Ješua, par savu dzīvi
Budda

Tagad daudz informācijas nāk no dažādiem avotiem par Kristus nezināmo dzīvi, par viņa ceļojumu uz Indiju, par to, ka pēc augšāmcelšanās viņš vēl ilgi ir dzīvojis, sludinot austrumos, un viņa kaps atrodas Nepālā; bet daži saka, ka arī krustā sišanas kā tādas nav bijis... Interesanta ir Andreja misija Krievzemē un, protams, daudz kas cits, par ko mēs pat neesam dzirdējuši. Varbūt Ješua piekristu nedaudz pastāstīt par savu dzīvi? Jo informācija, kura ir nonākusi līdz mums, 2000 gadu laikā ir tik stipri izkropļojusies un apcirpta.

Es sveicu tevi, dārgais, un pateicos tev par jautājumu! Ap Jēzus Kristus vārdu patiešām ir radīts ļoti daudz aplamu un pat neīstu ideju un priekšstatu, daudz kas ir izkropļots, kā dzīvesstāstā, tā arī tajās idejās, kuras tika sludinātas. Man vienmēr ir nedaudz skumīgi atcerēties to, taču es priecājos par to, kas notiek šeit un tagad, un es saprotu, kas viss, kas bija iecerēts, gan tas risks, gan tās neveiksmes, kas bija tajā laikā, – ir pārvarēti. Viss tika padarīts ne velti un deva pilnīgi apbrīnojamus, satriecošus dīgstus.

Bez šaubām, es padalīšos ar jums ar galvenajām ziņām par manu dzīvi un, ceru, ka tagad jūs jau esat gatvi pareizi uztvert un apzināt to, par ko es runāšu. Tāda uztveres izkropļojuma kā agrāk būt jau vairs nevar, un tev ir taisnība savā viedoklī, ka informāciju par mani, neskatoties uz tās interpretāciju lielo daudzumu un aizraušanos ar liela skaita minējumiem un izkropļojumiem, leģendām, aplamiem iztulkojumiem un dažreiz manu mācību patiesās jēgas pilnīgi pretējiem iztulkojumiem, šo informāciju tagad jūs uztverat pareizāk. Ir izmanījies laiks, ir izmanījusies situācija uz planētas. Pēdējo gadu notikumi rāda, ka situācija ir izmanījusies kardinālā veidā un, neskatoties uz to, ka jūs varat tagad man nepiekrist. Jūs varat teikt, ka jūs arī tagad neredzat ievērojamas izmaiņas savā apkārtnē, pasaulē, kura ir ap jums, taču, man jums ir jāsaka, ka patiesībā izmaiņas ir kolosālas un tās ir neatgriezeniskas. Tas ir ļoti priecīgs notikums visiem, un pašā tuvākajā laikā jūs būsiet liecinieki tām lielajām izmaiņām, kuras notiks un kuras jau notiek, taču pagaidām ir nemanāmas daudziem no jums. Šīs izmaiņas aizvedīs jūs pie pilnīgas to ideju apzināšanās, par kurām es runāju tajos laikos un kuras sludināju.

