Īpašā dāvana

Skolotājs Jēzus caur Natāliju Glassoni17.janvārī/2011 

                                              

Mani mīļie gaismas brāļi un māsas, es godinu jūs tagad, kad ierodos, lai runātu un dalītos ar jums manā apziņā.


Ļaujiet saņemt savas rokas, ļaujiet tās mazgāt Radītāja mīlestībā. No šī brīža, lai viss un ikkatrs, kam pieskaraties, taptu uzstrāvots ar Radītāja mīlestību.


Ļaujiet man saņemt rokās jūsu pēdas, ļaujiet man tās mazgāt Radītāja mīlestībā. Lai katrs spertais jūsu solis uz Zemes kļūtu par mīlestības soli.


Ļaujiet man jūs ieskaut savās rokās, ļaujiet man Radītāja mīlestībā mazgāt jūsu būtību, lai jūs zinātu un sajustu, ka nekad neesat vieni. Jūsu iekšienē vienmēr ir Radītājs. Ar Radītāja mīlestību es izšķīdinu visas jūsu bailes. Jūs esat brīnumaina mīlestības būtne, svēts Radītāja mīlestības trauks. Ļaujiet Radītāja mīlestībai aizskalot bailes, lai jūs redzētu, ka nav nekā tāda no kā būtu jābaidās. Radītājs jūs bezgalīgi un mūžīgi mīl. Neslēpieties no Radītāja mīlestības, tās ir jūsu dievišķās tiesības, jums tās pienākas, jūs esat vareni, svēti un īpaši. Vai apjaušat, ka tiekat mīlēti katrā mīļā brīdī, dienā un naktī? Vai apjaušat, ka tiekat mīlēti katrā elpas ievilkšanas brīdī? Radītāja mīlestību nekad un neviens jums nav spējis un nespēj atņemt, tā ir jūsu, pieņemiet to, satveriet un izpaudiet dzīvē. Radītāja mīlestība ir dzīves esence, ja neļaujat sev izjust, pieredzēt un izpaust Radītāja mīlestību, tad tā pa īstam neesat dzīvojuši uz Zemes. Uz Zemes ir daudz dažādu brīnumainu skatu, ainavu, smaržu un notikumu, bet nekas nav varenāks un lielāks par Radītāja mīlestību. Tā atrodas visapkārt un ikkatras būtnes iekšienē, tā nav jums atņemama. Radītāja mīlestība ir vienīgā īstā lieta un vērtība uz ko varat paļauties vai nu atrodoties uz Zemes vai iekšējos plānos. Kad sevī apjaušat Radītāja mīlestību, kad Radītāja mīlestībai un gribai uzticaties ar visu sirdi, tad sajutīsities piepildīts visos savas būtības līmeņos.


Jūsu visdziļākās ilgas ir pēc Radītāja mīlestības, un tieši tāpēc, mani brāļi un māsas, nav vajadzības ilgāk ciest, Radītāja mīlestība ir jūsu paņemiet un novērtējiet. Ja tik tikko izšķīdinājāt bailes un to vietā uzņēmāt drosmi, tad pamanījāt Radītāja mīlestību un ietināt sevi svētījošās, priekpilnās un dziedinošās enerģijās. Jūsu pavadoņi un Es esam te, lai jums palīdzētu, jums nav jājūtas vieniem, viss, kas jādara, ir jāpalūdz un lūgums tiks izpildīts dievišķā laikā.


Mans mērķis ir likt jums saprast to, cik vērtīgi esat, cik smalks un vērtīgs ir viss jums visapkārt un to, ka nekad neesat vieni. Mans lielākais mērķis ir dalīties ar jums šajā sapratnē un atmodināt jūs Radītāja mīlestībai pret citiem.


Es esmu Radītāja mīlestības vērts.

Radītājs mani mīl mūžīgi, bezgalīgi un bez nosacījumiem.

Es vienmēr esmu mīlošs un bezbailīgs.

Pavisam viegli es visā visapkārt un sevī saskatu Radītāja mīlestību.

Radītāja mīlestība apskauj, dziedina un modina manu būtību.

Es esmu Radītāja mīlestība, es esmu tīrās mīlestības izpausme uz Zemes.


Jūs varat izteikt sev šos apgalvojumus, tikai izsakiet tos ar sapratni un sajūtiet vārdus un to nozīmi.


Ļaujiet ieskaut jūsu dvēseli Radītāja mīlestībā, lai vairotos patiesība, palielinātos un intensificētos jūsu dvēseles būtība. Jūsu dvēsele, galu galā, ir Radītāja būtība, kas atrodas jūsu iekšienē. Savas dvēseles atzīšana ir patiesības atcerēšanās. Sajūtiet vai apziniet Radītāja mīlestības spēcināšanos sevī. Esmu te, lai jums palīdzētu, aizsargātu un iešūpotu manā mīlestībā. Es jums šobrīd ļoti vēlos palīdzēt, ļaujieties vienotībai ar Radītāju un pieņemiet viņa mīlestību.


