Lielā pāreja

Kīša Krautere (Mazā Vecmāmiņa)


Mīlot Zemes Māti

 

Šobrīd uz mūsu planētas visi dzīvojam īpašos laikos. Zemes Māte iziet cauri vēl nekad nebijušām pārmaiņām. Mēs uz šīs planētas dzīvojam vēl nekad nebijušā laikā. Planēta tūdaļ uzsāks pārmaiņas, pāreju un ieies savā Augstākajā Es. Viņa ieies pati savās debesīs. Šis ir lielu pārmaiņu laiks, planētas pamatiedzīvotāji par šo laiku runājuši jau simtiem gadu, jau kopš Atlantīdas krišanas- ļoti reāli eksistējušas civilizācijas uz Zemes. Tad, kad pārvietojās poli, notika lielas pārmaiņas. Jau ilgu laiku pirms polu pārbīdes Atlantīdas iedzīvotāji bija augsti attīstīti un skaisti cilvēki. Viņi zināja, kā lietot un izmantot kristālu, ūdens, skaņas, gaismas un krāsu enerģijas. Viņi prata ieklausīties Zemes Mātē, strādāt plecu pie pleca ar saviem brāļiem un māsām no citām visuma vietām, ar zvaigžņu būtnēm. Tie savstarpēji sadarbojās.


Es lietoju terminu „zvaigžņu būtnes”, jo mana pieredze rāda, ka lielākā to daļa ir mīlošas un skaistas būtnes. Zvaigžņu būtnes uz Zemes atradušās jau no laiku laikiem. Tās vienmēr nākušas un gājušas, un, pieaugot mūsu pašu enerģiju frekvencēm, mēs spēsim saskatīt šīs gaismas būtnes, kuras nāk no augstākām frekvencēm. Pavisam drīz cilvēce uzzinās par to esamību un klātbūtni. Atlantīdas laikos, mēs- cilvēkbūtnes, strādājām plecu pie pleca ar zvaigžņu būtnēm, un ļoti ilgu laika periodu dzīvojām uz planētas Zeme tā kā vajadzēja, kā bija paredzēts. Bet tad notika lielās pārmaiņas, izkusa ledāji un mums kā cilvēku būtnēm bija jāsāk viss no sākuma. Mēs zinām par Bībelē stāstītajiem lielajiem plūdiem. Šis stāsts atrodams gandrīz katrā kultūrā, jo tas ir noticis patiesībā. Bet ne visi tika „aizslaucīti” prom no planētas. Cilvēki, kuri zināja par plūdu tuvošanos, sakāpa laivās un kuģos un devās uz citām zemēm, paņemot sev līdzi Atlantīdas svētos kristālus.


Daļa Atlantīdas iedzīvotāju devās uz Dienvidameriku un tie ir šodienas maiji. Citi devās uz Ziemeļameriku. Ziemeļamerikā jau dzīvoja pamatiedzīvotāji, bet tagadējo dažu cilšu saknes vistiešākajā veidā meklējamas Atlantīdā. ...


