Sirds čakra

Jēzus caur Natalie Glasson


24.01.2011

http://www.omna.org/2401-11-Jesus.html


Mani mīļie, svētie un dievišķie brāļi un māsas!- esmu atkal atgriezies pie jums, lai dalītos Mīlestībā un dāvātu jums zināšanas, kas iedvesmos jūsu garīgo izaugsmi. Es cienu jūs ar ikkatru manas būtības aspektu un Mīlestības enerģiju, kas es esmu. Tas ir vislielākais gods savienoties ar jūsu enerģijām un runāt ar jums par Radītāju, tā dievišķajām patiesībām. Tas ir patiešām brīnišķīgi, ka apzinieties manu klātbūtni un esat atmodušies patiesībai. Man ir liels gods ar jums šodien sarunāties! Kaut arī eksistējam dažādās gaismas vibrācijās, tas nepavisam nenozīmē, ka esam nošķirti. Mēs vienmēr esam vienota enerģija, viena gaismas būtne, viens Radītāja aspekts, saistīti daudz ciešāk nekā jūs spējat iedomāties, atrodoties noteiktajā apzināšanās līmenī.


Mūsu iepriekšējā sarunā es runāju par to, cik svētīti esat, jo jums ir piešķirta dāvana – mūžīgā Radītāja beznosacījuma mīlestība. Šī varenā Radītāja mīlestība nekad nevar tikt jums atņemta, tā vienmēr ir un būs jūsos, lai to varētu pieredzēt, izpaust un lolot.


Pilnīgi visi cilvēki uz Zemes, vai tie to apzinās vai nē, ir tikuši apveltīti ar šo dievišķo dāvanu. Un vieglākais veids, kā šo dāvanu pieņemt, sākumā ir bez nosacījumiem iemīlēt pašam sevi un pilnīgi nodoties Radītāja augstākajai gribai, atlaižot visas negatīvās piesaistes un koncentrējoties uz Radītāja beznosacījuma mīlestības pieņemšanu. Ja jūs spējat sajust šo mīlestību meditējot un sekojot savam dzīves ceļam uz Zemes, tad jūs sapratīsies, ka nav nekā cita, ko jūs vēl varētu vēlēties. Pieņemot šo dāvanu, jūs būsiet devuši atļauju Radītājam jūs mīlēt un lolot, rūpēties par jums un vadīt jūs tā, ka jūs ne tikai pārtrauksiet ciešanu ceļu, bet arī iegūsies lielu brīvības izjūtu un, protams, spēju apzināti radīt savu realitāti. Allaž atcerieties, ka esat apveltīti ar šo brīnišķīgo Radītāja beznosacījuma mīlestības dāvanu un, ka  jums vairs nav iemeslu baidīties!


Kad esat pieņēmuši Radītāja beznosacījuma mīlestību, tad tā dabiski lolo gan jūsu dvēseli, gan Radītāja aspektu jūsu fiziskajā ķermenī. Jūsu dvēsele jau ir pildīta ar beznosacījuma mīlestību, tā ir tās esence un patiesība. Jūsu dvēsele vēl jums (kā fiziskajam ķermenim, personībai, emocijām un prātam) ienirt tās beznosacījuma mīlestībā. Es saku “tās beznosacījuma mīlestībā”, jo daudziem no jums, dvēsele un tas jūsu būtības aspekts, ko esat paraduši redzēt izpaužamies, liekas divas dažādas lietas, bet tā ir ilūzija. Ikviens jūsu būtības aspekts ir vienots, vai tad ir kas tāds, kas spētu likt šķēršļus starp jums un jūsu dvēseli, monādi vai Radītāju? Nekas(!), jo vienīgā patiesība ir mīlestība. Mīlestība mūžīgi plūst un veido arvien jaunas saites un savienojumus. Iedomājieties kādu personu ballītē, viņš runā ar dažiem cilvēkiem un izstaro tik dziļu mīlestību, prieku un svētību. Vai esat ievērojuši, ka citi cilvēki, kas atrodas istabā pievelkas šai personai kā magnēti, aizrauti ar mīlestību, kas izplatās? Tas parāda, ka mīlestība ir integrēta pilnīgi visā, ja jūs esat mīlestības pildīti, tad jūs ļaujat savai dabiskajai saiknei ar Radītāju un tiem, kas ir visapkārt, izaugt un izpausties pilnībā.