Un tā, īsi par manu kā Ješua dzīvi. Es piedzimu Nācaretē (Galilejā), apmēram 4. g. p.m.e. pēc jūsu kalendāriem. No vienas puses, es piedzimu kā parasts cilvēks, no miesas un asinīm, un man bija fiziski vecāki. No otras puses, manu atnākšanu rūpīgi gatavoja augstākās eņģeļu kārtas, tika piemeklēti optimālākie vecāki mana fiziskā ķermeņa dzimšanai. Izvēles rezultātā apstājās pie Jāzepa un Marijas. Tēvs-Jāzeps nebija jūds, kā tagad ir pieņemts pie jums uzskatīt, drīzāk viņā prevalēja aramiešu DNS, un viņam bija ļoti sena un ilgstoša savas dzimtas vēsture, tāpēc viņam bija DNS atmiņa, kura bija nepieciešama tam, lai šie gēni tiktu nodoti manam ķermenim manas misijas izpildīšanai. Tādā pat veidā bija piemeklēta arī mana māte-Marija, kura pēc izcelšanās bija tuvāk sīriešiem, bija ļoti skaista un no senas, stipras dzimtas. Pa ceļam gribu viegli aizskart nacionalitātes un rasu piederības tēmu, jo tā bieži tiek apspriesta un tiek uzskatīta par jums svarīgu. Vairumā cilvēku, gan tad, gan tagad, ir sajaukts ļoti daudz dažādu asiņu, notika bieža DNS sajaukšanās un dzimšu un rasu informācijas nodošana no citas uz citu. Tā ir atsevišķa un interesantā tēma, mēs par to tagad nerunāsim. Vienu mums ir svarīgi izcelt kā domu, ka, runājot par rases prevalēšanu, es runāju tieši par tās DNS prevalējošo daļu, kas neizslēdz saikni ar dažādām citām senām rasēm un kultūrām. Un tā, maniem vecākiem bija senas saknes un ļoti labi DNS raksturojumi, lai viņi varētu radīt veselīgu bērnu, un viņš pēc iespējas spētu maksimāli veiksmīgi izpildīt savu misiju. Bez kādām šaubām, viņiem par to bija paziņots iepriekš. Man arī ir jāsaka, ka mans tēvs bija loceklis vienā no senām garīgām slepenām biedrībām, kuras glabāja seno zināšanu. Viņš nebija aktīvs loceklis, kā jūs izteiktos tagad, taču viņam bija dažas Iesvētīšanas ar jēgu par to, kā ierīkots visums, planētas vēsture un tā tālāk. Vienā vārdā, viņam bija tajos laiko slepenas zināšanas un tehnikas ieiešanā meditatīvā stāvoklī vai izmainītas apziņas stāvoklī. Bērna ieņemšanai gatavojās un speciāli gatavoja visus notikumu dalībniekus, visiem bija paziņots iepriekš. Ieņemts bērns tika izmainītas apziņas stāvoklī, augstākajām enerģijām klātesot un kontrolējot procesu no Augstāko Gaismas Emisāru puses. Tas bija nepieciešams, jo vienlaicīgi ar manu vecāku informācijas DNS līmenī nodošanu manā nākošajā ķermenī tika ievietota specifiska informācija, saistīta ar manu misiju. Es piedzimu kā parasts bērns, un maniem vecākiem bija zināms galvenais, kā dēļ es esmu radīts. Tā kā pasaule tad nevarēja pietiekami droši mums visiem pieņemt patiesību, tā rūpīgi tika slēpta. Informācija bija tikai tiem, kas bija tai pielaisti – iesvētītiem gudrajiem, kuri vēlāk piedalījās manas izglītības un bāzes zināšanu un prasmju matērijas apstākļos nodošanas procesā.

Un tā, noteiktajā stundā es piedzimu kā veselīgs bērns, es augu un pilnā mērā saņēmu visas nepieciešamās iemaņas dzīvei ķermenī un manu vecāku mīlestību. Protams, es tad pilnīgi neko nezināju par to, kas es esmu un kādēļ esmu piedzimis, un es vienkārši augu, nobriestot ķermenī un garā, pateicoties manu vecāku neatlaidībai un mierīgai labvēlīgai uzmanībai. Es ieguvu visas nepieciešamās zināšanas parastā skolā bērniem, mācījos visas zinātnes, kas tur tika pasniegtas. Tā kā šajā reģionā dzīvoja daudz dažādu tautu pārstāvju, tad valodu daudzveidība tur nebija nekas neparasts, un es no bērnības apguvu vairākas valodas un brīvi runāju un rakstīju sengrieķu, aramiešu, latīņu un citās valodās.

Kad man palika 8 gadi, vispārizglītojošai apmācībai pievienojās tās sabiedrības pārstāvji, pie kuras piederēja mans tēvs, viņi nāca pie manis uz mājām. Visām papildus zināšanām bija sakrāls raksturs, un tās bija bāzes zināšanas manai tālākajai darbībai un Kristus-apziņas, kuras sūtnis es biju, tālākai pastāvīgai apmācībai un apgūšanai caur ķermeni un tā prātu. 12 gados es jau apzinājos, ka tas viss nepavisam nav nejauši, un man tika atklāti tie plāni attiecībā uz mani, kuri bija zināmi maniem pieaugušajiem skolotājiem un manam tēvam. No šī brīža, var teikt, beidzās mana bērnība, un sākās dzīve, pilna ar pastāvīgām mana iemiesotā ķermeņa pārvietošanām pa dažādām planētas vietām un ļoti daudzu sakrālu zināšanu un tehniku apgūšanām. Es iegāju fāzē, kuru tagad izejat jūs – mīkstu apziņas pacelšanos pie mana Avota augstumiem – Kristus dvēseļu klastera un savas misijas izpildīšanas.