Man, kā vieduma sargātājai (glabātājai), viens no maniem vissvētākajiem uzdevumiem tagad, Mātes Zemes pārmaiņu laikā, ir svēto seno kristālu atdošana zemei. Pie manis atrodas daži īpaši Atlantīdas laiku kristāli. Citiem vieduma sargātājiem uzticēti citi kristāli, tie ir jāatdod Zemei. Vecajie un Gars man ir pateikuši, kurās vietās jānovieto kristāli. Uz šo brīdi kristālus esmu novietojusi Santa Fe, Jaunmeksikā, anasazi senajā zemē; ziemeļu valstīm un zemēm piederošo kristālu esmu atdevusi- Zviedrijai, tāpat kristāli atdoti Havaju salām un to iedzīvotājiem, Kalifornijas mežiem, 10-10-10 Arkanzasas zemē. Kristāli tiek atdoti Zemei ar nolūku, lai tie savienotos ar jau zemē esošajiem kristāliem un dziedinātu svētos ūdeņus. Šie kristāli ir sargāti, pieskatīti, glabāti un atrodas drošībā. Zemē atpakaļ jānovieto vēl atlikušie kristāli. Drīz savu kristālu saņems Jaunzēlandes vaitahu cilts ļaudis, tie paši atliks atpakaļ kristālu savās svētajās zemēs. Kristāli tiek atdoti zemei īpašās vietās, enerģiju līniju krustpunktos. Tie jānovieto speciālās vietās, lai spēcinātu Zemes Mātes enerģiju lauku, vietās, kur enerģija ieplūst zemē un savienojas ar citiem jau zemē esošajiem kristāliem. Piemēram, Havaju zemēs novietotais kristāls savienojas ar to, kas atrodas Kalifornijas Redvudā, Ņumeksikā, Zviedrijā utt. Tāds enerģiju režģis pielīdzināms Zemes Mātes artērijām un vēnām. Un kristāli jānovieto Zemē pirms lielās pārejas vai pārbīdes. Man palikuši vēl četri kristāli...kaut arī pagaidām nezinu vietas, kur tie būs jānovieto. Kad pienāks īstais laiks, man pateiks, kur tie jānoliek.


Pāreja no Prāta uz Sirds apziņu

Šobrīd uz Zemes mīt divas lielas civilizācijas, kas dzīvo no sirds, un tie ir maiji un aborigēnu tautas. Tie joprojām dzīvo no sirds, nevis prāta, un māca mums atsākt dzīvot atkal no sirds. Kopš Atlantīdas krišanas cilvēce ir attīstījusies kādā noteiktā virzienā. Mēs esam attīstījuši savu racionālo prātu tik tālu, ka esam radījuši milzīgas pilsētas un jaunievedumus dzīvē, pēdējos gados esam veikuši ievērojamu lēcienu jaunu tehnoloģiju virzienā. Esam izdarījuši daudzas lieliskas lietas. Tikai problēma ir tāda, ka esam atstājuši un aizmirsuši par savu sirdi. Mēs esam pārstājuši darboties un pieņemt lēmumus sirds vadībā, vadoties no savienošanās ar visu dzīvo, dzīvi un Zemes Māti. Mēs esam pārvērtējuši racionālo loģisko prātu un sākuši ticēt tikai tam, ko redzam vai sajūtam ar ķermeņa maņām. Tā tas netika paredzēts. Tagad atkal tiekam lūgti un aicināti dzīvot no sirds- un tas ir viens no vēstījumiem, kas man jums ir jānodod, jādalās un jāmāca.


Esmu apguvusi sekojošu visuma likumu- jo mīlošāks esi, jo attīstītāks un saprātīgāks kļūsti. Uz mirkli iedomājieties visu to, ko esam radījuši no sava prāta pēdējo 10 gadu laikā- visas tehnoloģijas un jauninājumus. Tās visas tomēr nespēj atrisināt visaktuālākās šīsdienas problēmas. Un pati lielākā problēma ir kā dziedināt Zemei to, ko esam tai nodarījuši, kā apstādināt to, ko joprojām nodarām. Ja tik daudz esam spējuši radīt, lietojot tikai mūsu prātus, iedomājieties, ko mēs spētu radīt, ja darbotos no sirds! Prāts jau tādēļ nekļūtu pasīvs, neaktīvs un nelietots- tas tikai pieaugtu spēkā, jo tas atrastos pareizajās attiecībās ar sirdi, ar būtības sākumu, avotu un radīto. Ja pārtrauktu darboties no ego pozīcijām, mentālās apziņas, mēs apstātos tiekties pēc nevajadzīgām lietām, kas apmierina tikai mūsu vismazāko daļiņu. Mēs pārtrauktu izšķiest mentālo enerģiju un uzsāktu ar katru savas sirds un prāta šūniņu dziedināt zemi, radot visu lietu pārpilnību. Mēs varētu radīt uz zemes paradīzi, nekas tāds iepriekš vēl nav pieredzēts.


