Radiet PAŠI Savu Debesu Versiju

Erceņģelis Uriēls caur Jennifer Hoffman


18.07.2011 


Kā jūs domājiet, kas ir Debesis? Vai tā ir vieta, kur jūsu Dvēsele atgriežas, kad jūsu Ķermenis nomirst? Vieta, kur jūs beidzot varat atpūsties – brīvi no dzīves grūtībām? Tā ir balva par labi nodzīvotu dzīvi? Debesis ir tas viss, un vēl vairāk. Tā ir vieta, kur viss ir mierā, kur valda prieks un beznosacījumu Mīlestība, un kur nav nekāda naida, dusmu un baiļu. Tā ir vieta, kur jūs dzīvojat pilnībā ar apziņu, ka JŪS ESAT PILNĪBA – ĶERMENĪ, vieta – kur jūs jūtaties droši un pasargāti. Taču DEBESIS – tā nav vieta, uz kurieni jums būtu jāiet, tas ir kas tāds, ko jūs NESAT SEVĪ katru savas dzīves dienu. DEBESIS ir ŠEIT kopā ar jums, un PIEEJAMAS jums tieši TAGAD. Ar saviem nodomiem un uzskatiem jūs RADAT savu Debesu versiju SAVĀ DZĪVĒ – katru dienu.


Par cik Aizkars starp Garīgo un Materiālo pasauli paveras – tagad ir iespējams nonest Debesis uz Zemes, jo Cilvēce ir pavirzījusies tuvāk šīs vibrācijas radīšanai uz šīs planētas. Ja jau Debesis ir vieta, kur mīt VISA Svētība, tad Ellei vajadzētu būt vietai, kur nav NEKĀDAS Svētības, un Cilvēcei vajadzētu atrasties kaut kur tām abām pa vidu. Tā tas nav bijis, un tā tas nav arī tagad. Debesis ir tāds esības stāvoklis, kur Cilvēce pastāv – KOPĪGI ar Garīgo pasauli. Un JŪS KĻŪSTAT TUVĀKI DEBESĪM katru dienu – kad pavirzaties uz priekšu savā garīgās izaugsmes ceļā, un ATĻAUJAT sev IZMANTOT IESPĒJU – BŪT par SAVAS DZĪVES LĪDZ-RADĪTĀJU.


Jūs dzīvojat Debesīs, jeb vai vismaz tuvu tam? Ja nu tā nav – tad kā jūs aprakstītu savu VĒLAMO realitāti, ja zinātu, ka jums tā IR iespējama? Tiklīdz kā jūs izlemjat, ka vēlaties RADĪT paši SAVU Debesu versiju, kur jūs dzīvotu saskaņā un harmonijā ar pašu Augstāko savas Dvēseles nolūku, darbotos ar Universālo enerģiju, un ļautos savas Dvēseles alkām pēc garīgas sadarbības ar jums jūsu cilvēciskajā ceļojumā – tā tas viss arī kļūst – par jūsu REALITĀTI. Jūs RADAT savu Debesu versiju, kad jūs deklarējat SAVU PILNĪBU, jo – IKKATRS Debesīs ir Pilnīgs, un dzīvo saskaņā ar apziņu, ka viņš ir Spēkpilns, un spējīgs manifestēt jebkuru Sapni. Debesis jums zūd, kad jūs dzīvojat bailēs un šaubās, kad jūs ļaujat drāmai un haosam valdīt jūsu dzīvē, un iedomājaties, ka esat atrauts no sava AVOTA.


Aizkars starp Garīgo un Materiālo turpina pavērties, jo arvien lielāka Cilvēces daļa sāk aptvert savu Garīgumu, ļaujot līdz ar to Debesu vibrācijām iemājot uz šīs planētas. Ikkatrs cilvēks, paaugstinādams savas vibrācijas, nones arī vairāk Debesu uz Zemes. Kad jūs radiet SAVU Debesu VERSIJU savā dzīvē – jūs veiciniet šo procesu. Šonedēļ – nodeklarējiet to – kādai vajadzētu izskatīties JŪSU Debesu versijai. Kā jums vajadzētu sajusties, dzīvojot Debesīs? Cik laimīgiem jums vajadzētu būt? Ziniet, ka līdzko jūs NOSAKIET/ NOFORMULĒJIET savu Debesu versijas nodomu savai dzīvei – JŪS RADIET ENERĢIJU – lai tas ĪSTENOTOS. Jūsu nolūks ir – atnest Mieru, Prieku un Beznosacījumu Mīlestību visai Cilvēcei, sākot vispirms ar sevi. RADIET PAŠI savu Debesu versiju tagad, un paskatieties – kā tas manifestējas JŪSU DZĪVĒ.


http://spiritlibrary.com/uriel-heals/create-your-version-of-heaven


No angļu/krievu valodas tulkoja Maija Čepule

http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?&f_tid=3442796Pievienots: 2011/09/23