs varēsiet pacelties tai pāri un kļūt brīvi. Patiesībā nav tādas lietas kā tumsa, bet, ja jūs jūtaties sasiets ar smagām bēdu, baiļu un dusmu emocijām, jums liekas, ka jūs cīnāties ar tumsas dēmoniem. Taču pamatā jūs cīnāties ar jūsu nevēlēšanos ieskatīties šiem dēmoniem acīs, tikties ar viņiem aci pret aci un pieņemt viņu dzīvo klātbūtni. Viņi – jūsu daļa. Bojāta, sarūgtināta un dezorientēta daļa. Viņi sauc pēc jūsu atzīšanas un sapratnes. Jūs – esat viņu ceļvedis, nevis ienaidnieks! Ja jūs pretojaties viņiem, viņi vēl skaļāk klauvē pie jūsu durvīm. Tikai aptverti ar jūsu mīlošu līdzjūtību, viņi var iemantot mieru un doties atpūtā.


Tai laikā, kad jūs ejat caur šo milzīgo attīrīšanās procesu, skatoties acīs saviem dēmoniem un radot logu jaunajam, jūsu ķermenis ir pakļauts jūsu apziņas kustības ietekmei. Tas var dīvaini reaģēt, radīt jums diskomfortu vai sāpes, taču, kā likums, tas viss pāriet. Tas viss ir attīrīšanās procesa daļa. Jūs ejat cauri emocionāliem kāpumiem un kritumiem un saduraties ar dziļām šaubām un bailēm, kad viss, kas bija pazīstams, kaut kādā brīdī, liekas, krīt ārā no rokām. Jums jāļauj tam visam aiziet. Ir neiespējami sabalansēt veco un jauno. Tas ir pilnīgi jauns sākums. Vienīgais kompass, kuram jums ir jāseko – tā ir jūsu pašu dvēsele. Īpaši Gaismas Darbinieki, priekšgājēji, praktiski nesaņemoši atzīšanu un atbalstu no savas apkārtnes – jūs esat spiesti paļauties tikai uz sevi pašu. Jūs zināt dziļumu, kurp jūs ejat. Jūs ieplānojāt to vēl pirms jūsu dzimšanas. Jūsu iedzimtās zināšanas un instinkti šajā jomā atvedīs jūs Mājās.


Kā cilvēku uz Zemes jūs bija nohipnotizējuši kolektīvie ticējumi un traumējušas Zemi aptverošās enerģijas.

 Cilvēces kolektīvais viedoklis par dzīvi atbalsta ideju par to, ka dzīve – tā ir cīņa un ciešanas. “Jums ir jācīnās, lai izdzīvotu. Jūs nevarat uzticēties savam tuvākajam. Jums visu laiku jābūt modriem.” Visi šie uzskati un emocionālās konstrukcijas tagad izpeld virspusē, īpaši tad, kad jūs gribat no tiem atbrīvoties. Tiklīdz, kā jūs gribat samierināties un uzticēties, jūsu aizdomīguma un kontroles pieradumi tūlīt paceļ galvu un protestē. Tiklīdz, kā jūs gribat atvērties un izteikt savu pašu, pašu visdziļāko iedvesmu, bailes būt atraidītam bloķē jūs un piespiež apklust. Vairums iekšējo konfliktu turpinās, izsaucot jucekli jūsu prātos un sirdīs. Vecās domāšanas paradumi tik ātri nemirst, jo tie ir iestrādāti jūsu eksistences veidā. Tas ir pakāpenisks process, kurā jūs virzāties uz priekšu. Atslēga šeit ir tajā, lai saprastu, ka jūs nevarat pārvarēt veco, karojot un cīnoties ar to.