Es pamazām kļuvu par Kristus-apziņas enerģiju Novadītāju uz planētu. Uz mani pamazām tika uzstādīts portāls no Avota, un tos daudzos darbus, kuri vēsturē tiek aprakstīti kā brīnumi, es radīju, izmantojot nevis sava parastā cilvēka ķermeņa iespējas, bet Kristus-apziņas enerģiju iespējas caur atveramajām ķermeņa papildus iespējām. Ar to pašu man bija jāparāda visiem, ka tas ir iespējams un to var visi, kas vēlēsies apzināt savu patieso dabu un izcelšanos.

Manos ceļojumos mani pavadīja mani Skolotāji, un viņi mainījās saskaņā ar manām apziņas izmaņām. 13 gados es tiku pārcelts uz Indiju, bet tālāk uz Tibetu. Es mācījos dažādās vietās, es tikos ar to vietu un to laiku gudrajiem. 6 gadu laikā es tiku pilnībā iesvētīts sakrālajās zināšanās, pilnībā apmācīts dziedināšanas pamatos, ķermeņa uzturēšanas harmoniskā stāvoklī tehnikās un citās svarīgās tehnikās. Vienlaicīgi ar manu apmācību notika pieaudzēšana enerģētiskajai plūsmai, kura palīdzēja izmainīt manu apziņu, paplašināt to. Tā, kas notika ar mani, rezultātā man bija diezgan grūti ar fizisko ķermeni, tas bija novārdzis no tik augstu vibrāciju pieņemšanas, un bija nepatīkami brīži, saistīti ar to, ka ķermenis nebija pietiekami labi sagatavots. Es faktiski gāju caur tiem pašiem procesiem, ko jūs izejat tagad, taču tad tas bija ievērojami sarežģītāk, jo planētas enerģētiskais stāvoklis bija savādāks.

Apziņas paplašināšanās un liela iekšēja darba periods, pilnīga priekšstatu par pasauli un sevi izmaiņa, bija ne pats vieglākais, taču tas bija ārkārtīgi interesants. Tas, protams, viss nebija nejauši, un šīs izmaiņas nenāca viegli. Es biju parasts cilvēks, es biju jauns, un man patika izpaust sevi ar parasta cilvēka īpašībām. Taču mana misija pieprasīja lielu pašatdevi, lielu garīgu darbu un lielas darbaspējas, prāta darbu un tā tālāk.

Kad man palika 19 gadu, es drīz pametu šīs vietas. Man arī ir jāsaka, ka mana apmācība nesastāvēja tikai no apmācības klosteros un tikšanās ar gudrajiem, iesvētītajiem. Viena no svarīgām manas apmācības pusēm bija sludinātāja prasmes attīstīšana un prasme kontaktēties ar lielu daudzumu pilnīgi dažādu cilvēku – no dažāda līmeņa pārvaldniekiem līdz vienkāršiem cilvēkiem. Mēs daudz pārvietojāmies, tika rīkotas dažādas tikšanās ar garīgo skolu pārstāvjiem, pieņemšanas, pārejas un satikšanās ar vienkāršiem cilvēkiem, ilgas sarunu stundas par svarīgām garīgām tēmām un palīdzību, kuri to vēlas. Tas nebija viegli, taču uz to laiku es apzinājos un pilnībā pieņēmu savu misiju. Es sapratu, ka, esot vienkāršam cilvēkam ar vārdu Ješua-Ben-Josifs, es vienlaicīgi esmu Gaismas Emisāru sūtnis un caur manu ķermeni notiek pilnīgu jaunu Kristus-apziņas enerģiju pārraide apkārtējā pasaulē. Man ir jāatzīmē, ka ne tik daudz ir svarīgi tie vārdi, kurus es sludināju, un vēl vairāk, es pamanīju, ka vairumā gadījumu cilvēku apziņa pilnīgi nav gatava pieņemt un saprast patieso manu vārdu jēgu, un tie izkropļojās viņu uztverē dažreiz līdz nepazīšanai. Svarīgas bija enerģijas, kuras tika nodotas cilvēkiem un planētas telpā un nostiprinājās tur. Svarīgi bija arī tas, ka nejaušu cilvēku ap mani bija nedaudz, mums bija svarīgi atgriezt pie Patiesības par viņiem pašiem tos Gaismas Darbiniekus (GD), kuri vienmēr bija bijuši uz planētas, taču tumšo enerģiju un matērijas presinga apstākļos viņi daudzējādā ziņā bija pazaudējuši savas apziņas saikni ar savu dievišķumu un Avota enerģijām. Man bija jānodod viņiem enerģija no Mājām, jāaktivizē viņu apziņa un jāpastumj viņi uz sevis un planētas izmaiņām.

