Oriona augstākās padomes vēstījums

Karena Doonana


 8.jūnijā/2011


Sveicināti, mīļie, mēs atkal nākam, lai teiktu, ka viss, kas notiek ap jūsu planētu ir kārtībā. Daudzi sajūtat jaunu enerģiju pieaugumu un tas izsauc zināmu apjukumu jūsu enerģētiskajās sistēmās. Mēs iesakām pavisam noteikti novērsties no medijiem un reklāmām. Abu radītās vibrācijas jūsu iekšienē sakuļ un rada tādu vibrāciju vilni un plūsmu, kas izsauc pašreiz izjūtamos ne pārāk patīkamos fiziskos simptomus.

Daudzi lasāt mūsu teiktos ziņojumus un vēstījums. Tie saņemti caur daudziem dažādiem kanāliem un lasīšanas laikā jūtaties droši un iedvesmas pilni. Bet, pavisam drīz pēc tam, jūs atgriežaties savas ikdienas rutīnā un mūsu vārdi un teiktais pazūd. Mēs lūdzam jūs, mēs ļoti lūdzam, sākt dzīvot patiesi un sākt mainīt to, kas pazemina jūsu vibrācijas, kas liek jums kļūt negatīviem un izņemt to visu no savas dzīves. Daudzi īsti nezina ar ko sākt un kā aizstāt zemās vibrācijas ar augstākām; mēs zinām un izprotam, ka visai cilvēku rasei jebkādas pārmaiņas pašas par sevi rada spriedzi.

Vēlreiz, mēs iesakām nepaļauties uz visu redzēto; ilūziju dūmi un spoguļi rāda kaut ko totāli nepareizu vienlaikus liekot jums noticēt, ka tas ir labs. Piemēri tam atrodami ik uz soļa un katru dienu. Tas ir nepareizi vērtēt un tiesāt savu kaimiņu neatkarīgi no ādas krāsas, orientācijas, dzīvesveida utt. Lūdzu, pat necentieties attaisnot, kāpēc būtu jātiesā citi cilvēki. Mīļie, mēs esam viens un tas nozīmē, ka jūs kritizējat paši sevi. Ilūzija izplata bailes un negatīvismu un jūs vēršaties viens pret otru, bet, nosodot jūs vēršaties paši pret sevi. Vai mūsu vārdi rezonē ar jums? Nosodot, jūs izplatāt naidu un savstarpējus apvainojumus. Lūdzu, apstājieties un izvērtējiet.

Daudziem apjukumā šķitīs, ka tie nodarījuši kādus kaitējumus apkārtējai sabiedrībai, bet tādas vainas sajūtas noved pie tūlītējas enerģiju pazemināšanās un cilvēks ieiet baiļu enerģijās, savstarpēju apvainojumu un naida enerģijās. Mēs ļoti iesakām tā nedarīt. Mēs lūdzam skatīties plašāk un izplatīt no sevis mīlestību un līdzjūtību visam, kas vien parādās jūsu priekšā. Lūdzu, nelaidiet caur sevi negatīvas emocijas, nesūtiet tās nevienam pasaulīgajam notikumam, jo tas var arī nebūt tā kā jūs to redzat vai domājat, tas var būt pavisam savādāk un daudz sarežģītāk.

Daudzas būtnes dzīvo uz šīs planētas ar slēptiem motīviem. Pavisam drīz visi uzzināsiet par svešām, cilvēcei labu nevēlošām, rasēm. Daudzi to uztvers kā fantāziju un izgudrojumus. Viena otra ziņa patiešām tiek radīta ar nolūku izraisīt apjukumu, bet daudzas šīs ziņas ir patiesas. Tiek izvēlētas daži cilvēki, tiem uzveļ vainu par pavisam citu būtņu izraisītām nežēlībām un zvērībām un tādā veidā visai cilvēku rasei tiek radītas sāpes un ciešanas.
Sakot šos vārdus mēs nevēlamies jūs iebaidīt vai iedzīt baiļu enerģijās, bet tas ir vitāli svarīgi jums šobrīd sākt visu šķirot un laist caur sirdi. Mīlestības un līdzjūtības vēstījumi apņem planētu, bet jums arī jāatceras, ka mīlestība un līdzjūtība jādod tiem, kuri jūs sāpina. Daudzi ir apmuļķoti un neredz kļūdas savā ceļā, tie apņemti ar ilūziju par to, dara labu cilvēcei, tie neredz savu kaitējumu un nodarītos bojājumus.