Lai visā pilnībā un patiesībā uztvertu Radītāja mīlestību, kas pilnīgi dabīgi jau atrodas jūsu iekšienē un ap jums, vajag tikai paļauties uz Radītāju. Paļaušanās nozīmē atsacīties un ļaut aiziet visam vecajam un nevajadzīgajam. Paļaušanās nozīmē pakļaut un atdot visu, kas rada sāpes un ciešanas, visu, kas slēpjas un ierobežo. Tas nozīmē jāspēj sevi atradināt un atteikties no visa negatīvā, atdodot to Radītājam. Radītājs spēj visas negatīvās enerģijas transformēt pozitīvajā mīlestības gaismā, un, atdodot Radītājam negatīvo, mēs lūdzam augstāko vibrāciju gaismu mūs attīrīt un dziedināt. Turēšanās pie negatīvā vienkārši kaitē prātam, sirds emocijām un fiziskajam ķermenim. Atdodot visu Radītājam, tas parāda jūsu nodalīšanos no negatīvā, tas norāda uz jūsu apjēgu par to, ka negatīvais vai sāpes nav jūsu patiesība, tas viss jums nav vajadzīgs. Dažkārt mēs nespējam aizlaist projām nevajadzīgās enerģijas tik viegli cik gribētos, bet tas ir tāpēc, ka mūs gaida mācību stunda, kas jāapgūst ar šīs situācijas vai sajūtu palīdzību. Atcerieties, jums nav jāiet cauri dzīvei vieniem pašiem,  Radītājs ir te, lai palīdzētu un paņems no jums visas negatīvās enerģijas, ja vien palūgsiet. Mēs esam tik pagodināti, kad zinām, ka eksistē tāda enerģija, kas sastāv tikai no tīras mīlestības, tā mīl mūs bezgalīgi un bez jebkādiem nosacījumiem. Kāda brīnumaina dāvana mums pieder. Ar šo sapratni, apjautiet, ka esat vērtīgi, esat svētīti. Es ticu, ka tā ir visvērtīgākā dāvana, kādu dvēsele vien var saņemt- būt mīlētai bez nosacījumiem un mūžīgi- nav lielākas dāvanas. Nu ir laiks pieņemt šo dāvanu, tā ir jūsu, izbaudiet to.


Kad vien jūtaties nospiesti vai negatīvi, tad atgādiniet sev par šo īpašo dāvanu - beznosacījuma un bezgalīgās, mūžīgās mīlestības dāvanu, saskatiet to sevī un sakiet:

 „Es atdodu visas neīstās un viltus enerģijas, ilūzijas, sāpes, ciešanas, negatīvo un mīlestības trūkumu Dievišķajam Radītājam. Es atdalu sevi no šīm enerģijām un ļauju tās transformēt par augstāko vibrāciju gaismu.”

Dziļi ieelpojiet un turpiniet:

„Es lūdzu izplūst prieka un mīlestības enerģijām un tās tagad tiek vairotas, izplūstot no manas dvēseles.”


Atdošanās Radītājam nozīmē arī uzticēties Radītāja gribai un dievišķajam plānam jūsu realitātei uz Zemes, saprast, ka jūs piedzīvojat dievišķo Radītāja pilnību un uzticaties tai. Ar šādu ticību jūs ļaujat izpausties Radītāja perfektumam un pavisam dabīgi nostājaties uz ceļa, kas jums ir vispiemērotākais, kā arī ar savas būtības starpniecību kalpojat vislabākajā veidā. Varētu būt grūti uzticēties Radītāja gribai tad, kad atrodaties haosā vai sāpēs, bet uzticēšanās un paļaušanās uz Radītāju ir nākamais spēcīgākais instruments uzreiz pēc mīlestības. Ticiet- visam ir mērķis un pozitīvais atrodams katrā situācijā.


Atdošanās Radītājam nozīmē pakļaut sevi Radītājam pilnīgai un absolūtai dziedināšanai. Jo vairāk sapratīsiet to, pieņemsiet un praktizēsiet, jo vairāk spēsit savienoties ar Radītāju, pakāpeniski pārveidojot visu savu būtību mīlestībā.


Nākamajā nedēļā es atgriezīšos un runāšu par sirds čakru.


Svētā mīlestībā,

Jūsu brālis un draugs,

Skolotājs Jēzus


www.omna.org


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2011/01/22