Galvenā manas atrašanās uz planētas un iedarbības jēga un metode bija tajā, lai dotu ne tikai un ne tik daudz zināšanas un informācijas, cik man bija vajadzīgs izplatīt šeit jaunas kvalitātes enerģiju. Situācija uz Zemes uz to laiku patiešām bija kritiska, un tas, kas šeit notika, bija augstāko spēku rūpju priekšmets. Mana misija bija brīvprātīga palīdzība un mēģinājums apturēt kārtējo cilvēces krišanas procesu ar sekojošu spēļu laukuma izmaiņu tās neveiksmes dēļ. Tas bija riskants pasākums un kaut kur neparedzams apdullinātu cilvēku reakciju un izvēļu dēļ, un mans uzdevums tai skaitā bija arī tajā, lai atrastu maksimālu skaitu GD un aktivizētu viņu apziņu, viņu sirdis, piespiestu viņus aizdomāties un atcerēties sevi īstenos ar mērķi turēties pretī tumšajām enerģijām. Tālāk viņi paši varēja iesaistīties pašatjaunošanās procesos un izmanīt enerģiju balansu uz šīs planētas.

Es domāju, jums kļūst skaidrs, kāpēc manas mitināšanās un patiesās darbības pēdas ir pazaudētas šīs planētas rakstītajai vēsturei. Manas enerģijas un Patiesības svētrunas bija pretrunā jebkurai varai, jo Kristus-apziņas enerģijas nes patiesu brīvību visiem cilvēkiem. Un tās pēc būtības stāv pretī visām varas formām pār cilvēkiem, jo vienu cilvēku vara pār sev līdzīgiem – ir tumšo enerģiju izpausme. Un varas visvisādi iznīcināja manas darbības pēdas vai izkropļoja tās būtību. Taču nekas nekad nepazūd, un viss pamazām kļūst no slepenā – atklāts.

19 gados es atstāju Tibetu un ilgi ceļoju pa Indiju un apkārtējām teritorijām, satiekoties ar dažādiem cilvēkiem un apmeklējot planētas sakrālās vietas. Tas turpinājās gandrīz līdz 24 gadiem manas zemes dzīvē. Tālāk sākās mans ceļš uz savas dzimšanas vietas pusi. Es ierados Jūdejā, un, saticies tur ar kārtējo cilvēku grupu, es turpināju savu misiju tālāk, jau ar mācekļiem un sekotājiem, kuri uz to laiku man parādījās. Tālāk es devos uz Ēģipti un tur sabiju apmēram divus gadus. Ēģiptē man arī bija ļoti daudz svarīgu tikšanos ar seno zināšanu glabātājiem. Man arī bija vajadzīgs nodot un saņemt zināmu informāciju caur piramīdām, turpinot aktīvi satikties ar GD. Tālāk es ceļoju tuvākajās apkaimēs. Es apmeklēju Lībiju, Atēnas, Krētu, Kipru, Sīriju, Mezopotāmiju, Damasku, Babilonu un citas. Es daudz pārvietojos, mana dzīve bija darba un dažādu tikšanos, un  svētrunu pilna. 29 gadu vecumā es atkal atgriezos tajā vietā, kur notika mana fiziskā piedzimšana. Šis periods ir aprakstīts pietiekami pilnīgi, un tas ir saglabāts avotos, jo daudzu faktu slēpšana jau bija neiespējama pie liela daudzuma tautas un aktīvu sekotāju un mācekļu klātbūtnes. Vienu ir vērts atzīmēt, ka tālu ne viss, ko es runāju, tika uztverts pareizi un saprasts pareizi. Un šie uztveres izkropļojumi vēlāk kļuva par pamatu reliģijai, un ar Jēzus Kristus vārdu uz lūpām tika darīti darbi, kurus es nekad neuzdrīkstētos pat iedomāties. Tieši tāpēc es dodu priekšroku tagad saukties par Ješua, jūsu mīlošo brāli, un dot paskaidrojumus par to, kas tad es biju patiesībā.