Atteikšanās no cīņas

Uz Zemes jūs izgājāt caur daudzām dzīvēm, kurās cīņa praktiski bija jūsu vārda daļa. Daudz reižu jūs centāties iedegt uz Zemes apziņas gaismu, un daudzus no jums iedvesmoja Kristus enerģija, lai kādas formas tā arī nepieņemtu. Jūs virzīja labākas pasaules, balstītas un vienlīdzību, mieru un harmoniju, iedzimts redzējums. Tai pat laikā jūs bijāt dziļi iesaistīti cīņā – bieži jūs jutāt sevi ne tādus kā visi un bijāt spiesti meklēt savus paša ceļus dzīvē. Jums bija jācīnās, lai saprastu sevi, bet pēc tam izteiktu sevi pasaulei, kura atkal, likās, kustējās citā ritmā. Jūs bijāt, tā sakot, “svešinieki”, apsteidzoši laiku, un daudzu iemiesošanos laikā jūs atraidīja un vajāja par to, ka jūs citādi skatījāties uz lietām. Tādejādi, garīgums un cīņa jums liekas vienmēr ejoši roku rokā.


Tas, kas šobrīd ir nepieciešams no jums – atlaist šo cīņu. Ir iestājies cits laiks. Tas ir JŪSU laiks. Jūs šeit tagad esat NE priekš tā, lai cīnītos vai aizsargātu sevi, vai pārliecinātu kādu. Jūs šeit esat priekš tā, lai atbrīvotu sevi un pieņemtu Sevis, sava Augstākā Es, kurš gaida, kad gan tas notiks, piedzimšanu.


Daudzi no jums tagad jūt stipru iekšēju cīņu un pretestību. Liekas, ka viss notiek ar grūtībām. Tas, kas jums ir jāizdara – jāiegremdējas vēl dziļāk sevī un jāatslābinās tajā bezgalīgajā iekšējā būtībā, kas nav no šīs pasaules. Jūsu dvēseles enerģija ir jūsu rīcībā, un tā palīdzēs jums atcerēties, kā dēļ jūs tagad esat šeit. Atcerēties, cik skaidri jūs zinājāt, pirms mesties šajā dzīvē, ka tā būs dziļa un ievērojama iemiesošanās, ietveroša arī vilšanos un grūtības. Atcerēties, ka jūs atnācāt uz šejieni ne priekš tam, lai cīnītos, bet priekš tam, lai atlaistu jebkuru cīņu un atgrieztos Mājās. Mājas – ir šeit un tagad, tur, kur mitinās jūsu apziņa. Lai kur jūs nebūtu, ķeriet iespēju atbrīvoties no cīņas un ļaut tai aiziet. Jūs varat akceptēt to, kur atrodaties tieši tagad, un atlaist tās. Tas ir tas, kas jūs esat tagad. Atbalstiet sevi un nomieriniet ar zināšanu par to, ka jūs esat jau ļoti tuvu tam, kā dēļ jūs atnācāt uz šejieni.
Lai to sasniegtu, jums vajag tikai pārstāt pretoties, atmest ideju par to, ka jūs varat kaut ko sasniegt ar cīņu. Jūs tik ļoti esat saraduši ar ideju par izaugsmi caur sāpēm, ka jūs patiešām domājat, ka darāt labu darbu, ciešot un mokoties, un smagi strādājot pie jūsu garīgās izaugsmes. Taču, īpaši, kad jūs saskaraties ar dziļām un blīvām pagātnes enerģijām, atrisinājums ir tur, lai atrastu iekšienē šo klusuma un mierīguma punktu. Tas nenozīmē “neko nedarīt”, bet gan atkāpšanos neitralitātes, neitrālas apzināšanās, “vienkārši esības” punktā. No šī punkta paskatieties uz sevi, necenšoties sevi izmainīt. Vienkārši atļaujiet sev būt.


Viena no lietām, kuru jūs esat atnesuši no pēdējā iemiesošanās uz Zemes cikla un kura vēl arvien stipri ir jūsos iekrampējusies – tā ir stiprā, vīrišķā “darbības” enerģija. Bieži jūs bijāt “gaismas kareivji”, kuri ar lielu degsmi un kaisli alka izmanīt pasauli uz labu. Jūs arī izcēlāties ar valdonīgumu. Šobrīd no šīs vīrišķās, uz darbību orientētās enerģijas tiek prasīts, lai tā norimst un ieiet jaunā līdzsvarā ar jūsu sievišķo pusi. Sievišķais aspekts šajā kontekstā ir gaismas, viegluma un prieka nesējs. Tas aicina jūs peldēt jūsu plūsmā, pārāk nefokusējoties uz rezultātu, bet vienkārši jūtoties labi tagad.


