Oriona augstākās padomes vēstījums

Karena Doonana19.jūnijs/2011


Sveicināti, mīļie, mēs nākam, lai šajā reizē atkal jūs vestu uz priekšu un atbalstītu ar teikto vārdu palīdzību. Daudzi uzņem jaunās enerģijas un strauji virzās uz priekšu, un mēs jūs par to apsveicam, bet daudzi citi cīnās ar šīm enerģijām un šis vēstījums domāts visiem, kuri jūtas tā it kā „ietu pa apli”. Ļoti viegli ir pārvērtēt savas dzīves, mīļie, ilūzija vienmēr likusi un čukstējusi „domāt” par to, ko dariet, tā turējusi jūs vairāk vai mazāk cilvēku prāta domāšanas cietumā. Pārāk liela domāšana vērš jūs uz iekšpusi, liek cīnīties un meklēt dzīves jēgu, liek pieņemt daudz dažādu nevajadzīgu lēmumu un noved pie laika trūkuma. Daudzus cilvēkus pārņēmis prāta cietums un tie vairs nespēj piekļūt savai sirdij. Tie dzīvo kā sapīti ķēdēs, maldoties pagātnes atmiņās un prāta radītos attēlos.


Mēs zinām, daudzi domājat par saviem mīļajiem, par tiem, kuri „vairs nav” kopā ar jums. Pašā savā būtībā tā ir ilūzija. Jo jūsu mīļie un tuvie ir kopā ar jums pat tad, kad tie neatrodas jums blakus fiziskā formā. Tāds nu ir baiļu un ilūzijas radītais tvēriens uz šīs planētas. Jums ir iestāstīts, kad tuvi cilvēki pāriet no fiziskā uz ēterisko, tad jūs tos zaudējat. Mēs lūdzam pārdomāt tikko teikto ar savu sirdi. Tā, mīļie, ir ilūzija, ikviens uz šīs planētas esat veidots no enerģijas, šī enerģija ir mūžīga, tikai fiziskais ķermenis nespēj dzīvot ilgāk par aptuveni 100 gadiem uz šīs planētas, bet tas nebūt nenozīmē to, ka enerģija nedzīvo un nepaliek. Tā ir pāreja, mīļie. Jūs turat paši sevi prāta un atmiņu radītās ķēdēs, jūs atkal un atkal „atskaņojat” sevī atmiņas, kas „it kā pietur dzīvajos” cilvēkus, kas vairs neatrodas fiziskajā formā. Un šīs atmiņas un domas sēj baiļu sēklas un izaudzē zaudējuma sajūtas, bet ilūzija vēl tikai paplašina sāpju sajūtas un iedzen tās emocionālajā ķermenī, jo jūs cenšaties saprast notiekošo.


Mēs priecājamies par tām pasaules tautu kultūrām, kas tic, ka cilvēka fiziskā nāve nav visa gals un beigas, bet lielākais cilvēku vairums diemžēl tā nedomā. Tā nu darbojas ilūzija, tā cenšas pastiprināt atdalītību un jūsu galvās uzturēt vājumu un saglabāt „ķēdes”. Vai saprotat mūsu teikto, mīļie? Vai saprotat to patiesību, ko cenšamies jums pateikt? Enerģija ir mūžīga un bezgalīga, tā vienmēr kustas, nekad nav rāma vai sastingusi. Tā ir vēl kāda patiesība par ko jums neko nesaka, mīļie, enerģija kustās bez apstājas- tāds ir visuma enerģijas likums, enerģija nespēj apstāties. Daudzi jūtaties „iesprūduši”, bet mēs sakām tā tas nav, tikai prāts jums atkārto visu laiku vienu un to pašu, tas ir prāta radīts scenārijs, nevis reāli esošā situācija vai notikums. Vai redzat, kā mainot domas vai pārejot no prāta domāšanas uz sirds domāšanu, varat tikt uz priekšu?


Tā nav nejaušība, kad cilvēka sirds, sajūtot sāpes, aizveras, tādu mācību jūs saņemat jau kopš pašas bērnības un tas ir tieši pretējs tam, kas patiesībā būtu jādara. Sirds čakrai jābūt atvērtai un vaļā, nevis slēgtai, atvērtai, lai caur to varētu plūst MĪLESTĪBA un tad tā palīdzētu dziedināt notikušo. Jūs visi atrodaties dziedinošā ceļojumā tieši tikpat, cik dzīves ceļojumā. Jūs nevarat izdziedināt to, kam nepievēršat uzmanību. Prāts centīsies jūs turēt savā prāta cietumā: sāpēs, bet sirds zina kā dziedināt sāpes. Nemeklējiet emocionālu problēmu gadījumos atbildes prātā, jo tā ir sirds darbības sfēra. Sirds zina par emocijām, tā ir jūsu emociju centrs un sirds zina, kā dziedināt emocijas. Prāts ir piepildīts ar bailēm un šaubām un vienmēr centīsies atkārtot atkal un atkal vecos scenārijus it kā meklējot citu rezultātu. Bet tā, mīļie, ir ilūzija, jo rezultāts nekādi nevar būt savādāks. Un te nebūt nepalīdzēs lielāka vēlēšanās kaut ko mainīt. Tikai mīlestība var mainīt scenāriju, MĪLESTĪBA aizvedīs pie patiesības, mīļie.