Gars man teica, ka Zemes Māte ir svēta un cilvēku būtnēm neļaus to nogalināt. Zeme ir svēta visām visuma dzīvības formām, ne tikai cilvēkiem. Cilvēku būtnēm neļaus nogalināt Zemi. Mums jāpaceļ mūsu pašu vibrācijas pietiekoši augstā līmenī, lai spētu pāriet kopā ar viņu uz augstāku esības būtību; šobrīd mēs tai nodarām ļoti lielu ļaunumu un, ja tā turpināsim, tad kaut kam ir jānotiek, lai labotu šo mūsu nepareizo ceļu uz kura patlaban atrodamies, jo Zemei ir jāļauj atkal elpot un dzīvot. Cilvēku būtnēm šī situācija ir steidzama un neatliekama. Ja vēlamies palikt uz planētas Zeme kā tās bērni, tad mums ir jāpāriet augstākā apziņā- jāpaplašina sava apziņa.


Neviens no Zemes vecajiem vai planētas vieduma sargātājiem nesaka: „Tagad jums ir jāiet un jādara.” Viņi saka: „Esiet”. Viņi saka esiet pārmaiņas, koncentrējieties reiz uz „būt” nevis uz darīšanu. Ja pietiekošs cilvēku skaits spēs savienoties ar savām sirdīm un tur mītošo Mīlestību, (tā atrodas mums visapkārt dabā), kā arī sapratīs mums piešķirtās dzīves skaistumu un svētumu- mēs pārslēgsim uz planētas valdošo apziņu no prāta uz sirdi. Mēs esam Dievišķās apziņas dzirkstis. Ikvienam mums ir „Varenais ES ESMU”, kurš atsūtīja mūsu dzirksti te uz Zemi gūt pieredzi un mācīties cilvēka ķermenī, lietojot šo brīnumaino cilvēka sirdi. Es atrodos te, lai palīdzētu jums atcerēties.


Dzīvojot no mīlestības, atrodoties sirdī, mēs atceramies vissvētāko patiesību par to, ka esam brāļi, māsas un bērni vienai mātei Zemes Mātei. Mēs neesam šķirti ne viens no otra, ne arī no citām dzīvības formām. Kas notiek ar vienu, notiek ar visiem. Cilvēku enerģija ir identiska Zemes enerģijai, kas notiek ar Zemes Māti, tas notiek arī ar mums un otrādi. Tomēr mēs spējam mainīt šo pasauli, kurā dzīvojam. Daudzās kultūrās atrodams pareģojums par to, ka lielo pārmaiņu laikā uz zemes, t.i. šajā laikā, kad dzīvojam, cilvēce apvienosies viena kā ģimene, kā viena cilts...un šī cilts sastāvēs no „daudzām krāsām”.


Kad saņēmu iesvētību un kļuvu par šamani, man teica, ka esmu „vieduma sargātāja”, man pateica, ka mana cilts ir „daudzkrāsu cilts”. Tagad es zinu, ka mans Varenais ES ESMU atsūtīja manu dzirksti šajā laikā palīdzēt planētas Zeme bērniem atcerēties, kas tie ir, mīlēt Zemes Māti un to, ka „mēs esam tie, kuri tika gaidīti”. Mēs esam Daudzkrāsu Cilts, stiprākās no stiprākajām dvēselēm, kuras izvēlējušās atrasties te tagad uz Zemes, lai uz planētas īstenotu vareno apziņas pārmaiņu- atpakaļ uz sirdi un Mīlestību. Mums jāapvienojas zem Mīlestības karoga un jāparāda savai vissvētākajai Mātei, cik ļoti to mīlam, ka vēlamies darīt visu, lai to glābtu un turpinātu uz Zemes dzīvot kā viņas bērni. Mēs spējam radīt skaistumu, ko patlaban tik tikko samanām uz zemes. Mēs spēsim un paveiksim to.


http://littlegrandmother.net/


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2011/04/02