Krustā sišana bija. Par šo faktu ir vērts nedaudz parunāt. Lēmums par to, ka šis aiziešanas veids notiks, tika manis pieņemts kopīgi ar augstākajiem Gaismas Emisāriem un Kristus enerģiju. Man, kā cilvēkam, bija ļoti smagi to apzināties, taču, neskatoties uz to, es pieņēmu šo lēmumu ar mīkstsirdību, jo es sapratu, ka tas ir vienīgais stipras iedarbības veids, kā nostiprināt jauno enerģiju uz planētas, nostiprināt augsnē mestās sēklas un dot iespēju dīgstiem izdzīvot tajos apstākļos. Tāda līmeņa notikums bija vienkārši nepieciešams. Patiešām, krustā sišana notika, un visi notikumi tika gandrīz precīzi aprakstīti. Taču galvenais ir tas, ka mērķis tika sasniegts. Tas bija spožs un atmiņā paliekošs notikums. Saprotiet, ka, kad Kristus enerģija kā spoža komēta ielauzās šajā planētā, iegrimušā tumšās enerģijās ar manāmu to prevalēšanu, šīs Gaismas enerģijas izsauca lielu pretdarbību no tumšo enerģiju puses. Lai šī enerģiju neizbēgamā sadursme neizsauktu liela apjoma sagraušanas, bija nepieciešama personīga upura nešana, pie kam, izdarīta brīvprātīgi, ar mīlestību un prieku. Es ļoti labi sapratu, kam un kāpēc es to daru, ar tās misijas apzināšanos, kuru es biju pieņēmis brīvprātīgi. Pateicoties šim notikumam, tā saucamais atsitiens jeb tumšo enerģiju reakcija tika apturēta, un tie, kuri tālāk izplatīja Kristus-apziņas enerģiju, netika tumsas spēku aizslaucīti. Es kļuvu par aizšķērsojošu vairogu viņiem, un es labi sapratu, ka tas ir nepieciešams. Es izpildīju misiju līdz galam, aizsargājot sevis radīto.

Tagad var jau ar pārliecību teikt, ka misija tika izpildīta, un, neskatoties uz izkropļojumiem un grūtībām, Kristus enerģija ir nostiprinājusies uz planētas, un sēklas ir devušas dīgstus. Mana enerģija trāpīja GD sirdīs un atrada tur atsaukšanos, jo visiem jums savā būtībā ir šīs enerģijas daļiņa sākotnēji.