Uzmanieties no cilvēciskā prāta izstrādātajiem trikiem, prāts vienmēr meklē un meklē, bet negūst atbildes, jo atbildes var sniegt tikai sirds. Sirds ir saikne ar kosmosa brāļiem un māsām, jūsu sirds ir ceļš uz avotu. Avots ir jūsu MĪLESTĪBA un saikne ar visām lietām un notiekošo. Prāts gribētu lai jūs noticētu, ka nākat uz šo pasauli vientuļš un vienatnē, ka aizejat viens, NEKAS NAV NEPAREIZĀK UN TĀLĀK NO PATIESĪBAS, mīļie. Jo jūs nekad neesat vieni, jūs esat daļa no plašā kosmiskā spēka, kura kodols ir MĪLESTĪBA. Tas ir tas, ko mēs cenšamies jums pateikt, mīļie.


Pārāk ilgu laiku cilvēku rasei ir bijusi liegta pieeja patiesībai, atrodiet to savās sirdīs, mīļie. Stumiet malā tos tēlus un vīzijas, ko jums piespēlē prāts nolūkā liegt sasniegt savas sirdis. Prāts ir sirds aizsargātājs, tas ir sirds sargs. Jums jādzīvo caur savu sirdi, mīļie, nevis prātu, tikai sirds ZINA patiesību. Cilvēku sirdīs patiesība atradusies vienmēr, bailes nevar uzdīgt tur, kur it MĪLESTĪBA. Un MĪLESTĪBA vienmēr ir jūsos, kaut arī jums šķiet, ka tā tas nav. Tā glabājas dziļi jo dziļi cilvēku sirdīs, lai tur to arī varētu atrast.


Mēs lūdzam novērsties no prāta un ieiet MĪLESTĪBAS patiesajā vietā, kas atrodas jūsu sirdī. Ja jums šķiet, ka sirds ir neauglīga atmata, tad, lūdzu, ieskatieties sevī vēlreiz, mīļie. Šo domu un tēlu jums atkal piespēlē prāts, lai jūs nepiekļūtu savas Būtības patiesībai. Neļaujiet ilūzijas spēlītēm jūs apspēlēt. Cilvēki savā patiesajā Būtībā ir dzimuši no MĪLESTĪBAS. Katrs esat ar apdomu radīts un dzimis ar MĪLESTĪBU sevī.


Ilūzija meklē veidu kā kavēt jūsu ieiešanu sirds telpā, ilūzija piepilda jūsu prātus ar dažādiem ieganstiem un iemesliem, kuriem meklējat attaisnojumus, bet patiesībā tās ir tikai un vienīgi bailes. Ilūzija stāsta, ka jūsu brāļi un māsas ir pavisam citādāki nekā jūs. Ilūzija saka, ka tiem nevar uzticēties, jo to ādas krāsa ir savādāka vai arī tie runā citā valodā. Atmetiet ādas krāsu un valodu, tad redzēsiet tādu pat CILVĒKU kāds esat jūs. Jūs varat mainīt savu ārējo izskatu, mainot matu, acu krāsu, apģērbu utt., bet visa šī „apmēbelējuma” pamatā ir un paliek CILVĒKS. Jūs ne ar ko neatšķiraties viens no otra. Pastāv tikai bioloģiskas atšķirības, sieviete atšķiras no vīrieša, bet tas arī ir viss. Ikviens nācāt uz šo planētu MĪLESTĪBAS meklējumos. Un te nu mēs nedomājam par romantiskām attiecībām, romantisku mīlestību, kas jums tiek pasniegta kā patiesa mīlestība, atkal, tā ir ilūzija, kas cenšas jūs šķirt vienu no otra. Ar vārdu MĪLESTĪBA mēs domājam mūžīgo, BEZnosacījumu mīlestību, to mīlestību, kas apvieno ikvienu Būtību visā kosmosā.


Ieejiet savās sirdīs, mīļie, atveriet ceļu MĪLESTĪBAI un attiecīgi arī brīvībai, ignorējiet savu prātu un ieejiet dziļi jo dziļi savās sirdīs. Daudziem tas bija sen, sen atpakaļ, kad pēdējo reizi tā darījāt. Šajā ceļā varat sastapties ar bailēm jau iedomājoties vien ko tur sastapsiet, kas tur uzglabājies. Neļaujiet tādām bailēm sevi apstādināt, mīļie, jo bailēm jau nav substances. Jūs meklējat MĪLESTĪBU un to atradīsiet tikai un vienīgi savā sirdī. MĪLESTĪBA nav jāmeklē kā neesoša lieta, tā tur ir, tā tur mīt. Tas ir atkal kārtējais ilūzijas triks, likt jums domāt, ka mīlestības nav sirdī. Ilūzija darīs visu, lai piespiestu jūs meklēt MĪLESTĪBU ārpus savas Būtības. Ilūzija jums liek domāt, ka kaut kur jums ārpusē atrodas dvīnis un jums visa dzīve jāvelta šī dvīņa atrašanai un dvīņa sameklēšana tad izbeigs dzīves zigzagus. TĀ IR ILŪZIJA, mīļie. Daudzi dzīvojat nebeidzamās bailēs par to, ka nekad nespēsiet atrast savu dvīni. Dvīnis, patiesība, mīļie, ir jāmeklē jūsu iekšienē.