Jūsu dvēsele satur mīlestību, mīlestību, kura ir skaidra un ar kuru ir tik vienkārši dalīties, tas tādēļ, ka jūsu dvēselē mīlestība tiek nemitīgi radīta no jauna un atjaunota ar tīru nodomu un jūsu dvēseles līdzdalību. Kad jūs pieņemat Radītājā bezgalīgās mīlestības dāvanu, tad jūs apzinieties, ka šo mīlestību jums ir gatava sniegt arī jūsu pašu dvēsele, monāde un dvēseļu grupa. Saprotot šo patiesību, jūs atklāsiet, ka arī ikkatra cilvēka dvēselē, ko satiekat, ikkatra cilvēka dvēselē uz Zemes ir šī Radītāja dāvana un tie ir gatavi to jums dāvināt un tajā dalīties. Uz mirkli padomājiet par to, cik fantastiski tas ir, ka ikviens vēlas jums uzdāvināt mīlestības dāvanu un arī jūs paši vēlaties to dāvāt citiem.


Tās ir cilvēku dvēseles, kas vēlas dalīties, jo personība ne vienmēr apzinās, ka tai ir dota šī beznosacījuma mīlestības dāvana un katram ir dievišķās tiesības to saņemt. Kad mēs apzināmies šīs dāvanas atrašanos visos savas būtības līmeņos, tas patiesi ir augšāmcelšanās process un paša augšāmcelšanās procesa rezultāts. Cik gan ļoti mums ir paveicies, ka mums ir dota šī dievišķā dāvana - būt mīlētiem bez nosacījumiem! Mirkli pakavēsimies pie šīs domas.


Sirds čakra patiesi ir jūsu būtības galvenais aspekts, kas ļauj Mīlestībai izpausties visā tās pilnībā. Tai ir tāds spēks, ka savā svētajā kambarī tā var uzturēt lielu mīlestības pārpilnību un izstarot to pār konkrētu cilvēku un pār visu cilvēci. Tomēr jāatceras, ka sirds čakrai ir ļoti smalka uzbūve, tā var arī pieņemt un turēties pie sāpēm, negatīvā un ciešanām, ja jūs tai esat tā pavēlējis, kas ļoti bieži tā arī notiek. Daudzējādā ziņā cilvēka emocijas ir sasaistītas ar sirds čakru, un tas tā ir trenēts jau kopš agras bērnības. Sirds čakras lielās jūtības dēļ, viegli var pakļauties ārkārtīgi lielām sāpēm un mocībām. Jā, tā var viegli izstarot mīlestību, bet tas nozīmē arī to, ka tā viegli var pieņemt arī ciešanas.


Daudzi cilvēki sirds čakrā tur sāpes, kuras viņuprāt tiem nodarījuši citi. Ja mēs iztēlojamies sirds čakru kā jūsu dārgumu lādi, tad tajā glabājas viss, kas jums ir nozīmīgs. Tā, kā jūs esat ieprogrammējuši sevī, ka arī negatīvā pieredze un ciešanas ir vērtīgas, tad arī tās automātiski tiek ieliekas jūsu dārgumu lādītē. Protams, negatīvā pieredze mums ļauj augt un attīstīties, tā ir mācībstunda, kurā apgūt patiesību, bet tas nenozīmē, ka mums pie tās ir jāturas. Kad mūsu sirds čakrā tiek turētas sāpes, tās pazemina sirds čakras vibrācijas, visbeidzot liekot tai aizvērties pavisam un tā kļūst ļoti piesardzīga, tā nevēlas ciest vēl vairāk. Un kad sirds čakra ir aizvērta vai bloķēta, cilvēkam ir ļoti grūti mīlēt sevi bez nosacījumiem, sajust citu cilvēku mīlestību un izpaust savas dvēseles būtību. Tādējādi tiem, kas savā sirds čakrā tur sāpes, sajust un izbaudīt Radītāja beznosacījuma mīlestības dāvanu ir grūti, un ir iespēja, ka šis cilvēks piedzīvos dvēseles un realitāte sašķelšanos.