Ieiešana sievišķajā enerģijā izvirza jautājumu, kā jūsu dzīvē savā starpā attiecas atdošanas plūsma un saņemšanas plūsma. Vai jūs varat darīt to, ko jūtat esam pareizu jums bez atskatīšanās uz citu cilvēku gaidām vai jūsu pašu pierastajām prasībām pret sevi? Vai varat patiešām parūpēties par sevi un dot sev visu, uz ko jūs patiešām tiecaties dzīvē? Tie nav tipiski jautājumi Gaismas Darbiniekam. Jūs esat ārkārtīgi nokoncentrēti uz ārējo pasauli, vēloties to izmainīt, uzlabot un tā tālāk. “Iekš kā ir mana misija uz Zemes?” un “Ko es varu izdarīt pasaules uzlabošanai?” – lūk, jūsu iemīļotie jautājumi. Un bieži jūs pret tiem attiecaties kā kareivis. Tas ir kļuvis par jūsu otro dabu. Ideju par to, ka jūs esat šeit arī priekš tā, lai rūpētos par sevi, gūt prieku un iet pa dzīves straumi, vairumam no jums ir grūti norīt. Ja jūs to pie sevis zināt – tas nozīmē, ka jūsu dzīvē ir disbalans starp došanu un ņemšanu.

 Jūs pārāk daudz atdodat.


Ja jūs daudz dodat, strādājat citu labā un jūtat lielu atbildību par citu vajadzībām, jūs bieži cīnāties un daudz “rīkojaties”. Jūs ar grūtībām saņemat un aizmirstat jūsu pašu cilvēcību. Jūs varat beigt ar vilšanos un iztukšotību. Lai sabalansētu vīrišķo un sievišķo enerģijas, jums jātiek līdz dzīves straumei, kurā jūs jūtat prieku un iedvesmu no tā, ko darāt, nejūtot, ka jums tas IR jādara. Spiediens – tas ir signāls, ka jūs neesat brīvi, ka jūs esat piesieti rezultātam. Kad vien jūs nesajustu spiedienu – atkāpieties jūsu klusuma vietā.


Īpaši šajos mēnešos, faktiski visas 2007. gada otrās puses laikā, Gaismas Darbinieku iekšējā līmenī daudz kas ir sakustējies, un tagad jums var būt grūti atrast pareizo ceļu, lai izteiktu un izpaustu sevi. Tā vietā, lai mēģinātu cīnīties un spiest uz situāciju, šādā laikā ir vienkāršāk, vieglāk un gudrāk palikt mierīgam un, vispār, mazāk uzsākt kaut ko, lai kas tas būtu. Vienkārši sajūtiet, kas notiek jūsu iekšpusē. Šī jaunā dzimšana, caur kuru jūs ejat, daudz prasa no jums visos līmeņos: emocionālajā, mentālajā un fiziskajā, tātad, iespējams, tagad nav īstais laiks intensīvai sevis izteikšanai ārējā pasaulē. Samierināmība šeit ir atslēgas vārds. Un tas, ko dod sievišķā enerģija.
Jūs jau esat ceļā, un mēs varam jums apliecināt, ka izmaiņas var notikt vēl ātrāk, nekā tās notiek tagad. Īpaši, kad jūs jūtaties iestrēguši un liekas, ka nekas vairs neiet gludi, iekšējā līmenī notiek lielas izmaiņas. Ticiet tam arī šoreiz, pārtrauciet pastāvīgi analizēt sevi! Ejiet līdzi straumei un ticiet.


Padomājiet par bērna dzimšanas fizisko procesu. Fundamentāli dabas procesi vada šo procesu. Jūs nevarat kontrolēt šos spēkus, jūs nevar izlemt, kad jāsākas kontrakcijām. Vienīgais, ko jūs varat – vai nu pretoties tām, vai iet kopā ar tām. Iet saskaņā ar tām nozīmē atļaut kontrakciju sāpēm iet caur jums, ticot, ka ar laiku tās norims un jūs varēsiet atkal ievilkt elpu. Tas, ko jūs varat izdarīt – nolīdzināt sevi ar jūsu sajūtu iekšējo plūsmu un, tādejādi, padarīt visu procesu vieglāku un maigāku. Tādejādi, tā vietā, lai nosodītu sevi no ārējā redzes viedokļa, pieskaņotos visvisādām cerībām un prasībām, sajūtiet, kas patiesībā notiek jūsu iekšienē. Sajūtiet šī procesa patiesumu un skatieties, kā ārējā realitāte atspoguļo to.