Cilvēku rases izdzīvošanas programma ir ļoti sarežģīta un vēl vairāk tas attiecas uz pašu cilvēku sapratni par to. Šobrīd daudzu planētu iedzīvotāji strādā ar mērķi, lai palīdzēt jums tikt cauri nākamajam haosa vilnim, kas nāks pār planētu. Tā kā jūsu planēta pielāgojas aizvien augstākām enerģijām, tad atkal parādīsies arī vairāk negatīvās enerģijas, un tad nu ir ļoti būtiski, netiesāt negatīvo, bet pamanot negatīvo, uztvert to kā vajadzīgo attīstības posmu. Vajadzīgo mācību, kas balstīta uz bailēm un izdzīvošanu. Mēs lūdzam rimt un izbeigt tiesāt, kritizēt un izstarot naidu pasaulē. Mēs cenšamies jums pateikt, ja esat neģēlību acu liecinieks vai arī redzat vai dzirdat par kāda cita izraisītām zvērībām un reaģējat ar naida pilnu attieksmi, tad sakām, tas darbojas un strādā pret jums, tas vēršas atpakaļ tikai un vienīgi pret jums pašiem.

Jaunā zeme būs debesis mīlestībai un līdzjūtībai; mums jāsaka, ka atrasties šajās enerģijās jums var izrādīties par grūtu, ja vien jau tagad nesāksiet praktizēt mīlestību un līdzjūtību visā ko darāt un īpaši visā, kas saistīts ar kariem, kas patlaban notiek uz planētas.

Karš ir visvieglākais naida, baiļu un neticības izplatīšanas veids un visstiprākais mācību veids jums, kā praktizēt mīlestību un līdzjūtību vienam pret otru. Jūs visi esat cilvēki un zināt savas pamatvajadzības: mīlestība, pajumte un pārtika. Tas attiecas arī uz jūsu „ienaidniekiem”, „ienaidnieks” ir daļa no jums, jūsu otra puse. Jūs cīnāties ar netaustāmo, jūs cīnāties ar negatīvo nostāju, bet varētu apvienoties un radīt kaut ko daudz lielāku. 

Ilūzija turpinās darīt visu, lai jūs šķirtu vienu no otra, ja vien jūs zinātu, kāds ir jūsu apvienoto prātu spēks un visu cilvēku siržu spēks, jūs būtu pārsteigti. Ilūzija zina, lai straume mainītu virzienu, vajadzīgs tikai kāds noteikts procentuālais lielums, skaits, un tad pazustu bailes un naids, kas tur jūsu pasauli zemajās vibrācijās. Mēs iesakām palikt centrētiem un fokusētiem uz mīlestību un līdzjūtību. Ilūzija turpinās rādīt savas zvērības un neģēlības, lai baidītu un grautu. Pat tad, kad skatāties TV, mēs lūdzam jūs to darīt ar atvērtām acīm. Nepieņemiet akli visu to, ko jums saka un uzdod par patiesību.

Mēs zinām un saprotam, cik tas ir grūti. Tas viss tiek darīts apzināti un ar iepriekšēju nodomu, lai tikai jūs izsistu no līdzsvara un atturētu no patiesības. Ja jūs klusībā pie sevis kurināt naidu vai karu pret savu priekšnieku vai darba vietu, tad barojat negatīvo, kas tieši vajadzīgs ilūzijai, lai tā izdzīvotu. Un tad, skatoties ziņas, jūs atkal barojat negatīvo, nešķirojot pieņemot to ko redz jūsu acis un dzird jūsu ausis.