Jūsu dvēselei ir pilna informācija par to, kādā stāvoklī atrodas jūsu sirds čakra, bet ņemot vērā brīvās izvēles tiesības uz Zemes, tā jums nevar palīdzēt, ja jūs neesat izteicis tādu lūgumu. Pirms jūs saņemat, jums tas ir jāprasa. Kad ēnu dēļ, kas glabājas sirds čakra, tā sāk aizvērties, var rasties situācijas, kuras uz to norāda. Piemēram, kāds jūs sāk aizvainot vai kontrolēt, jūs šajā pasaulē jūtaties nevērtīgs un nesvarīgs... Ilūzijas var pārņemt varu pār visu jūsu dzīvi, tas tādēļ, ka dvēselei nav tik lielas kontroles, kā gribētos, un tādējādi ego ar prātu top ļoti spēcīgi.


Lai šo ilūziju kontroli izbeigtu, jums ir jālūdz jūsu gidiem un pavadoņiem attīrīt jūsu sirds čakru – izšķīdināt visu negatīvo un tā vieta piepildīt to ar mīlestību. Ir vajadzīgs arī saprast kādēļ jūs esat turējuši šīs ciešanas sirds čakrā. Atcerieties, ka ne jau sirds čakra turas pie negatīvā, bet jūs, kā prāts un personība, tai paši liekat ciest. Kādēļ jūs gribat ciest? Vai jūs esat pelnījuši ciešanas? Jautājot sev šos jautājumus, jūs varat atklāt paša apslēptās domas par sev un savu pagātni. Neliela izpratne var atvērt durvis uz patiesu apzināšanos.


Ir nepieciešams katru dienu ar dvēseles mīlestību apgaismot savu sirds čakru un ļaut, lai šī gaisma sirds čakru pilnībā piepilda, tādējādi jūs ļausiet tai atvērties arvien plašāk un plašāk. Paralēli tam, vajag vienmēr lolot un mīlēt savu sirds čakru. Un tā, kā sirds čakra satur pati savu vibrāciju enerģiju, jūs varat ar to runāt un tā jums atbildēs. Sarunas ar savu sirds čakru var jums palīdzēt saprast kā tieši palīdzēt tai atvērties un vai dziedināšana vēl ir nepieciešama. Jūs varat arī uzticēt savu sirds čakru Radītājam ar lūgumu, lai tā taptu pilnībā izdziedināta. Tas nenozīmē, ka sirds čakra jūs pametīs, bet gan, ka jūs ielūdzat Radītāju līdzdarboties tīrīšanas procesā kopā ar jums. Atcerieties, ka jūsu sirds čakrai tāpat, kā jebkurai jūsu būtības daļai ir sava balss. Ir pienācis laiks godāt un cienīt savu sirdi, jo tā patiesi ir tilts starp jūsu dvēseli un jūsu realitāti.


Es ceru mani vārdi jums ir bijuši noderīgi.

Jūs esat dievišķā Gaisma un Mīlestība uz planētas Zeme, es svētīju jūs!

Jūsu brālis un draugs

Skolotājs Jēzus.


http://http://www.omna.org/2401-11-Jesus.html


Tulkoja Līga RudzišaPievienots: 2011/02/17