Kas attiecas uz augšāmcelšanos, tad es paskaidrošu, – mana augšāmcelšanās bija fakts, ka mani pacēla uz mani pavadoša kosmiska transporta līdzekļa klāja. Es teicu augstāk, ka uz mani bija uzstādīts portāls un pieeja pie manis bija iespējama pat tajos laikos, kaut arī tad to bija ievērojami sarežģītāk izdarīt nekā tagad. Tad bija uzstādīta pazeminošu portālu sistēma, un uzturēt tos bija diezgan sarežģīti. Tagad to dara ievērojami vieglāk, jo jūs izmanījāt planētas enerģiju. Manu ķermeni vienkārši savāca, un, atrodoties augstu vibrāciju enerģijās, es tiku atjaunots tajā ķermenī, kurā es atrados līdz nāvei. Runājot jūsu valodā, mans ķermenis bija nonāvēts, taču es tiku atdzīvināts, dvēsele bija te, un es izmantoju to pašu ķermeni-nesēju. Es varēju to izdarīt tikai, pateicoties tam, ka es biju augstāko kosmisko enerģiju emisārs un pārvadītājs. Tagad iespējas atrasties šīm enerģijām ap planētu un uz pašas planētas ir ievērojami augstākas, un tās jau ir klātesošas te, taču tad tas bija ārkārtējs gadījums un pietiekami sarežģīti paveicams caur dzīva cilvēka iemiesošanos. Taču uzdevums tika izpildīts, tāpēc vēlāk es patiešām parādījos savā tēlā un devu pēdējos norādījumus tieši tādēļ, lai parādītu cilvēkiem savu sakaru ar dievišķajiem Gaismas Spēkiem, savu patieso lomu un jēgu, un līmeņa augstumu Kristus enerģijas atnākšanai caur mani uz planētu. Es parādījos to cilvēku priekšā, kuri bija nostiprinājuši sevī šos manis mesto Krestus-apziņas enerģijas sēklu dīgstus, un viņus vajadzēja pastiprināt viņu ticībā un spējās. Vajadzēja dot viņiem palīdzību Zināšanas nostiprināšanā un nostiprināt viņos tās enerģijas, kuras viņos atdzīvojās un bija klātesošas atdzimušā veidā. Vajadzēja  parādīt viņiem viņu sakaru ar dievišķajām enerģijām un atgādināt viņiem, ka visi viņi pēc būtības ir tādi paši, kā arī es.

Pēc debesbraukšanas es vairs nenokāpu uz materiālās Zemes, izņemot tikai kā parādīšanos caur smalkajiem plāniem savu mācekļu un sekotāju priekšā. Apmeklējot virkni vietu, kuras bija vajadzīgs apmeklēt norādītajā veidā, es aizgāju augstāk, un portāls tika novākts. Es biju izdarījis ar Gaismas Emisāru piedalīšanos to, kas man bija jāizdara. Vienu reizi atnākot šurp un paveicot to ceļu, par kuru es jums īsumā izstāstīju, es nostiprināju te Kristus enerģijas, es atstāju pēdas zemiešu dvēselēs un sirdīs, tai skaitā arī GD. Viņiem stāvēja priekšā nest tālāk un izplatīt šo enerģiju, gan kā Jaunās Enerģijas, tā arī Zināšanas veidā. Tāpēc šeit vēlāk palielinājās Gaismas spēku klātbūtnes iespējas, un šeit turpināja ar lielāku klātbūtni iemiesoties GD. Mūsu lielā kosmiskā Kristus enerģijas dvēsele (klasteris) guva iespēju sūtīt šurp dvēseles uz iemiesošanos un turpināt iesākto lietu. Caur viņiem notika pastāvīgs te nostiprinātās Kristus-apziņas enerģijas atbalsts, šurp nāca Skolotāji no šī līmeņa un turpina nākt. Balstīta tā tika pamatā ne caur reliģiju, bet caur svētītajiem un citiem garīgiem cilvēkiem.