Kad vien varat meditējiet un atbrīvojieties no apkārtējās pasaules, ieejiet savā klusumā. Tur atrodas patiesība. Tā ir vienīgā vieta, kur atrodas patiesība. Mēs ļoti iesakām „nešūpoties” līdz TV redzamajiem kadriem un ziņu kanālos dzirdamajiem vārdiem. Atcerieties, ilūzijai ir vajadzīgs jūsu negatīvisms, lai turpinātu uz planētas saglabāt zemās vibrācijas un turētu jūs gūstā.

Praktizējiet ikdienā līdzjūtību, sāciet ar sevi. Ikreiz, skatoties spogulī, pasakiet sev ko labu. Jūs visi esat visuma bērni un esat unikāli un īpaši. Jūs esat mīlami un visi esat pašas pilnības. Tādus vārdus nekad neteiks ilūzija, jo tādi vārdi nebaro bailes un naidu, kas iesēta cilvēku rasē. Skatieties uz līdzcilvēku nevis, lai redzētu trūkumus, bet gan tā iekšējo gaismu, saskatiet to kā baiļu mēteli un palīdziet citiem novilkt šo baiļu apvalku.

Šī ziņa ir steidzama, tā paredzēta visiem planētas iedzīvotājiem, jums ļoti būtiski šobrīd ir spēt atšķirt patiesību no meliem. Pretējā gadījumā pacelšanās process būs sāpīgs un nespēsiet vien beigt brīnīties par apkārt esošo murgu daudzumu. Jūs radāt savu realitāti, lūdzu, to atcerieties. Atsvabinieties no visa, kas saka un iegalvo to, ka žēlastība rodama apkārtējā pasaulē, tie ir meli.

Turpmāko nedēļu laikā izrādiet īpašas rūpes par saviem ķermeņiem un prātu, ēdiet labu spēcinošu barību, labi atpūtieties. Kad enerģijas pieaug spēkā un izplatās, tad liela nozīme ir uzturam. Atbrīvojieties no vecā un radiet sevī jaunu. Ilūzija nav jūsu draugs, kaut arī tā šķietami piedāvā palīdzīgu roku, tā tajā nes saindētu rungu, kas grib jūs iznīcināt. Jums uz planētas šobrīd ir vēl nebijusi apziņa, tie, kas modušies, sāk to skaidri saredzēt cauri dūmu priekškaram, tiem arī lūdzam noturēt vibrāciju līmeni, lai palīdzētu tiem cilvēkiem, kuri tikai tagad mostas un sāk aptvert notiekošo.

Mēs beidzam savu vēstījumu, lai ļautu izprast mūsu vārdus. Mēs tā nerunājam, lai radītu bailes vai satraukumus, bet gan darām zināmu, ka gatavojas un tiek radīts nākamais destrukcijas vilnis, kas visiem spēkiem centīsies jūs iegrūst atpakaļ zemajās baiļu vibrācijās. Nav pilnīgi nekādas vajadzības, lai tas tā notiktu, izjūtiet savu pasauli, mīļie, ne par ko nedomājiet tā kā tās ir redzams vai izskatās, neskatoties arī uz to, cik ticams ir izskaidrojums. Mēdiji un valdības nedarbojas jūsu labā un jūsu augstākajam labumam. Uzņemieties atbildību paši par savu eksistenci. Tas ir solis uz priekšu un pretim brīvībai. Nesekojiet akli, ejiet savu gaitu, velkot kājās „savas kurpes”, ar savām domām un sāciet dzīvot to dzīvi par ko sapņojat.

Mēs esam Oriona augstākā padome un mēs palīdzam jums šo ātro pārmaiņu laikā. Mēs esam jūs un jūs esat mēs, jo visi esam VIENS. Dzīvojiet patiesībā un brīvībā, un atsvabinieties no ilūzijas, mīļie brāļi un māsas. Šo pašu tēmu mēs aizskarsim arī caur citiem kanāliem.


http://lightworkers.org/channeling/133475/high-council-orion-message-8th-june


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2011/06/17