Sākas jauns ceļojums

3.jūlijs/2011


 
Māte Marija caur Marlēni Svetlišofu 

  
Mīļie Gaismasdarbinieki!

  
Esmu ļoti pateicīga par iespēju atkal tikties ar jums, sniedzot vēstījumu caur mūsu vēstītāju. Pagājis krietns laiciņš un tagad viņa ir atkal sajutusi savu garīgo dāvanu atjaunošanos, jo visi atrodaties attīrīšanās procesā, tāpat arī viņa, tieši jums blakus.

  
Mēs uzsākam jaunu ceļu, jaunu ceļojumu savos Es pilnveides darbos. Noslēdzot attīrīšanos, tā vietā ienāks jauna apziņa par apkārtējām enerģijām, tās ap jums atradušās arī agrāk, tikai iepriekš netika saskatītas, sajustas vai pamanītas. Jūsu Būtība spēs uztvert izteiktākas un lielāks sajūtas, uztveres, maņas. Un kopā ar šīm sajūtām ienāks lielāks prieks, paplašināšanās un atbrīvotības sajūta. Sākas jauns ceļojums, tas piepildīts ar brīnumiem, maģisku un neticamu potenciālu un iespējām pilnīgi katram no jums.

  
Sāciet jau tagad sevi savienot ar šādu lielāku redzējumu. Ik dienas sakiet sev, ka atrodaties Augstākajā šajā brīdī uz jūsu planētas pieejamajā Kristus Apziņā. Lasot afirmācijas, lūgšanas un pavēles, savienojieties ar savu Vareno ES ESMU Klātbūtni. Mīļie, tas ir ļoti svarīgi, jo veicina jūsu savienošanos un noskaņošanos jaunajām, ienākošajām enerģijām. Mēs priecājamies par to, ka sperat nākamo soli, jo tas nozīmē tikai to, ka šobrīd notiek lielāka Cilvēces Atmoda. Esiet mierā, mīļie, jo atrodaties mīlestības plūsmā, kas patlaban tiek pludināta pār Zemi un tās iedzīvotājiem.

  
Katru dienu atvēliet laiku tam, lai izjustu sirds piepildīšanos ar zeltītu Gaismu, jūsu sirds ar katru dienu kļūst spēcīgāka un mirdzošāka. Jūsu sirds čakra ir nākotnes valstības ieejas atslēga. Atlieciet malā visu, kas neiekļaujas un neietilpst jūsu augstākajos redzējumos un nekad neskatieties atpakaļ un pāri visam, saviem mīļajiem, sabiedrībai, pilsētām, valstīm un pasaulei izstarojiet jūsu sirdīs mirdzošo mīlestību. Jūs esat Tie mirdzošie, kuri rada pārmaiņas un tagad jūsu spēks, MĪLESTĪBAS spēks intensificējas un izplatās pa visu Pasauli, pārmaiņas turpina ienākt visos agrākajos dzīves aspektos.

  
Piesardzīgi un modri sargājiet savus enerģētiskos laukus, katru dienu un vakaru lūdziet erceņģelim Mihaēlam apņemt jūs zeltītas aizsargājošas Gaismas bumbā. Dzīvojiet ik dienas kā Gaisma, Mīlestība, kā šķīstība, jo tieši to no jums prasīs nākotne. Sāciet jau tagad, mīļie, katrs nodoms un no sirds nākoša vēlme tiek tūkstoškārtīgi pavairota no mūsu, Augstāko realitāšu puses. Vienkārši ESIET, kas patiesībā esat. Mēs esam Viens, mīļie, mēs esam Viens! Mēs godājam un Svētām jūs!

  
ES ESMU Māte Marija


©2011 Marlene Swetlishoff

www.therainbowscribe.com


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2011/07/08