Tagad es gribu uzaicināt jūs paceļot kopā ar mani. Es gribu jūs paņemt līdzi uz nākotnes realitāti, kas palīdzēs jums sajusties brīvākiem Tagad. Mēs gatavojamies apmeklēt Jauno Zemi.


Jaunās Zemes apmeklējums

Jaunā Zeme – tā ir enerģētiskā realitāte, kura pamazām, pateicoties jūsu iekšējam darbam, iekaro arvien lielāku placdarmu. Tagad ieiesim šajā pasaulē un pievienosimies tās enerģijai. Vienkārši iztēlojieties, ka jūs ejat pa skaistu mežu ar brīnišķīgiem veciem kokiem un ar ādu sajūtat vieglu brīzi. Jūs sajūtat, ka pagātnes nasta, jūsu pašreizējās tagadnes nasta, ir nokritusi no jūsu pleciem. Jūs – esat cits Jūs. Jūs piedzimāt jau Jaunajā Ērā. Jūs jūtaties viegli, ar skaidru iekšēju zināšanu, un saprotat, ka viss, kas bija, bija ar jēgu. Jūs daudz esat iemācījies no visa, kam esat gājis cauri, un jūsu dvēsele no tā ir kļuvusi viegla un gudra. Jūs jūtaties viegli un ērti, un jūsu sirds ir atvērta priecīgās gaidās. Jūs izbaudāt dabu un, jūtot zemi zem kājām, sajūtat mieru un rāmumu. Kaut kas ir izmainījies uz planētas. Cilvēki tagad ir iemācījušies dzīvot harmonijā ar dabu.


Tagad jūs tuvojaties apmetnei, mazai kopienai, atklātā vietā, kura dabiski sajaucas ar mežu. Tā ir vieta, kur jūs dzīvojat. Jūs jūtat, ka jūsu sirds atveras, kad jūs saprotat, kas dzīvo šeit kopā ar jums. Tie ir jūsu draugi un garīgā ģimene. Jūs esat veci paziņas. Jūs satikāties daudzās dzīvēs, un visi viņi jums ir kā brāļi un māsas. Būt kopā ar viņiem – tā vienmēr ir svētība. Jums nav jāizliekas vai jāslēpj, lai kas tas būtu, viņu klātbūtnē. Jūs varat vienkārši būt pats. Jūs viegli saprotat viens otru un sarunājaties gandrīz telepātiski, praktiski nelietojot vārdus.


Jums šeit ir arī sava paša māja. Paskatieties uz to. Kaut kur šeit ir vieta tikai jums, un jūs ejat tagad uz turieni un aplūkojat dažas jūsu mājas detaļas. Vai tā ir liela, vai maza, no kā tā izgatavota un īpaši... ko māja jūt attiecībā pret jums. Zeme ir apgādājusi jūs ar materiāliem tās celtniecībai. Sajūtiet, kā krāsa, materiāli un viss tās izskats rūpējas par jums. Šī māja – ir jūsu enerģētiskais turpinājums. Kad jūs jūtat nepieciešamību palikt vienam, jūs nākat uz šo māju. Tā atļauj jums ieiet dziļā saiknē ar jūsu paša Būtību, kamēr Zeme droši jūs tur.