Reliģija, diemžēl, daudz izkropļoja manā Mācībā, un, neskatoties uz to, ka daudz tika pierakstīts, tomēr interpretācijas tika radītas un tiek radītas ar lieliem izkropļojumiem. Tumšo enerģiju ietekme un apziņas zemais līmenis, vēlēšanās valdīt darīja savu darbu. Taču šeit uz planētas vienmēr ir bijusi liela Gaismas spēku klātbūtne, un šeit atradās palikušie pārstāvji no agrākām un attīstītākām, apzinīgākām rasēm, kuras dzīvoja šeit uz planētas. Viņi turpināja glabāt Zināšanu un glabāt Gaismu, un glabāt Galveno, kas bija ielikts sākotnēji šīs planētas struktūrās. Šeit vienmēr brīvprātīgi ir bijušas klātesošas dziļi mīlošas būtības, kuras uzturēja enerģiju balansu un nodrošināja attīstību. Viņas turpināja glabāt zināšanu un glabāt galveno – Dievišķo Klātbūtni. Viņas nekaroja ne ar vienu, un viņu uzdevums bija tikai tajā, lai caur pašu dievišķo skaistumu un nodomu tīrību glabātu un uzturētu tīrākās dievišķās enerģētiskās plūsmas uz planētu, saglabātu prevalējošo Gaismas balansu dualitātes apstākļos un nodrošinātu tādā veidā attīstību. Kristus-apziņas Enerģija, ieplūstot kopējā plūsmā, atbalstīja šos pūliņus.
Dievišķā enerģija, Kristus-apziņas enerģija sākotnēji ir ielikta katrā cilvēkā, un tā ir klātesoša viņa ķermenī caur sakrālo vietu – trīslapu liesmu. Jūs jau zināt arī citas svarīgas sakrālās vietas, kuras nodrošina jūsu sākotnējo dievišķību. Tāpēc jūsu dvēseles un ķermeņi spēj sākotnēji atšķirt melīgo no patiesā. Jums ir nepieciešams tikai atļaut sev to.

Kristus enerģija – tas ir liels dvēseļu klasteris. Katra dvēsele strādā kopējam mērķim un Mīlestības un Attīstības uzdevumam, taču vienlaicīgi katra ir individuāla un pašpietiekama un izpilda savu kopējā darba daļu. Es – šīs enerģijas daļa, tāpat, kā vairums GD. Tiešas inkarnācijas no manas Kristus-apziņas kopējā klastera dvēseles vienmēr ir bijušas klātesošas uz planētas iemiesotos ķermeņos, un tagad ķermeņos ir iemiesotas 17 tādas patstāvīgas daļiņas. Visas ir aizņemtas ar savām lietām un izpilda savu darbu, un ne visas viņas pagaidām pilnība apzinās sevi īsteno. Taču tās, kas apzinās, neizjūt lepnību šajā sakarā, lepnumu – jā, izjūt. Tas ir apziņas stāvoklis, un ego tur ir klāt minimāli nepieciešamajā daudzumā un citā izpausmes kvalitātē.

Es papildināšu, jo redzu, ko jūs nodomāsiet – vienmēr ir bijuši un laiku pa laikam parādās cilvēki, kuri deklarē sevi par Jēzu Kristu un sāk intensīvi un pietiekoši agresīvi savas idejas nodot pasaulei, galvenokārt pravietojot par sodīšanu un dieva sodu. Uzreiz varu teikt, ka tikai no uzvedības veida un tā, kā tiek pasniegta mācība, uzreiz var izskaitļot viņus un noteikt kā viltus praviešus. Ja paskatās uz viņiem no malas ar sirdi, tad viegli ieraudzīt, ka tur nav nekā no Kristus enerģijas. Patiesība neprasa laukumus. Patiesība ir klusa un gaiša, patiesība tāpēc arī ir patiesība, ka tā vienkārši IR, tāpēc ka tajā nav pasaules duālās uztveres nolieguma un pat tā ēnas. Tajā nav mantkārības, nav lepnības, nav alkatības, nav varaskāres, nav nežēlības un daudzu citu duālās apziņas un tās tumšās puses izpausmju. Patiesība ir dievišķa, un tā nozīmē – MĪLESTĪBU un LĪDZCIETĪBU! Patiesība pievelk un iedarbojas uz cilvēkiem vienkārši ar savu klātbūtni, cilvēki uz to tiecas zemapziņā, jūtot to caur savu patieso dabu. Patiesībai nav vajadzības sevi skaļā balsī pieteikt – tā  runā pati par sevi ar to, ka tā vienkārši IR! Tas nenozīmē, ka patiesība ir pasīva, tā izpaužas caur jūsu Gaismu un jūsu patiesajiem garīgajiem pūliņiem, un tīrajiem nodomiem. Es Mīlu jūs, brāļi un māsas.

ES ESMU JEŠUA – jūsu brālis un cilvēks, un vienlaicīgi ES ESMU JĒZUS KRISTUS – dievišķās Kristus enerģijas pārstāvis


Pieņemts 12.06.2009. Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru

Tulkoja Jānis OppePievienots: 2011/08/03