MĪLESTĪBA vienkārši ir un eksistē. Nav svarīgs citu cilvēku viedoklis vai domas, tā vienkārši ir. Mēs novērtējam to, cik daudziem no jums varētu būt smagi šo dzirdēt. Ilūzija, kas aptvērusi MĪLESTĪBU, un to nodefinējusi ir ļoti stipra. MĪLESTĪBU nevar definēt un nosaukt vārdos, mīļie, atcerieties un „uzsūciet” to sevī. MĪLESTĪBA vienkārši ir. Tāpat kā gaiss, ko elpojat, tas vienkārši ir.


Mīļie, pietiek meklēt, neļaujiet ilūzijai kavēt jūs aizsniegt to, kas jums pienākas kopš dzimšanas. Neļaujiet ilūzijai lietot jūsu emocionālo enerģiju un likt jums rīkoties tā it kā jums būtu saslēgts prāts. Prāts neaizvedīs uz laimi, laime dzīvo jūsu sirdīs. Daudzi lielu sava mūža daļu pavadāt skumjās un bēdās, mēs vēlreiz atkārtojam, ka tā ir ilūzija, mīļie, un, ja jums arī fiziskajā dzīvē vairs nav sastopams kāds cilvēks, tad vienalga ir pieejama viņu enerģija un mīlestība. Jūs apņem viņu mīlestība, tāda ir kosmosa daba. Mēs visi esam VIENS. Ja jūs saprotat teikto, tad kā gan jūsu tuvie un mīļie būtu aizgājuši un atstājuši jūs? Kā gan viņu mīlestība vairs nebūtu pieejama? Vai saprotat mūsu teikto?


Priecājieties par mīlestību, kuru saņemat no tiem, kuri vairs neatrodas fiziskā formā, jo tie dalās patiesajā MĪLESTĪBĀ kas ir. Tie atrodas citā skatu punktā un neredz separāciju, ko rada ilūzija. Cilvēkam raksturīga neziņa par daudzām lietām. Neļaujieties apmānam, neļaujiet ilūzijai iegalvot to, ko neredzat, tas neeksistē. Tā nav patiesība. Eksistē ēteriskā pasaule. Jums tai ir pieeja. Vēl gulošie cilvēki centīsies pārliecināt jūs par pretējo, tāds nu ir ilūzijas spēks uz šīs planētas. Jums ir iestāstīts neeksistē tas, ko neredzat un tas, ko nedzirdat. Tieši šis apgalvojums aizver jūsu sajūtas un spējas. Tie, kuri mostas, sāk paplašināt savas sajūtas un uztveres un saprast, ka tā visa ir bijusi ilūzija.


Atgādinām, ja vēlaties dzīvot savu sapņu dzīvi, tad sapņojiet, domājiet un DZĪVOJIET tādu dzīvi. Pieņemiet šo patiesību ar visu sirdi. Pa vidu starp sapņiem un „realitāti” mīt jūsu domas. Jūsu domas vada ilūzija. Atbrīvojiet savu prātu, savienojoties ar sirdi, ļaujiet savai sirdij vest jūs cauri dzīves ceļojumam, mīļie, un tam tad sekos arī prāts. Acis ļaus saskatīt brīnumus, kas ir cilvēka dzīves ceļojums. Jums piemīt tāds spēks, mīļie, jūs esat akli līdz brīdim, kamēr jūsu sirds ir aizvērta.


Un tā, mīļie, ļaujiet šodien atvērties jūsu sirdij. Ļaujiet sev SAJUST. Tad vērojiet, kā sirds vērsieties vaļā kā zieds. Jūsu sirds jūs sauc, jūsu sirds to darījusi vienmēr, jo sirdī atrodas MĪLESTĪBAS UN PATIESĪBAS sēklas. Tagad mēs ļausim jums pārdomāt mūsu teikto. Pārlasiet mūsu teikto, izprotiet sacīto, ne tikai ar prātu, bet ar sirdi. Ja mūsu vārdi rezonē ar jums, tad tā tas arī ir. Mīļie, mēs vedam jūs pretim jūsu paša spēkam. MĒS ESAM VIENS. Mēs jūs mīlam, vienmēr esam mīlējuši, mēs esam Oriona augstā padome. Mēs sargājam jūs katru mūsu beznosacījumu mīlestības piepildītajās sirdīs. Patiesība dzīvo jūsu sirdīs, mīļie.


http://lightworkers.org/channeling/134307/high-council-orion-message-19th-june

tulkoja Māra BrantePievienots: 2011/07/02