Tagad mēs tuvāk paskatīsimies uz cilvēku grupu, pie kuras piederat arī jūs. Apmetnes vidū ir laukums, uz kura cilvēki satiekas un pulcējas kopīgām darbībām. Šī vieta uztur “kopējo enerģiju”, un tas ir tas, kas tieši pašreiz šeit notiek. Paskatīsimies, par ko ir runa. Jūs ar ziņkārību tuvojaties laukumam, un cilvēki sveicina jūs ar atklātiem un mīlošiem smaidiem. Cilvēki veido lielu apli, turoties rokās, un divi no viņiem tūlīt pat pārrauj to, lai ielaistu jūs un dotu iespēju arī jums piedalīties. Jūs jūtat dziļi vibrējošu enerģiju, kura tek caur visu cilvēku grupu un jums, kā tās daļu. Jūs jūtat vienotību, brālību un prieku, kuru jūs visi kopā radījāt. Jūs tagad esat Jaunās Zemes iedzīvotāji, un jums daudz kas šeit jāizdara. Jūs esat iesaistīts dažādos darbības veidos: celtniecībā, barības audzēšanā, dziedniecībā, komunikācijās, jebkurā nozarē, kurā jūs esat kompetents. Taču visa darbība notiek uz visaptverošas harmonijas fona. Cīņas vietā – miers. Jūs atļaujat jūsu intuīcijai vest jūs. Pietiek vietas arī rotaļām un, lai atslābinātos.


Visi jūs šeit esat kopā un varat just, kā katrs no jums ir izgājis caur šo dzimšanas etapu, kuru mēs aprakstījām šodien. Vecā personība ir atradusi ceļu uz jaunu dzīvi. Jūs esat piedzimuši Jaunās Zemes gaismā.
Tagad līdz jums nonāk sauciens. Stāvot šeit kopā ar saviem brāļiem un māsām, jūs dzirdat vecās Zemes saucienu, kura sauc jūs. Tas ir jūsu sauciens no tagadnes, jo mēs šodien atrodamies šeit. Tā kā jūs šodien šeit esat sapulcējušies, dažreiz jūtoties piekusuši un izmocīti ar dzimšanas procesa intensitāti, jūs varat palūgt jūsu nākotnes Es un jūsu garīgajai ģimenei “tur” mīlestību un atbalstu. Jūs nākotnē varat sajust šo aicinājumu, un jūs esat spējīgi nosūtīt mīlestību un gudrību jūsu vecajam Es. Aizveriet acis un dariet to kādu laiku, esiet šis nākotnes Es un nosūtiet mīlestību Es tagadnē. Un jūs varat sajust, ka šī grupas enerģija nākotnē pilnīgi precīzi zina, kas jums nepieciešams tieši tagad, jo viņi jau bija jūs un jau ir izgājuši caur šo dvēseles tumšo nakti.


Tagad izmainiet perspektīvu un atgriezieties atpakaļ tagadnē. Nostājieties pieņemošajā pusē. Pieņemiet mīlestību un mierinājumu, kura nāk no jūsu garīgās ģimenes un papriecājieties par to, ka jūs patiešām “izdarījāt to”. Sajūtiet cieņu, ar kuru viņi maksā jums, jo jūs neatlaidīgi strādājāt un saglabājāt ticību sev, jo jūs likāt dzimt šai Jaunajai Zemei. Pajautājiet savam nākotnes Es, vai viņam vai viņai nav sūtījuma priekš jums. Ko jums ir svarīgi zināt tieši tagad? Atļaujiet atbildei viegli un gaiši atnākt pie jums. Tiem nav jābūt vārdiem vai tēliem, vienkārši sajūtiet enerģiju. Vizualizējiet, kā nākotnes Es saņem jūsu rokas un ieskatās jums dziļi acīs, pārraidot jums cerību un ticot jums. Sajūtiet, ka spriedze patiešām atstāj jūs, ejiet kopā ar jūsu uzdevumu straumi un atvēliet sev tik daudz laika jauno enerģiju integrācijai un apgūšanai, cik jums ir vajadzīgs.


Mēs ticam jums. Paņemiet šo dienu par paraugu un riskējiet būt patiešām maigs pret sevi. Tiklīdz jūs zaudējat pacietību paši pret sevi, kļūstat pret sevi stingri un pārāk kritiski, jūs atveļaties atpakaļ vecajā cīņas enerģijā. Jūs varat tagad no tā atbrīvoties. Ir pienācis laiks attiekties pret sevi ar maigumu un labsirdību. Paskatieties uz sevi ar līdzjūtību un jūsu mirdzums būs svētība arī citiem. Esiet eņģelis, kurš jūs arī esat, un viss pārējais atkritīs pats no sevis.


© Pamela Kribbe 2007

www.jeshua.net


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2011/10/17